Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET23 november 2021

Kommunen stoppar växande förskola

Erica Rautila och Anette Pettersson har drivit förskolan Trädet i Sundsbruk, Sundsvall, sedan 2007. Allt är klart för att expandera med en ny förskola, men det sätter Sundsvalls kommun nu stopp för.

Efter att ha varit företagare och drivit förskolan Trädet tillsammans i 14 år öppnade sig en möjlighet för Erica Rautila och Anette Pettersson att expandera.

– Vi känner att vi byggt upp en stabil och bra verksamhet och att öppna ytterligare en förskola skulle vara ett naturligt steg för oss. Vi vet vart vi ska och det är en mogen expansion. Efter att ha hållit utkik efter lämpliga lokaler fick vi i början av året till slut tag på några som var helt perfekta, berättar Anette Pettersson.

Den aktuella fastigheten som ligger på Västergatan i stadsdelen Haga ägs av fastighetsbolaget Hedern som tidigare hyrt ut den till Sundsvalls kommun, som drivit förskola i lokalerna. Det gjorde att inga stora anpassningar skulle behöva göras i lokalerna utan Erica Rautila och Anette Pettersson skulle få en kort startsträcka till att öppna fyra nya avdelningar.

– Vi fyllde i alla dokument och betalade in avgifter till miljökontoret. Under tiden fick vi bara positiva signaler för vårt initiativ från tjänstemannahåll inom barn- och utbildningsförvaltningen på kommunen. Vi såg det mest som formalia i våras när vi deltog på länk i nämndens möte där beslut om tillstånd skulle tas. Vi satt helt chockade när det blev ett avslag på vår ansökan, säger Erica Rautila.

En överklagan gav ett nytt avslag och ärendet har efter det hamnat hos förvaltningsrätten som avgör tvister mellan myndigheter och företag.

Att Sundsvalls kommun stängde förskolan i de aktuella lokalerna hängde ihop med att en kommunal storförskola med åtta avdelningar byggdes i Haga och som tog emot de första barnen i starten av 2021.

– Det finns enligt vår jurist ingenting i skollagen som ger kommunen rätt att göra så här. Kommunen har själv haft förskola i Hederns lokaler. Nu vill de förbjuda fastighetsbolaget att hyra ut till en ny hyresgäst för samma verksamhet och de vill stoppa oss från att expandera. Att bli behandlade så här gör att vi måste ställa frågan, vad får den politiska ideologin kosta, säger Anette Pettersson.

Lisa Tynnemark
Foto: Sundsvalls kommun

Lisa Tynnemark (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden kommenterar ärendet:

– I och med ny förskola, Geijer, som öppnades i början av 2021, så klev kommunen ur dessa lokaler. Geijer är en ny 8-avdelningsförskola. Kapaciteten i området har gått från 175 till 245 platser, så utifrån prognosen för befolkningsökning ser vi i nuläget inget behov av fler platser. Därför avslogs ansökan.

Nu återstår alltså att avgöra frågan i förvaltningsrätten, och någon tidpunkt för när det ska ske har inte Erica Rautila och Anette Pettersson fått veta.

Lokalt Företagsklimat
Skriven avAnders Lövgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist