Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET13 juli 2020

Kubal vill se rättvis tolkning av reglerna

Kubal är Sveriges enda producent av primäraluminium och täcker hälften av Sveriges aluminiumbehov. Bolagets vd Oscar Johansson lyfter hur tillämpningen av omgivande regelverk inom EU snedvrider konkurrensen för verksamheten. Dessutom berättar Kubal hur smältverket kan spela en viktig roll som stabilisator på framtidens elmarknad.

Kubal är en storkonsument av el och en stabil elförsörjning är helt nödvändig för att verksamheten ska kunna fungera.

Det är mycket som har hänt sedan verksamheten startade och den första fabriken stod färdig i Sundsvall 1942. Nu 78 år senare ägs bolaget av ryska Rusal med 470 anställda på fabriken i Sundsvall.

Kubal har vid flera tillfällen påverkats av de politiska spelen. 2018 hotades verksamheten av sanktioner. Idag påverkas smältverket av skilda förutsättningar på aluminiummarknaden. I vissa länder får aluminiumtillverkarna större statliga subventioner, i andra mindre.

– Sverige, till skillnad från andra EU-länder som tillverkar primäraluminium, har ingen form av subventioner för sin aluminiumtillverkning. Detta snedvrider konkurrensen och gör det svårare att konkurrera med exempelvis vår norska motsvarighet som får ekonomiskt stöd av den norska staten, säger Oscar Johansson, vd på Kubal.

Bolagets ledning har vid sittande bord framfört sina synpunkter gällande konkurrensproblematiken till bland andra näringsminister Ibrahim Baylan (S) och dåvarande handelsminister Ann Linde (S), men utan att få gehör för sina synpunkter. Oscar Johansson vill gärna att frågan lyfts på EU-nivå.

– Det är bekymmersamt att tillämpningen av regelverket på EU:s inre marknad tolkas så olika. Vi skulle kunna vara ännu mer konkurrenskraftiga om den svenska staten subventionerade vår verksamhet i samma utsträckning som andra länder inom EU subventionerar sina. Det skulle även öka ägarnas investeringsvilja i den svenska verksamheten, säger Oscar Johansson.

En ”grönare” verksamhet

Aluminiumindustrin har inte ett rykte om sig att vara särskilt miljövänlig och Kubal är en Sveriges största elkonsumenter. Mycket har dock hänt på området och Kubal är en av de ”grönaste” smältverken i Europa.

Tack vare att smältverket bytt från äldre Söderberg-teknologi till miljövänlig prebake-teknologi har Kubal kunnat minska sina utsläpp och idag har smältverket ett av de lägsta klimatavtrycken i Europa. För varje ton aluminium som produceras släpper Kubal ut 2,9 ton koldioxid, vilket kan jämföras med den genomsnittliga nivån globalt på upp till 14 ton koldioxid per ton aluminium. För att stärka sitt gröna affärsområde ytterligare strävar bolaget att implementera nya teknik som minskar klimatpåverkan. Exempelvis implementerar Kubal nya åtgärder som syftar till identifiera de exakta värdena på förorenande utsläpp.

André Machado som är Commercial and Supply Chain Director menar att det är aluminiumbranschens historia snarare än dess nuvarande verksamhet som har skapat ett negativt rykte gällande miljöpåverkan.

– Kubals verksamhet har genomgått stora förändringar och ligger idag långt fram i miljöfrågan, vilket har gjort att vi börjat jobba mot ASI-certifikation. Såväl krav från kunder som miljölagstiftning gör att en verksamhet som vår måste ligga i framkant när det kommer till att utveckla verksamheten, säger André Machado.

Stabil elförsörjning avgörande

Kubal är en storkonsument av el och en stabil elförsörjning är helt nödvändig för att verksamheten ska kunna fungera. Det finns ingen möjlighet att stänga av systemet utan att det skulle ”frysa”, vilket skulle medföra enorma kostnader. I nuläget ser Oscar Johansson ingen risk för elbrist, men säger att det dock alltid finns en risk.

– Utmaningarna för oss är inte mängden el utan stabiliteten. Vi måste kunna få exakt rätt mängd el hela tiden, dygnet runt och året runt. Det är inte energikällorna som är avgörande, utan systemet som helhet, säger han.

André Machado berättar:

– En ökad vindkraftsutbyggnad ställer större krav på ett stabilt och jämnt flöde av el, att det finns stabilisatorer som kan säkerställa jämna flöden. Kubal är en av få aktörer i denna del av landet som har möjlighet att bidra med detta. Och vi för dialog med de stora elbolagen om hur vi ska kunna vara vad som kallas för en “grid buffer”, vilket innebär att vi kan lagra el under korta stunder för att bidra till ökad stabilitet i systemet, säger han.

– Vi håller också på att titta på möjligheten att ta vara på spillvärmen för att omvandla den till elektricitet, tillägger André Machado.

Konkurrens
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist