Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET13 september 2019

Målet - samhällsbyggande i världsklass

Bättre företagsklimat för byggföretag och fastighetsägare i Örnsköldsvik och en förbättrad dialog med kommunen var ämnet för ett engagerat möte under en eftermiddag i september.

Örnsköldsviks kommun, tillsammans med Fastighetsägarna och Sveriges Byggindustrier, samlade företagare för att diskutera förutsättningar för att bedriva byggverksamhet och hur tillgången ser ut på mark för expansion för nyetableringar av industri, handel och bostäder. Under en längre tid har företagare i Örnsköldsviks kommun upplevt att handläggningstider i bygglovsärenden är långa, något som skapat en del frustration.

Patrik Johansson, chef för bygg- och miljöavdelningen berättar om hur de målmedvetet arbetat för kortare handläggningstider.

– Vi har under lång tid fokuserat vårt utvecklingsarbete till att korta våra handläggningstider. Vi har tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden tagit fram ett antal målsättningar som vi följer upp varje månad. Vi har överträffat uppsatta mål och halverat handläggningstiderna men jag kan konstatera att det fortfarande finns en upplevelse av att vi har långa handläggningstider och att företagare inte är helt nöjda. Så det finns såklart fler utvecklingsområden än specifikt handläggningstider som vi ska utveckla. Det handlar om service, kommunikation och bemötande. Vi måste lägga fokus framåt, öka tillgängligheten och kommunicera våra bygg- och planprocesser tydligare. Vi vill vara en möjliggörare. Vi har ju konstaterat att det finns ett glapp mellan vårt faktiska arbete och upplevelsen, menar Patrik Johansson.

Han förklarar även att många som jobbar på bygg- och miljöavdelningen är ganska nya.

– Vi arbetar medvetet med att höja kompetensen hos medarbetarna och jobba mer i team. Vi försöker höja allas nivå genom att arbeta tillsammans med ärenden. En av framgångsfaktorerna för att bli långsiktig är att bli duktig på att dela med sig av kompetens och att det även ska finnas möjlighet att växa inom organisationen, förklarar Patrik.

Foto: Mia Berglund

Hanna Magnusson från Sveriges Byggindustrier berättar om arbetet för att förbättra villkoren för medlemsföretagen och bygg-och anläggningsbranschen i stort. Deras vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass, som ska vara attraktivt, sunt och säkert.

– Det ska vara sund konkurrens och lika villkor för alla. Alla ska kunna arbeta säkert och följa de arbetsregler som finns. Byggsektorn är grunden för samhället. Vi bygger bostäder, lokaler för jobb och infrastruktur, det är det som skapar grunden i samhället, säger Hanna Magnusson.

Kent Blomquist

En av deltagarna på mötet är Kent Blomquist, BN Måleri. Han har varit på många möten genom åren där dessa frågor diskuterats. Han menar att handläggningstiden på bygglov är det största hindret för företagare, men även brist på återkoppling om något är fel i de handlingar som man skickat in.

– Bygg- och miljöavdelningen är den viktigaste avdelningen för tillväxt i kommunen. En entreprenör är en färskvara, känner man att det tar för lång tid, då hoppar man på något annat istället. Får man för mycket motstånd, så tappar man sitt engagemang och väljer att investera i en annan kommun istället. I en mindre kommun som i Örnsköldsvik så ska inte handläggningstider och byråkrati vara en bromskloss, menar Kent Blomquist.

Bra dialog

Vid rundabordssamtalen diskuterades även vad alla inblandade parter kan göra för att underlätta samarbetet och göra det mer attraktivt att bygga i Örnsköldsvik. Hanna Magnusson, Sveriges Byggindustrier summerar:

– Vi hade bra diskussioner och fick en bra dialog mellan politiker, tjänstemän, byggföretag och fastighetsägare, vilket vi hoppas gynnar hela byggbranschen i Örnsköldsvik.

Hon vill gärna skicka med en sista uppmaning från sin horisont.

– Satsa på handläggarna så att de är boostade med kunskap, så blir processen mer smidig och rättssäker.

Även Patrik Johansson, chef för bygg- och miljöavdelningen är nöjd med mötet.

– Vi ska samarbeta med företagare mer i olika sammanhang, det ger oss goda tips och idéer. Det är ett samarbete som vi ska vara rädda om. Vi kommer att ha ett möte igen i vår och följa upp vad som har förbättras och vad som kan förbättras ytterligare. Vi måste vara möjliggörare, det är nästa steg.

Vi fick upp en hel del goda förslag i våra rundabords-diskussioner. Det bubblade av idéer, vilket är positivt för framtiden, avslutar han.

MYNDIGHETSUTÖVNING.
Skriven avMia Berglund
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist