NYHET29 maj 2024

IUC vill bidra till att stärka konkurrenskraften hos Västernorrlands industriföretag

I Västernorrland finns ca 370 tillverkande företag där ca 80 procent av företagen har färre än 50 anställda. I ungefär ett år har IUC Västernorrlands verksamhet varit igång, med syftet att stötta små och medelstora industriföretag med marknadsutveckling samt produktion- och kompetensutveckling. 

Annica Karlson är vd på IUC Västernorrland sedan ett år tillbaka.

Industriellt Utvecklings Centrum (IUC) arbetar för att öka konkurrenskraften i den svenska industrin. IUC består av regionalt ägda IUC-bolag som ingår i ett större nationellt nätverk. Ett värdefullt nätverk med goda möjligheter till erfarenhetsutbyten och samverkan. Trots att Västernorrland är ett industritungt län har IUC inte funnits på plats förrän 2022.

– Organisationen startade 2022 och jag anställdes förra sommaren. Tillsammans med min kollega Annica Lindgren jobbar jag för att hjälpa länets industrier. I uppstartfasen har en viktig uppgift varit att söka upp företagen för att ta del av deras utmaningar och behov. Vi berättar vad vi kan hjälpa dem med, oavsett om det rör kompetensutveckling, marknadsfrågor eller produktionsutveckling, säger Annica Karlson, vd på IUC Västernorrland.

– Vi är både ett bollplank och en motor för att driva på utvecklingsprojekt och kan exempelvis bistå med att söka finansiering. I vårt nuvarande projekt Industri MOD har vi möjlighet att erbjuda stöd till företag med både marknadsutveckling och digitaliseringsprojekt. Vi arbetar med externa konsulter och genom det nationella IUC nätverket kan vi ta del av erfarenheter och kunskaper som vi kan dra nytta av när vi levererar till företagen.

Hon berättar att industriföretagen välkomnar IUC:s närvaro i länet och ser möjligheter till fortsatt utveckling av industrin i vår region.

– IUC är en medlemsbaserad verksamhet där alla industriföretag är välkomna. De stora industrierna tillsammans med små och medelstora industrier har mycket att vinna på att göra en gemensam sak och driva utveckling.

– Att utveckla och stärka konkurrenskraften hos industrin i Västernorrland ligger i allas intresse. De stora företagen är inte den primära målgruppen men de ser ett stort värde av att bidra till att de små och medelstora industriföretagen utvecklas och växer, vilka i många fall är deras underleverantörer. Det är en fin signal och vi hoppas kunna bidra till den ambitionen, avslutar Annica Karlson. 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist