NYHET8 maj 2024

Infrastruktur och kompetensförsörjning tillväxthinder i Västernorrland

Vägarna blir allt sämre, små företag kämpar med stor regelbörda och det är svårt att hitta rätt kompetens. Så kan man sammanfatta Svenskt Näringslivs undersökning bland företagen i Västernorrland. ”Det ställs stora krav på oss företagare”, säger SME-kommittéledamoten Håkan Eriksson i SVT.

Håkan Eriksson är vd på SIAK och ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Foto: Anders Lövgren

I Svenskt Näringslivs senaste undersökning av företagens regionala utveckling framkommer att en stor andel av företagen i Västernorrland upplever en ökad regelbörda, bristande infrastruktur och kompetensbrist, som stora tillväxthinder.

Med anledning av detta intervjuade SVT Håkan Eriksson, ledamot i SME-kommittén och vd för företaget SIAK som har verksamhet i Sundsvall, Härnösand och Östersund. Inslaget finns att se här. Även Fredrik Malmström, vd på Picea Bygg i Sundsvall intervjuades av SVT. Inslaget med Fredrik kan ses här.

Fredrik Malmström vd på Picea Bygg säger att de vill växa men att svårigheten att hitta medarbetare är ett stort hinder.
Foto: Anders Lövgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist