NYHET27 oktober 2023

Hur motverkas kriminalitet i investeringarnas spår?

De stora industrisatsningarna i norra Sverige innebär enorma möjligheter. Men med investeringar och stora pengar i omlopp ökar också risken med arbetslivskriminalitet. Hur kan brottslighet i form av stölder, mutor, svart arbetskraft, arbetsmiljöbrott, bidragsbrott med mera motverkas?

Länsstyrelsen i Västernorrland, Svenskt Näringsliv, Byggföretagen, Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna och Almega Tjänsteföretagen bjöd gemensamt in till en konferens i Sundsvall på temat.

”De kriminella följer pengarna, så med det positiva följer också en hög risk för ökad brottslighet”, sa Lena Nietz

Brotten mot företag fortsätter att öka

Lena Nitz, expert på brottslighet och trygghet på Svenskt Näringsliv, inledde dagen med att presentera rykande färska siffror om brottslighetens kostnader. De direkta kostnaderna för brottslighet mot företag fortsätter att öka, liksom andel företag som utsätts för brott.

– Det är oerhört oroväckande. En inte oansenlig andel av de företagare som utsätts för brott överväger som en följd av detta att lägga ned sin verksamhet, sa Lena Nitz.

Lena Nitz fick en fråga från publiken om vad kommunerna bör hålla ögonen på för att brottsligheten mot företagen inte ska öka.

– Det är svårt att peka ut enstaka åtgärder. Till att börja med måste man vara medveten om att vi har kriminaliteten runtom oss. De kriminella följer pengarna, så med det positiva följer också en hög risk för ökad brottslighet. Det är viktigt att vi är medvetna om detta, men också avgörande att vi samarbetar. Vi behöver en enad front för att bekämpa detta, sa hon.

Anna Lundström, brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten, kom med råd om hur arbetsmarknadens parter och näringslivet kan arbeta tillsammans för att förebygga brottslighet.

”Bryter man mot en regel bryter man ofta mot flera”

Anna Lundström, brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten i Umeå, riktade fokus på hur den ekonomiska brottsligheten utvecklats och vilka kännetecken företag och myndigheter ska vara uppmärksamma på.  

– Drivkraften för kriminella är att tjäna pengar. Ekonomisk brottslighet som utförs av den organiserade brottsligheten är ett område som växer för varje år, samhällets kostnad som är kopplad till arbetslivskriminalitet uppgår till omkring 120 – 150 miljarder kronor per år. Detta innebär att skatteundandragandet kopplat till arbetslivskriminalitet är ett av de allvarligaste hoten mot Sveriges välfärdsekonomi idag.

En förändring som skulle kunna bidra till att stärka arbetet mot arbetslivskriminalitet är att myndigheterna börjar jobba mer gemensamt och mindre i stuprör.

– Den organiserade brottsligheten är multikriminell. Bryter man mot en regel bryter man ofta mot flera. Det får till följd att berörda myndigheter som har olika ansvarsområden måste få ökade möjligheter att samarbeta och dela information med varandra om vi ska kunna komma åt och lagföra de kriminella aktörerna.

En möjlighet som kommunerna har är att ställa krav på sina leverantörer. 

– För att sålla bort de oseriösa företagen gäller det att kommunen gör bra upphandlingar med ordentlig kravställan som säkerställer sund konkurrens som till exempel sociala och arbetsrättsliga villkor. Vidare behöver man för att få verkliga effekter följa upp avtalsvillkoren och se till att det får konsekvenser för de som bryter mot dem. Dessutom om det exempelvis är någon anbudsgivare som har väldigt lågt pris bör man ta sig en funderare. Verkar det för bra för att vara sant, så är det ofta det, sa Anna Lundström.

Jonna Ålander, regionskoordinator för Länsstyrelserna i region Nord, beskrev skuggsidan av etableringar som direkt drabbar den enskilda människan. Dåliga löner och boenden, odokumenterad arbetskraft, människohandel och prostitution är något som lätt sprider sig, men som är svårt att komma åt.

Jonna Ålander Länsstyrelsen, Anna Lundström Ekobrottsmyndigheten, Anna Eva Askensten Upphandlingsmyndigheten, Jörgen Eriksson SCA, Johan Flodin Byggföretagen, Jörgen Eriksson PEAB.

Goda exempel

Från Upphandlingsmyndigheten deltog avdelningschef Ann Eva Askensten, som delade med sig av vilka verktyg som finns inom upphandlingslagstiftningen, samt hur dessa kan användas för av båda beställare och leverantörer för att säkerställa att skattemedel används på rätt sätt.

– Nyckeln är att planera på rätt sätt och följa upp på rätt sätt – när det gäller de stora investeringarna är det viktigt att man tänker efter före. Var inte naiva, sa hon.

Byggföretagens nationella projektledare för sund konkurrens, Johan Flodin, visade på metoder och verktyg vid uppföljning och kontroll för sund konkurrens. För att ge perspektiv från företagens verklighet och hur de arbetar med tydliga krav på leverantörer och noggrann uppföljning deltog Jörgen Eriksson, regionchef PEAB Anläggning Norr och Jörgen Eriksson, inköpschef på SCA. 

Presentationer från dagen:

Brott och otrygghet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist