Hur resonerar länets kommunalråd i coronakrisen?

NYHET Publicerad

CORONAKRISEN Staten meddelade i början av april att 15 miljarder ytterligare öronmärks till kommunerna runt om i landet varav 245 miljoner fördelas i Västernorrlands kommuner.

Vad kommer miljonerna att användas till? Hur ser kommunalråden på de åtgärder som är genomförda på kommunal nivå för företagen? Och hur arbetar man i nuläget för att säkra både den kommunala verksamheten och att företagen får så bra stöd som möjligt för att rädda jobb utifrån det som kommunen kan påverka lokalt?

Örnsköldsvik välkomnar stödet

Örnsköldsviks kommun har tilldelats 57 miljoner kronor i stöd. Per Nylén (S) kommunalråd i Örnsköldsvik ser positivt på det som utbetalats.

Per Nylén, kso Örnsköldsviks kommun

Per Nylén

– Det är ett mycket välkommet tillskott, där en del direkt går till att täcka det minskade skatteunderlaget och hantera den rådande situationen. Exakt var medlen kommer att användas får vi återkomma till, men vi behöver naturligtvis prioritera att upprätthålla samhällsviktiga funktioner.

Kommunen har bland annat skjutit upp betalningstider för den service de utför till företagen och beslutat att snabbehandla ansökningar om uteserveringar. Hur ser ni på det stöd ni erbjuder företagen i krisen?

– Det är svårt att säga vilken effekt åtgärderna vi infört för att hjälpa företagen får i slutändan. Främst handeln och restaurangerna har det väldigt tufft nu. Det är glädjande att se hur vi gör saker tillsammans mellan kommun, näringsliv, civilsamhället och enskilda. Tillsammans ska vi ta oss igenom detta och lägga grunden för ett samhälle bortom pandemin.

Är det något annat du vill tillägga?
– Att regeringen inför trafikplikt på flygplatsen är mycket välkommet. Med vårt internationella näringsliv, där fem procent av Sveriges nettoexport produceras, så är tillgången till flyg viktigt för hela landet. Vi behöver därför säkerställa bra flygförbindelser både på kort och lång sikt.

Härnösands kommun försöker att inte röra pengarna

Härnösands kommun har tilldelats cirka 25,6 miljoner kronor. Hur kommer ni att använda dessa?

Andreas Sjölander kso Härnösands kommun

Andreas Sjölander

– Gällande de extra pengarna som nu tilldelats kommunen är vi just nu inne på att inte försöka röra dem för mycket, då vidden av effekterna för både näringslivet och kommunens egna organisation är oklara just nu. Vi har sedan tidigare i kommunfullmäktige ett beslut där vi öronmärkt fem miljoner kronor för insatser för att mildra effekterna av coronautbrottet, som vi kan använda för att stödja näringslivet och som ger oss handlingskraft. På sikt kan de extra pengarna säkerligen behövas för att täcka minskad skattebas, säger Andreas Sjölander (S), kommunalråd i Härnösand.

Kommunen för en nära dialog med näringslivet.  

– Vi har sedan tre veckor tillbaka ett upparbetat samarbete med Härnösands Näringsliv Ekonomisk Förening, HNEF. Vi träffas varje vecka dels för att uppdatera oss om läget, dels diskutera vilka åtgärder som behövs. Det har varit till stor hjälp, då vi var tidigt ute med vilka åtgärder som behövs, säger han.

– Just nu gäller det att rädda så många jobb som det bara går. Vi ser även mot tiden efter corona och har tillsatt en grupp som ska arbeta långsiktigt med det perspektivet, säger Andreas Sjölander.

Positiv samhällsanda gläder Timrås kommunalråd

Av det totala stödet har Timrå kommun tilldelats cirka 18 miljoner kronor, vilket är ett välkommet tillskott i verksamheten.

Stefan Dalin kso Timrå kommun

Stefan Dalin

– De extra medel som staten nu tilldelar kommunen kommer till stor del gå till att täcka minskade skatteintäkter och ökade kostnader, något som följer i spåren av denna kris, säger Stefan Dalin (S), kommunalråd i Timrå. 

Ni har startat en företagsakut. Vad innebär den?

– I läget som råder har det varit viktigt för oss att snabbt etablera en företagsakut. I takt med att regeringens åtgärdspaket rullas ut uppstår frågor om hur företagen praktiskt ska gå tillväga för att ta del av dessa. Här hjälper företagsakuten, bland annat, företagare att hitta rätt, säger han.

Vad gör ni ytterligare för företagen?
– För många företagare är det tufft nu. En konkret insats för att stötta företagen är att vi undersöker om vi kan tidigarelägga våra planerade upphandlingar samt bryta ner dessa i mindre delar. På så vis ökar vi möjligheter för mindre och lokala företag att lämna anbud.

Finns det något mer du vill tillägga?
– En ljusglimt i detta är den goda samhällsandan som det stora flertalet visar, inte minst många av våra lokala företag. De ställer upp och ordna med hemköp, hemkörningar och annat för att hjälpa andra medmänniskor, avslutar Stefan Dalin.

Ånge kommun sätter inte företag i konkurs

Ånge kommun har tilldelats cirka a 9,5 miljoner kronor i stöd. Vi har pratat med kommunalrådet Erik Lövgren (S).

Erik Lövgren kso Ånge kommun

Erik Lövgren

– Gällande de extra miljonerna som Ånge kommun tilldelats så utgår vi från en dag i taget, vi bildar oss successivt en bild av vad coronakrisen kostar för kommunen med extra timanställda och utgiftstrycket som råder. Pengarna är mycket välkomna och kommer att behövas för att vi ska kunna säkra vårt samhällsansvar.

Kommunen har vidtagit flera åtgärder för att stärka likviditeten hos företagen och hjälpa dem i krisen.

– De åtgärder vi vidtagit i kommunen för att underlätta för företagen upplever vi har tagits emot väl. Det är svårt att täcka in så att det underlättar för alla men vi har ett statement som vi utgår från i vårt arbete och det är att Ånge kommun inte ska vara den som sätter företagen i konkurs.

Kommunalrådet är positiv till den samsyn som råder i krisen.

– I dessa tider är det ändå betryggande att se och få uppleva den samsyn som råder kring vad vi kan göra som politiker och tjänstemän för att underlätta i de frågor som ligger på kommunal nivå. Merparten av lättnaderna som gör skillnad rullas ju ut på nationell nivå, från staten, säger Erik Lövgren.

Sollefteå kommun: ”Bra men inte tillräckligt”

Sollefteå kommun har tilldelats cirka 19 miljoner kronor i stöd, men anser att pengarna inte räcker.

Johan Andersson kso Sollefteå kommun

Johan Andersson

– De extra medlen som staten ger oss är bra men inte tillräckliga. Det finns ett svart hål som uppstår då skatteintäkterna minskar och mer resurser krävs för att möta behoven som finns för att vi ska säkra kommunens verksamhet i samhället. Som kommun försöker vi dra vårt strå till stacken men merparten av hjälpinsatserna landar på riksnivå, ett bra steg i rätt riktning, säger kommunalrådet Johan Andersson (C).

Kommunen försöker nyttja sin kännedom om företagens behov.

– Eftersom vi är en relativt liten kommun och har nära kontakt så försöker vi ”individanpassa” så mycket som möjligt till behoven som uppstår hos företagen utifrån de åtgärder vi vidtagit för att underlätta med bland annat betalningsvillkor, avgifter och tillstånd, säger han.

Kommunalrådet berättar att det tidigare goda samarbetet med näringslivet underlättar i krisen.

– Vårt nära samarbete med näringslivet där vi har regelbundna möten med näringslivsorganisationerna sedan tidigare underlättar stort i dessa tider, det finns ett enormt engagemang hos företagen och det är imponerande att se omställningsförmågan där de bidrar och ställer om produktionen för att hjälpa till med exempelvis skyddsutrustning, säger Johan Andersson.

Sundsvalls kommun hoppas stödet räcker för att klara ekonomin 2020

Sundsvalls kommun har tilldelats cirka 99 miljoner kronor av det totala stödet. Vi har pratat med kommunalrådet Peder Björk (S).

Peder Björk kso Sundsvalls kommun

Peder Björk

– Det är ett välkommet och viktigt stöd för kommunen som kommer att hjälpa oss. I bästa fall täcker det bortfallet från uteblivna skatteintäkter samt några av de indirekta kostnader som vi ser kommer som en effekt av corona i form av till exempel ökad arbetslöshet och ökat försörjningsstöd. Det gör att vi troligen klarar ekonomin för 2020 på en hyfsad nivå.

Vad gör ni som kommun för att hjälpa företagen?
– Vi försöker som kommun hjälpa till på det sätt vi kan för att mildra effekterna. Vi förstår att det är på marginalen som vi kan bidra till att mildra och göra det lite enklare för företagen, men de större effekterna kommer från de åtgärder som staten tar beslut om, fortsätter han.

Det kommunala näringslivsbolaget fungerar som en länk under krisen.

– För oss är det viktigt att företagen får en enkel och tydlig ingång till kommunen i företagsfrågor, här har Näringslivsbolaget klivit fram och fungerar som länken mellan förvaltningarna i kommunhuset och de övriga kommunala bolagen tillsammans med en samordningsfunktion som utgår från kommunhuset. Något vi hoppas underlättar för företagen i frågor som rör näringslivet inte bara nu utan även efter denna tid när vi landar i någon form av vardag igen, säger Peder Björk.

Kramfors gläds över engagemanget bland företag och medborgare

Kramfors kommun har tilldelats cirka 18 miljoner kronor, något som är ett betydelsefullt tillskott under denna kris.

Malin Svanholm kso Kramfors kommun

Malin Svanholm

– I nuläget har vi markerat alla extra kostnader som uppstår i spåren av corona, alltifrån material till extra personalkostnader. Medlen som nu kommer från staten kommer till stor del behövas för att täcka upp de kostnaderna samt intäktsbortfallet från skatterna utifrån att fler människor blir permitterade eller i värsta fall uppsagda från sina jobb, säger Malin Svanholm (S), kommunalråd.

Kommunen krisgrupp spelar en viktig roll i denna tid. 

– Vi har en mycket stark och fungerande krisgrupp i kommunen där förvaltningschefer, kommunikation, säkerhetschef samt näringslivschef finns med. Den har klivit på fantastiskt bra, det blir väldigt tydligt hur organisationen fungerar.

Det finns ett stort engagemang hos medborgare och företag vilket skänker kommunalrådet framtidstro i denna svåra tid.

– Vi gör vad vi kan för att underlätta för näringslivet på de områden som ligger på kommunal nivå. Det blir väldigt tydligt vilket engagemang som finns både hos företagen och medborgarna. Hur man hittar kreativa lösningar för att hjälpas åt. Att varor levereras, man ställer om i verksamheter så att kockar får tapetsera när inte behovet i kök finns på samma sätt och att öppningstider anpassas till riskgrupper. Ett tiotal företag gick till exempel ihop för att producera och leverera skyddsutrustning som vi var i akut behov av. Det ger framtidstro, säger Malin Svanholm.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Visioner krävs för miljön och klimatet

KRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete". Det skriver Nicklas Skår, jurist och ansvarig för principiella frågor rörande miljölagstiftning hos Svenskt Näringsliv, i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Förtroendet för kommunala upphandlingar har aldrig varit lägre

UPPHANDLING Svenskt Näringsliv mäter varje år företagsklimatet i kommunerna. Bland annat hur företagen upplever att upphandlingarna fungerar i kommunerna. Resultatet i år var nedslående - betyget har aldrig varit lägre, 2,63 på en 6-gradig skala. 
NYHET Publicerad:

Hallå där Per Nylén, kommunalråd i Örnsköldsvik ...

FÖRETAGSKLIMAT "Jag träffar gärna ännu fler företagare, även de som anser att företagsklimatet är dåligt, för att resonera om hur vi tillsammans kan utveckla företagsklimatet, och hela kommunen, tillsammans", säger Per Nylén.
NYHET Publicerad:

Coronakrisen synliggör skatteproblem

SKATTER Coronapandemin har ställt hela vår tillvaro på ända. Sedan mitten av mars har många företag och i vissa fall hela branscher befunnit sig i fritt fall. Andra företag har drabbats genom brutna leveranskedjor, handelshinder och arbetskraft som stoppats vid gränsen. Ingen har lämnats oberörd. 
NYHET Publicerad:

Sollefteås kraftsamling ger resultat

FÖRETAGSKLIMAT "Nyckeln tror jag ligger i ett oavbrutet och målinriktat arbete för att förbättra företagsklimatet på riktigt och att politiken och tjänstemännen går hand i hand", säger Johan Andersson, kommunalråd (C) i Sollefteå.
NYHET Publicerad:

Hur löser vi ett mer än dubbelt så stort elbehov?

SOMMARKRÖNIKA "I Sverige har vi ett av världens mest fossilfria elsystem. Ungefär 98 procent av elen vi använder produceras utan koldioxidutsläpp. Dessutom sker produktionen till en låg kostnad vilket har inneburit en viktig konkurrensfördel för svensk industri. Det är ingen överdrift att säga att låga och stabila elpriser har varit en grundförutsättning för vårt välstånd". Lina Håkansson, Svenskt Näringsliv, lyfter i denna krönika frågan om hur vi ska lösa vårt framtida elbehov.
NYHET Publicerad:

Kubal vill se rättvis tolkning av reglerna

KONKURRENS "En ökad vindkraftsutbyggnad ställer större krav på ett stabilt och jämnt flöde av el, att det finns stabilisatorer som kan säkerställa jämna flöden. Kubal är en av få aktörer i denna del av landet som har möjlighet att bidra med detta", säger André Machado på Kubal.
NYHET Publicerad:

Timrå kommun – Norrlands Gnosjö?

FÖRETAGSKLIMAT "Genom ett långsiktigt, hårt och medvetet arbete har vi kommit dit vi är idag. Och i detta sammanhang vill jag säga att jag är oerhört stolt över alla medarbetare", säger Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande i Timrå.
NYHET Publicerad:

En julidag från hemmakontoret 

KRÖNIKA Börjar dagen med att läsa av hur coronapandemin påverkar jobben och företagen. Ser att siffran för antal korttidspermitterade i Västernorrlands län ökat och berör 8 228 människor. Antal inskrivna arbetslösa ligger på 21 procent över fjolårets siffra vid samma tid och uppgår till 11 100 personer samtidigt som 425 personer är varslade. Det råder ingen tvekan om att coronapandemin fått märkbara effekter för företagen. Det skriver Anna Hedensjö Johansson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Mycket bra har gjorts i krisen, men det finns mer att göra ...

CORONAKRISEN Mycket bra har gjorts i krisen, men det finns fortfarande mycket att göra om vi ska kunna återstarta Västernorrlands län. Det skriver Anna Hedensjö Johansson i en krönika.
NYHET Publicerad:

"Att driva företag är ingen lek …"

UNG FÖRETAGSAMHET Sara Wexén från Hedbergska gymnasiet i Sundsvall har tilldelats SM-guld i “Årets säljare” som utses av Ung Företagsamhet. Sara har precis tagit studenten och blivit erbjuden jobb som säljare när vi talar med henne.  
NYHET Publicerad:

Tillförsikt i besöksnäringen efter slopade reserestriktioner

CORONAKRISEN Reserestriktionerna hävs och från och med den 13 juni bedöms symptomfria personer kunna resa i hela Sverige. Det meddelade statsminister Stefan Löfven på en pressträff den fjärde juni. Ett besked som välkomnas av flera företagare i besöksnäringen.
NYHET Publicerad:

Högt tryck på omställning hos TRR

OMSTÄLLNING Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Charlotta Öberg, regionchef för omställningsorganisationen TRR i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbottens län berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning. 
NYHET Publicerad:

Permittering men ändå utveckling på Knaust

KOMPETENSSÄKRING Det har under coronakrisen öppnats möjligheter för företag att kompetensutveckla permitterad personal. På Elite Hotel Knaust i Sundsvall använder man detta för att i större utsträckning kunna jobba över avdelningsgränserna. 
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet 2020 med coronafilter 

FÖRETAGSKLIMAT "Detta är en svår tid för såväl företag som kommuner där både liv och livsverk står på spel. Det är en tid när kommunernas inställning och välvilja att hjälpa och underlätta för företag har fått prövas på ett helt unikt sätt. Aldrig tidigare har kommunernas vilja och förmåga att göra vad de kan för att rädda sitt lokala näringsliv visat sig så tydligt i praktiken", skriver Anna Hedensjö Johansson.
NYHET Publicerad:

Dom till äganderättens favör

ÄGANDERÄTTEN När staten fattar beslut om att skydda skog blir den obrukbar för ägaren. Sedan 2016 har Skogsstyrelsen stoppat utbetalningar av ersättning för sådan skog, men nu slår alltså mark- och miljööverdomstolen fast att de skogsägare som drabbas ska ersättas ekonomiskt. "Vi får hoppas nu att efter många år och många långa påfrestande juridiska processer, så ges den grundlagsskyddade äganderätten den respekt den förtjänar och blir det självklara skydd som den syftar till att vara", säger skogsägaren Arvid Callans.
NYHET Publicerad:

Orosmoln för svensk bärnäring 

ÖVERLEVNAD Den svenska bärnäringens framtid ser mörk ut. Nu är det inte bara hot om nya skatteregler som riskerar att resultera i att bären blir kvar i skogen, utan också coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Allvarlig situation för företag i Västernorrland

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 28 procent av företagen har lägre antal anställda än för sex månader sedan. Hela 39 procent tror att antalet kommer att vara ännu färre om ytterligare sex månader. "Siffrorna för Västernorrlands län är dramatiska. För att vi ska kunna undvika en massarbetslöshet är det av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats", säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland.
NYHET Publicerad:

Svar från länets riksdagspolitiker (S): Om stödpaketet

REPLIK "Hej Pär Melin och tack för ditt inlägg och din uppmaning till oss som riksdagsledamöter. Det är bra och vi välkomnar alltid en levande dialog mellan näringslivet och politiken. Vi hoppas att den ska finnas och fungera även i mer normala tider också." Så inleder länets socialdemokratiska riksdagsledamöter sitt svar på det öppna brevet från Pär Melin.
NYHET Publicerad:

”Stor vilja hos alla att komma tillbaka till normalläge”

FRIHANDEL Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen.