NYHET8 mars 2022

Intensifierad samverkan för att förebygga brott i Timrå 

I Svenskt Näringslivs enkät som ligger till grund för den årliga rankingen av kommunernas företagsklimat finns sedan 2020, frågor om trygghet med. Resultatet i enkäten gjorde Timrå kommun uppmärksammad på att ämnet bör prioriteras. Ämnet ligger på topp 3 på riksnivå som potential för att förbättra företagsklimatet.  

”Minskad brottslighet och ökad trygghet förbättrar även det lokala företagsklimatet. Vi har förstärkt vårt arbete med brottsförebyggande åtgärder i Timrå”. Det säger Linda Niia, kommunikatör och processledare på Näringslivskontoret i Timrå där en rad åtgärder ska öka tryggheten för företag. Foto: Katarina Lövgren

– Genom att inkludera näringslivet får vi en starkare förankring och ökad förändringseffekt. Vi ser många möjligheter till ökad samverkan i samhället för att öka tryggheten. Tillsammans med bland annat polis, skola och socialtjänst har vi från Näringslivskontorets sida inlett dialog, och saker går i rätt riktning, säger Linda Niia.

Under 2021 inkom ett medborgarförslag på kommunens webb, där en privatperson efterlyste åtgärder för att komma tillrätta med busliv inom Timrås industriområde på kvälls- och nattetid. 

– Det kom signaler om stökiga kvällar i området med buskörning, festande och nedskräpning som skapade otrygghet. Det ledde till att Timrå kommun agerade och från och med november 2021 stängdes trafiken av nattetid på industriområdet. Ännu har för kort tid gått för att utvärdera åtgärden, men vi bedömer att det haft en lugnande effekt och bidragit till ett tryggare näringsliv. Vi fick alldeles nyligen statistik på att såväl tillgreppsbrott som skadegörelsebrott har minskat på årsbasis mellan 2020 och 2021 i Timrå, säger Linda Niia. 

Den 24 mars bjuder Näringslivskontoret i Timrå in ett antal företag till ett samverkansmöte kring trygghet och brottsförebyggande åtgärder.  

– Vi vill skapa förutsättningar för samverkan och dialog kring de här frågorna. Oron för bland annat bedrägerier är stor idag men glädjande nog har även antal anmälda bedrägeribrott minskat i Timrå under årets första två månader jämfört med föregående år, från 50 brott 2021 till 13 brott 2022. Det är en positiv trend som vi hoppas ska fortsätta och det är otroligt viktigt för oss att fortsätta få inspel från företagen för att kunna arbeta på rätt sätt, säger Linda Niia. 

Hon vill också passa på att hylla det arbete som görs av Timrås föreningar, inte minst Timrå IK som ordnar trygghetsvandringar och har eftermiddagskafé med läxhjälp för skolelever. 

– Samverkan är helt nödvändig på det här området och föreningarna gör ett jättebra förebyggande arbete. 

Lokalt FöretagsklimatBrott och otrygghet
Skriven avAnders Lövgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist