Kubal vill se rättvis tolkning av reglerna

NYHET Publicerad

KONKURRENS Kubal är Sveriges enda producent av primäraluminium och täcker hälften av Sveriges aluminiumbehov. Bolagets vd Oscar Johansson lyfter hur tillämpningen av omgivande regelverk inom EU snedvrider konkurrensen för verksamheten. Dessutom berättar Kubal hur smältverket kan spela en viktig roll som stabilisator på framtidens elmarknad.

Kubal

Kubal är en storkonsument av el och en stabil elförsörjning är helt nödvändig för att verksamheten ska kunna fungera.

Det är mycket som har hänt sedan verksamheten startade och den första fabriken stod färdig i Sundsvall 1942. Nu 78 år senare ägs bolaget av ryska Rusal med 470 anställda på fabriken i Sundsvall.  

Kubal har vid flera tillfällen påverkats av de politiska spelen. 2018 hotades verksamheten av sanktioner. Idag påverkas smältverket av skilda förutsättningar på aluminiummarknaden. I vissa länder får aluminiumtillverkarna större statliga subventioner, i andra mindre.

– Sverige, till skillnad från andra EU-länder som tillverkar primäraluminium, har ingen form av subventioner för sin aluminiumtillverkning. Detta snedvrider konkurrensen och gör det svårare att konkurrera med exempelvis vår norska motsvarighet som får ekonomiskt stöd av den norska staten, säger Oscar Johansson, vd på Kubal.  

Bolagets ledning har vid sittande bord framfört sina synpunkter gällande konkurrensproblematiken till bland andra näringsminister Ibrahim Baylan (S) och dåvarande handelsminister Ann Linde (S), men utan att få gehör för sina synpunkter. Oscar Johansson vill gärna att frågan lyfts på EU-nivå. 

– Det är bekymmersamt att tillämpningen av regelverket på EU:s inre marknad tolkas så olika. Vi skulle kunna vara ännu mer konkurrenskraftiga om den svenska staten subventionerade vår verksamhet i samma utsträckning som andra länder inom EU subventionerar sina. Det skulle även öka ägarnas investeringsvilja i den svenska verksamheten, säger Oscar Johansson.

En ”grönare” verksamhet 

Aluminiumindustrin har inte ett rykte om sig att vara särskilt miljövänlig och Kubal är en Sveriges största elkonsumenter. Mycket har dock hänt på området och Kubal är en av de ”grönaste” smältverken i Europa.

Tack vare att smältverket bytt från äldre Söderberg-teknologi till miljövänlig prebake-teknologi har Kubal kunnat minska sina utsläpp och idag har smältverket ett av de lägsta klimatavtrycken i Europa. För varje ton aluminium som produceras släpper Kubal ut 2,9 ton koldioxid, vilket kan jämföras med den genomsnittliga nivån globalt på upp till 14 ton koldioxid per ton aluminium. För att stärka sitt gröna affärsområde ytterligare strävar bolaget att implementera nya teknik som minskar klimatpåverkan. Exempelvis implementerar Kubal nya åtgärder som syftar till identifiera de exakta värdena på förorenande utsläpp.

André Machado som är Commercial and Supply Chain Director menar att det är aluminiumbranschens historia snarare än dess nuvarande verksamhet som har skapat ett negativt rykte gällande miljöpåverkan.  

– Kubals verksamhet har genomgått stora förändringar och ligger idag långt fram i miljöfrågan, vilket har gjort att vi börjat jobba mot ASI-certifikation. Såväl krav från kunder som miljölagstiftning gör att en verksamhet som vår måste ligga i framkant när det kommer till att utveckla verksamheten, säger André Machado.

Stabil elförsörjning avgörande

Kubal är en storkonsument av el och en stabil elförsörjning är helt nödvändig för att verksamheten ska kunna fungera. Det finns ingen möjlighet att stänga av systemet utan att det skulle ”frysa”, vilket skulle medföra enorma kostnader. I nuläget ser Oscar Johansson ingen risk för elbrist, men säger att det dock alltid finns en risk.  

– Utmaningarna för oss är inte mängden el utan stabiliteten. Vi måste kunna få exakt rätt mängd el hela tiden, dygnet runt och året runt. Det är inte energikällorna som är avgörande, utan systemet som helhet, säger han.  

André Machado berättar:

– En ökad vindkraftsutbyggnad ställer större krav på ett stabilt och jämnt flöde av el, att det finns stabilisatorer som kan säkerställa jämna flöden. Kubal är en av få aktörer i denna del av landet som har möjlighet att bidra med detta. Och vi för dialog med de stora elbolagen om hur vi ska kunna vara vad som kallas för en “grid buffer”, vilket innebär att vi kan lagra el under korta stunder för att bidra till ökad stabilitet i systemet, säger han. 

– Vi håller också på att titta på möjligheten att ta vara på spillvärmen för att omvandla den till elektricitet, tillägger André Machado.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Visioner krävs för miljön och klimatet

KRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete". Det skriver Nicklas Skår, jurist och ansvarig för principiella frågor rörande miljölagstiftning hos Svenskt Näringsliv, i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Förtroendet för kommunala upphandlingar har aldrig varit lägre

UPPHANDLING Svenskt Näringsliv mäter varje år företagsklimatet i kommunerna. Bland annat hur företagen upplever att upphandlingarna fungerar i kommunerna. Resultatet i år var nedslående - betyget har aldrig varit lägre, 2,63 på en 6-gradig skala. 
NYHET Publicerad:

Hallå där Per Nylén, kommunalråd i Örnsköldsvik ...

FÖRETAGSKLIMAT "Jag träffar gärna ännu fler företagare, även de som anser att företagsklimatet är dåligt, för att resonera om hur vi tillsammans kan utveckla företagsklimatet, och hela kommunen, tillsammans", säger Per Nylén.
NYHET Publicerad:

Coronakrisen synliggör skatteproblem

SKATTER Coronapandemin har ställt hela vår tillvaro på ända. Sedan mitten av mars har många företag och i vissa fall hela branscher befunnit sig i fritt fall. Andra företag har drabbats genom brutna leveranskedjor, handelshinder och arbetskraft som stoppats vid gränsen. Ingen har lämnats oberörd. 
NYHET Publicerad:

Sollefteås kraftsamling ger resultat

FÖRETAGSKLIMAT "Nyckeln tror jag ligger i ett oavbrutet och målinriktat arbete för att förbättra företagsklimatet på riktigt och att politiken och tjänstemännen går hand i hand", säger Johan Andersson, kommunalråd (C) i Sollefteå.
NYHET Publicerad:

Hur löser vi ett mer än dubbelt så stort elbehov?

SOMMARKRÖNIKA "I Sverige har vi ett av världens mest fossilfria elsystem. Ungefär 98 procent av elen vi använder produceras utan koldioxidutsläpp. Dessutom sker produktionen till en låg kostnad vilket har inneburit en viktig konkurrensfördel för svensk industri. Det är ingen överdrift att säga att låga och stabila elpriser har varit en grundförutsättning för vårt välstånd". Lina Håkansson, Svenskt Näringsliv, lyfter i denna krönika frågan om hur vi ska lösa vårt framtida elbehov.
NYHET Publicerad:

Kubal vill se rättvis tolkning av reglerna

KONKURRENS "En ökad vindkraftsutbyggnad ställer större krav på ett stabilt och jämnt flöde av el, att det finns stabilisatorer som kan säkerställa jämna flöden. Kubal är en av få aktörer i denna del av landet som har möjlighet att bidra med detta", säger André Machado på Kubal.
NYHET Publicerad:

Timrå kommun – Norrlands Gnosjö?

FÖRETAGSKLIMAT "Genom ett långsiktigt, hårt och medvetet arbete har vi kommit dit vi är idag. Och i detta sammanhang vill jag säga att jag är oerhört stolt över alla medarbetare", säger Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande i Timrå.
NYHET Publicerad:

En julidag från hemmakontoret 

KRÖNIKA Börjar dagen med att läsa av hur coronapandemin påverkar jobben och företagen. Ser att siffran för antal korttidspermitterade i Västernorrlands län ökat och berör 8 228 människor. Antal inskrivna arbetslösa ligger på 21 procent över fjolårets siffra vid samma tid och uppgår till 11 100 personer samtidigt som 425 personer är varslade. Det råder ingen tvekan om att coronapandemin fått märkbara effekter för företagen. Det skriver Anna Hedensjö Johansson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Mycket bra har gjorts i krisen, men det finns mer att göra ...

CORONAKRISEN Mycket bra har gjorts i krisen, men det finns fortfarande mycket att göra om vi ska kunna återstarta Västernorrlands län. Det skriver Anna Hedensjö Johansson i en krönika.
NYHET Publicerad:

"Att driva företag är ingen lek …"

UNG FÖRETAGSAMHET Sara Wexén från Hedbergska gymnasiet i Sundsvall har tilldelats SM-guld i “Årets säljare” som utses av Ung Företagsamhet. Sara har precis tagit studenten och blivit erbjuden jobb som säljare när vi talar med henne.  
NYHET Publicerad:

Tillförsikt i besöksnäringen efter slopade reserestriktioner

CORONAKRISEN Reserestriktionerna hävs och från och med den 13 juni bedöms symptomfria personer kunna resa i hela Sverige. Det meddelade statsminister Stefan Löfven på en pressträff den fjärde juni. Ett besked som välkomnas av flera företagare i besöksnäringen.
NYHET Publicerad:

Högt tryck på omställning hos TRR

OMSTÄLLNING Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Charlotta Öberg, regionchef för omställningsorganisationen TRR i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbottens län berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning. 
NYHET Publicerad:

Permittering men ändå utveckling på Knaust

KOMPETENSSÄKRING Det har under coronakrisen öppnats möjligheter för företag att kompetensutveckla permitterad personal. På Elite Hotel Knaust i Sundsvall använder man detta för att i större utsträckning kunna jobba över avdelningsgränserna. 
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet 2020 med coronafilter 

FÖRETAGSKLIMAT "Detta är en svår tid för såväl företag som kommuner där både liv och livsverk står på spel. Det är en tid när kommunernas inställning och välvilja att hjälpa och underlätta för företag har fått prövas på ett helt unikt sätt. Aldrig tidigare har kommunernas vilja och förmåga att göra vad de kan för att rädda sitt lokala näringsliv visat sig så tydligt i praktiken", skriver Anna Hedensjö Johansson.
NYHET Publicerad:

Dom till äganderättens favör

ÄGANDERÄTTEN När staten fattar beslut om att skydda skog blir den obrukbar för ägaren. Sedan 2016 har Skogsstyrelsen stoppat utbetalningar av ersättning för sådan skog, men nu slår alltså mark- och miljööverdomstolen fast att de skogsägare som drabbas ska ersättas ekonomiskt. "Vi får hoppas nu att efter många år och många långa påfrestande juridiska processer, så ges den grundlagsskyddade äganderätten den respekt den förtjänar och blir det självklara skydd som den syftar till att vara", säger skogsägaren Arvid Callans.
NYHET Publicerad:

Orosmoln för svensk bärnäring 

ÖVERLEVNAD Den svenska bärnäringens framtid ser mörk ut. Nu är det inte bara hot om nya skatteregler som riskerar att resultera i att bären blir kvar i skogen, utan också coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Allvarlig situation för företag i Västernorrland

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 28 procent av företagen har lägre antal anställda än för sex månader sedan. Hela 39 procent tror att antalet kommer att vara ännu färre om ytterligare sex månader. "Siffrorna för Västernorrlands län är dramatiska. För att vi ska kunna undvika en massarbetslöshet är det av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats", säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland.
NYHET Publicerad:

Svar från länets riksdagspolitiker (S): Om stödpaketet

REPLIK "Hej Pär Melin och tack för ditt inlägg och din uppmaning till oss som riksdagsledamöter. Det är bra och vi välkomnar alltid en levande dialog mellan näringslivet och politiken. Vi hoppas att den ska finnas och fungera även i mer normala tider också." Så inleder länets socialdemokratiska riksdagsledamöter sitt svar på det öppna brevet från Pär Melin.
NYHET Publicerad:

”Stor vilja hos alla att komma tillbaka till normalläge”

FRIHANDEL Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen.