NYHET15 februari 2024

Beskedet: Nu ska regeringen se över den osunda konkurrensen – ”Äntligen”

Regeringen har beslutat att se över reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. ”Äntligen! Det här är goda nyheter”, säger Stefan Sagebro, expert på konkurrens.

Civilminister med ansvar för offentlig sektor Erik Slottner (KD), energi- och näringsminister Ebba Busch (KD), finansminister Elisabeth Svantesson (M), Stefan Sagebro , expert industripolitik, konkurrens och statsstöd på Svenskt Näringsliv. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet, Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Offentliga bolags osunda konkurrerande verksamhet gentemot privata aktörer har kritiserats under många år, vilket TN har rapporterat om upprepade gånger. Nu har regeringen beslutat att se över reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

”Det är inte rimligt att företagare som sliter för att få sin verksamhet att gå ihop, betalar skatt och skapar arbetstillfällen ska behöva konkurrera mot offentliga aktörer som backas upp av en till synes outsinlig skattekista”, skriver energi- och näringsminister Ebba Busch (KD), finansminister Elisabeth Svantesson (M) och civilminister med ansvar för offentlig sektor Erik Slottner (KD), i en debattartikel i Di.

Beskedet välkomnas av Svenskt Näringsliv.

– Äntligen! Det här är goda nyheter, särskilt för många småföretagare ute i landet som drabbas av osund konkurrens från offentliga verksamheter, säger Stefan Sagebro, expert på konkurrens på Svenskt Näringsliv.

– Nu finns möjligheten att vi kan få till ett bättre regelverk som ger Konkurrensverket möjlighet att åtgärda fler konkurrensproblem, något som visat sig svårt med de befintliga reglerna. Om utredningen landar rätt så kan vi få till det regelverk och de effekter som lagstiftaren ursprungligen önskade, men som inte blev verklighet.

Offentliga verksamheter som tränger undan privata företag eller hämmar deras utveckling och tillväxt på områden som typiskt sett hör till det privata näringslivet måste man kunna komma till rätta med, konstaterar han.

– I förlängningen tror jag alla tjänar på att vi får mer effektiva och tydliga regler. Konkurrensverket kan driva fler ärenden mer effektivt och få till stånd fler klargörande avgöranden. Då får vi tydligare gränser för vad det offentliga får ägna sig åt - det gynnar både offentliga och privata aktörer som vet vad som gäller och kan ha realistiska förväntningar.

Stefan Sagebro menar att det har funnits en samsyn mellan Svenskt Näringsliv och Konkurrensverket om behovet av regelförenklingar, och den hemställan som Konkurrensverket skickade till regeringen under hösten innehöll många likheter med de förslag näringslivet tidigare fört fram.

– På det hela taget har vi haft en konstruktiv dialog med Konkurrensverket om de möjligheter och brister som nuvarande regelverk har, och jag tror att man är väldigt glada på myndigheten att det nu finns utsikter om att få till ett mer effektivt regelverk.

– Det här visar att regeringen verkligen bryr sig om de små företagens vardag och förstår vad som är viktigt för dem. Att behöva möta konkurrens från offentliga aktörer, som har helt andra förutsättningar att bedriva sin verksamhet, är något av de mest frustrerande och besvärliga som företag kan möta.

I debattartikeln lyfter regeringsföreträdarna även några verksamheter som problematiska ur konkurrenshänseende. ”Kommunala kaféer och gym, grustransporter, installation av laddstolpar och solceller. Även kommunal försäljning av ved, maskiner och pelletsbrännare förekommer”, skriver de.

– Det här är exempel på verksamheter som vi lyft fram under åren. Vanligtvis är det här verksamheter som är bäst lämpade åt den privata marknaden, där företag utifrån jämlika konkurrensförutsättningar kan tävla om att ta fram de bästa produkterna och erbjudandena.

– Det är så vi skapar tillväxt och konkurrenskraft och inte minst tar vara på den entreprenörskapsanda som finns runt om i landet.

KonkurrensKonkurrens från offentlig sektor/osund konkurrensOSUND KONKURRENS.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist