NYHET14 december 2021

Krafttag i Sundsvall för att lyfta service och bemötande

”Vi gör en gemensam kraftansträngning för att förbättra företagsklimatet i Sundsvall. Alla inom den kommunala organisationen ska förstå att bra service och bemötande har avgörande betydelse för att skapa arbetstillfällen”. Det säger Näringslivsbolagets vd Eva Nyh Hederberg.

“Jag tycker att Sundsvalls kommun behöver se över sina policys för upphandlingar och inköp. Jag var med på möten innan man införde nya riktlinjer för några år sedan, och varnade då för att de skall-krav som infördes gör det väldigt svårt för många lokala företag att vara med och lämna anbud till kommunen. Från vår sida har vi tyvärr helt slutat med det, då vi och våra leverantörer ej uppfyller kraven”, säger Martin Persson, koncernchef, Bilbolaget (till vänster). “Jag ser fram mot att kommunen kan erbjuda en abonnemangstjänst där det säger pling i min mobil när det är vägarbeten eller grävningar på gång i vårt närområde. På Skönsmon där vi har butik har det påbörjats arbeten utan att vi fått veta något, vilket inte gör det lätt för våra kunder”, säger Staffan Lindström, ICA Nära Kubiken (till höger) Foto: Anders Lövgren
“Jag tycker att Sundsvalls kommun behöver se över sina policys för upphandlingar och inköp. Jag var med på möten innan man införde nya riktlinjer för några år sedan, och varnade då för att de skall-krav som infördes gör det väldigt svårt för många lokala företag att vara med och lämna anbud till kommunen. Från vår sida har vi tyvärr helt slutat med det, då vi och våra leverantörer ej uppfyller kraven”, säger Martin Persson, koncernchef, Bilbolaget (till vänster). “Jag ser fram mot att kommunen kan erbjuda en abonnemangstjänst där det säger pling i min mobil när det är vägarbeten eller grävningar på gång i vårt närområde. På Skönsmon där vi har butik har det påbörjats arbeten utan att vi fått veta något, vilket inte gör det lätt för våra kunder”, säger Staffan Lindström, ICA Nära Kubiken (till höger) Foto: Anders Lövgren

Sundsvalls väg framåt har ett tydligt mål, och det är att vägen ska leda fram till 5 000 nya jobb innan 2030. På det sättet ska kommunen få bättre fart på tillväxten och inte som under många år, stå och stampa på samma fläck i befolkningsutvecklingen.

Kring detta är både styrande politiker och opposition överens. Ett näringslivspolitiskt program som antogs i full politisk enighet av kommunfullmäktige 2019 har som viktigaste punkt att kommunen ska jobba ännu hårdare med att förbättra attityder, service och bemötande gentemot företag.

För att få svar på om kommunen kommit en bit på väg i arbetet med detta bjöd Näringslivsbolaget i samarbete med Svenskt Näringsliv in företagare till ett dialogmöte.

– Vi är en stor organisation med 7 000 anställda och fullt medvetna om att det inte är ett perfekt bemötande i alla delar. Just därför är det extra viktigt för oss att träffa företagare som ger oss feedback på hur de upplever kontakten med oss, säger Eva Nyh Hederberg.

Vid sin sida under mötet hade hon stadsbyggnadsdirektören Magnus Ydmark.

– Det finns ett tydligt fokus inom hela kommunen på att vi ska förbättra bemötande, kommunikation och dialog med företagen. För att åstadkomma förändring krävs både tydligt ledarskap och uthållighet, säger han.

Flera av de närvarande företagarna vid mötet underströk att de uppskattar kommunens vilja och ambition, men flera av deltagarna kunde också ge exempel på när det gnisslat i kontakten. Se företagarnas kommentarer och inspel i bildspelet.

– Fysiska möten och dialog öga mot öga är viktigt, och för att vi ska få mer för tid för det har vi lanserat vårt digitala Företagscenter som är en väg in till kommunens alla förvaltningar när företag har ett ärende. I nuläget är det version 1.0 men vi bygger på med fler funktioner, till exempel kommer funktionen Mina sidor att vara igång 2022. Där kan företagaren följa hur till exempel ett tillståndsärende hanteras, säger Eva Nyh Hederberg.

– Digitaliseringen är inte svaret på allt men det öppnar nya möjligheter, leder till snabbare beslut och kan frigöra tid för personliga möten och rådgivning, säger Magnus Ydmark.

Eva Nyh Hederberg och Magnus Ydmark säger att det finns tankar på att utbilda kommunens medarbetare i just service och bemötande. Däremot ingår området i utvecklingssamtal med medarbetare och hur bra denne är på service och bemötande påverkar även löneutvecklingen.

Fler dialogmöten med företag i olika branscher är också inplanerade.

Aktuella insatser inom Sundsvalls kommun för att förbättra service och företagsklimat:

  • Den digitala plattformen www.foretagscentersundsvall.se – en väg in för alla företagsfrågor – har lanserats. ”Mina sidor” tillkommer 2022
  • Stadsbyggnadskontoret har rekryterat fem medarbetare i syfte att effektivisera ärendehantering, samt identifiera verksamhetsmark
  • Samverkansprojektet ”Kompetensförsörjning Sundsvall” jobbar aktivt med att möta företagens och organisationernas behov av kompetens
  • Ett flertal dialogträffar – exempelvis krögardialog – har startat upp
  • Näringslivsbolaget och kommunens inköpsavdelning har infört dialogmöten med företag i syfte att förenkla upphandlingsprocessen
  • Näringslivsbolagets samordningsmöten för hanterandet av mer komplicerade tillståndsärenden har uppgraderats
Skriven avAnders Lövgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist