LogoLogo
LogoLogo
NYHET23 juli 2020

Hallå där Per Nylén, kommunalråd i Örnsköldsvik ...

Senaste tiden har Örnsköldsviks Allehanda belyst utvecklingen av företagsklimatet i Örnsköldsviks kommun. En kommun som har lång tradition av industri och företagande. Politiska ledningen har under senaste året jobbat utifrån tio löften som tar sikte på företagens framgång och som tar avstamp i att kommunen ska vara möjliggörare för företagen i kommun.

Debatten har gått het om företagsklimatet.
Kommunalrådet Per Nylén i Örnsköldsvik tror att vägen till ett bättre företagsklimat är att jobba mer tillsammans, både kommun och företagare.
De senaste åren har företagsklimatet gått åt fel håll i Örnsköldsviks kommun.

Per Nylén (S), du är kommunalråd i Örnsköldsviks kommun, hur ser du på arbetet med löftena såhär långt?

– Jag tycker att kommunen jobbat på bra med våra näringslivslöften såhär långt. Samtidigt har jag naturligtvis full förståelse för de som tycker att arbetet skulle ha gått snabbare. Vissa av löftena tar mindre tid att infria, till exempel var vi snabba på att införa kortare betalningstid för utfört jobb. Samtidigt finns det löften som kommer att ta längre tid, till exempel att säkra mark för etablering och expansion. Det här är en utmaning som jag vet att många företag brottas med. Målet är naturligtvis att ha mark ”på hyllan” när våra befintliga företag vill expandera eller när nya vill etablera sig. Det här ska vi lösa tillsammans – både kommunen och företagen vill naturligtvis vara möjliggörare och skapa förutsättningar för en bra utveckling av Örnsköldsvik.

Häromdagen gästade du “Radio Nolaskog” där du som semesterpratare delade med dig av din resa inom politiken. Du nämnde återkommande vikten av att göra saker tillsammans. Vad tror du behövs göras i Örnsköldsvik för att få både politik, tjänstemän och företagare att göra mer tillsammans?

– Ja, för mig är tillsammans ett viktigt ledord. Får man bara med sig en liten del på sin sida så blir det svårt att nå målet, oavsett om det handlar om företagande, politik eller vad som helst. Vi har en riktigt fin tradition i Örnsköldsvik som jag vill att vi fortsätter med, och utvecklar. Jag tror att det enklaste sättet att beskriva det är att ha dialog, att prata med varandra istället för om varandra. Att hitta lösningar istället för problem. Vi politiker vill att företagen i Örnsköldsvik ska utvecklas positivt på samma sätt som företagen vill att kommunen ska utvecklas positivt. Det finns inget motsatsförhållande i det och därför ska vi fortsätta med de forum, dialogträffar, telefonsamtal, mejl och annat som vi har. Jag förvånas lite av vår dåliga ranking i Svenskt Näringslivs attitydundersökning av två anledningar. Dels ligger vi ju väldigt bra till i t ex SKRs ranking om kundnöjdhet hos de företag som haft ett ärende hos kommunen – bland de bästa kommunerna i landet, vilket är lite motsägelsefullt. Men jag förvånas också över att inte fler medlemmar hos Svenskt Näringsliv söker kontakt för att diskutera hur vi tillsammans kan förbättra klimatet i Örnsköldsvik. Än en gång – jag är övertygad om att vi kan förbättra det mesta, tillsammans!

Mellan åren 2004 och 2009 kunde Örnsköldsviks kommun stoltsera med länets bästa företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs attitydundersökning. Idag ser bilden annorlunda ut, ser du på näthinnan att ni kan nå dit igen?

– Absolut! Än en gång – för oss är företagen oerhört viktiga och vi som kommun ska vara möjliggörare. Jag träffar gärna ännu fler företagare, även de som anser att företagsklimatet är dåligt, för att resonera om hur vi tillsammans kan utveckla företagsklimatet, och hela kommunen, tillsammans.

Vilka är de enskilt viktigaste frågorna som du önskar satsa på för att kunna göra skillnad i den roll du har som kommunalråd för att förbättra företagsklimatet?

– De flesta företag vittnar om att det är oerhört viktigt att vi kan erbjuda en bra välfärd i Örnsköldsvik. Det är ibland avgörande när företagen, eller kommunen själv, ska rekrytera. Sedan vill jag också att vi kan möta behovet av snabbare detaljplaner och mark som i princip ligger ”på hyllan”. Vi har tidigare haft utmaningar med bygglov, men där har vi helt klart förbättrat oss vilket är positivt – det tycker jag visar att vi kan förändra när vi har en gemensam bild av problemet, och hittar lösningarna tillsammans.

Ni har som kommun varit lyhörda och agerat för att underlätta för företagen under pandemin genom att bland annat senarelägga kostnader för tillsyn, snabbare betala fakturor till företag, arbeta med upphandling och snabbehandla ansökningar om uteserveringar. Hur resonerar ni kring fortsatta stödåtgärder från kommunens sida till näringslivet?

– I första rummet står alltid att minska smittspridning och värna människors liv och hälsa. Sedan har det varit viktigt för oss att det inte blir en tävling mellan kommunerna. Förutsättningarna och behoven ser olika ut i världen, vårt land och även i vår egen region. Därför är det viktigt att vi vidtar rätt åtgärder vi rätt tidpunkt. Det är en oerhört svår tid, där flera parter behöver vidta åtgärder, och många gånger tillsammans. Allt ifrån regeringen och samarbetspartierna, till företagen, kommunen och många fler. Vi är övertygade om att vi säkert kommer att behöva göra mer, men varje åtgärd ska vara rätt för Örnsköldsvik – våra anställda inom välfärden, våra företagare, övriga löntagare och skattebetalare ska känna sig trygga i att vi värnar utvecklingen av Örnsköldsvik.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist