LogoLogo
LogoLogo
NYHET25 mars 2020

Hållbarhet i löftena till näringslivet från politiken är A och O

Den politiska ledningen har i det beslutade 10-punktsprogrammet under parollen ” Företagens framgång - Örnsköldsviks framtid” bland annat lovat företagen att konkurrenspröva kommunal verksamhet. Just nu har en diskussion om den personliga assistansen (LSS) varit på tapeten som till viss del redan är öppen för privata företagare att leverera.

Anna Hedensjö Johansson
Foto: Ernst Henry Photography AB

I dagsläget har ca 70 procent av de som är berättigade till assistans valt en annan utförare än kommunen. För assistansanvändarna är valfriheten avgörande, då den personliga relationen med assistenten är en förutsättning för att assistansen ska fungera bra.

Kommunens beräkningar visar att en privatisering av resterande del av assistansen skulle ge en årlig besparing på fem miljoner kronor. Delar av kommunens politiska ledning har dock tvärvänt, och motsätter sig en ytterligare privatisering med argument som att assistansen riskerar att få lägre kvalitet. Då sju av tio assistansanvändare redan idag väljer en privat utförare förefaller det som osannolikt.

Det finns enstaka exempel på oseriösa aktörer inom personlig assistans, liksom i andra branscher. Sådana ska naturligtvis stoppas, och därför har exempelvis Vårdföretagarna länge efterfrågat brukarundersökningar inom LSS-området. Man har även välkomnat den tillståndsplikt som assistansanordnare omfattas av, som innebär att Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, granskar alla företag och kooperativ som vill bedriva assistans. När brukarundersökningar görs inom äldreomsorgen hamnar de privata utförarna högt i kvalitetsmätningarna.

Kommunens politiska ledning har tidigare signalerat att man planerar att testa LOU, Lagen om offentlig upphandling, inom äldreomsorgen. Med tanke på tvärvändningen kring assistansen är frågan om det löftet kommer hållas eller brytas?

Örnsköldsvik ligger på plats 250 i Svenskt Näringslivs mätning av kommuners företagsklimat. Om kommunen ska förbättra den nedåtgående trenden så måste nära dialog med näringslivet bli bättre, inte minst när det gäller konkurrensprövning, myndighetsutövning och upphandling. Långsiktighet, inte tvära kast, krävs för att bygga förtroende.

Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist