Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET13 juni 2019

Göteborg fokuserar på mer företagsvänlig myndighetsutövning

Företagsklimatet i Göteborg ska bli bättre, inte minst så måste stadens myndighetsutövning som helhet präglas av en serviceinriktad attityd. I Göteborgs Stads budget för 2019 är signalen tydlig. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att göra en översyn av kommunens regler, i syfte att förenkla och förbättra för företagen. Projektet ”Förbättrat företagsklimat 2019” ska se till att företagen i Göteborg blir mer nöjda med stadens myndighetsutövning.

Den absolut vanligaste kontaktytan med kommunen är i ärenden gällande någon form av tillstånd eller tillsyn. En stor del av denna myndighetsutövning står miljöförvaltningen för. Miljö- och klimatnämnden i Göteborgs stad har tilldelats medel i budgeten för att utröna vad och hur förvaltningen kan förbättra företagsklimatet och projektet ”Förbättrat företagsklimat 2019” syftar till just detta.

Svenskt Näringsliv Västra Götaland tog ett snack med Daniel Eek, planeringsledare och ansvarig för utredningen, om vad som är på gång och vad företagen i staden kan förvänta sig framöver.

Daniel Eek, Vem är du och vad är din yrkesmässiga bakgrund?
— Jag kan nog ses som en grå byråkrat på mitt CV. Har jobbat hela livet inom Göteborgs Stad inom ett flertal olika verksamheter och med ännu fler arbetsuppgifter och roller. Under de senaste 15 åren ungefär har jag på olika sätt varit engagerad i att driva olika processer för att skapa en större effektivitet i de verksamheter jag arbetat i. Jag är övertygad om att det finns helt andra sätt att driva verksamheter för att både skapa en större nytta och använda resurserna mer smart och effektivt. Det som hindrar oss är att vi är så fast i våra invanda mönster. Det är under min tidigare roll som chef för livsmedelskontrollen i Göteborg som detta kommit fram som allra mest. Mitt uppdrag just nu handlar om att kommunfullmäktige gett i uppdrag till miljö- och klimatnämnden att titta över hur man kan förändra sina arbetssätt för att skapa ett bättre företagsklimat, och i det arbetet finns jag med.

Berätta om projektet och vad ska ske framöver mer konkret?
— Vi håller just nu på att avsluta den första fasen som handlar om att ta fram en utredning kring hur problemet ser ut och vad som faktiskt kan förändra situationen. Det är en utredning som tar avstamp i våra egna erfarenheter, där vi väver in resultat från kundundersökningar och samtal, både med företagare och andra kommuner. Allt detta försöker vi sedan att spegla mot den forskning som finns för att hitta förklaringar på det vi ser och förhoppningsvis också finna vägar att komma bort från problemen. Utredningen ska presenteras för vår nämnd i juni och om de är nöjda och tycker att vi hamnat rätt så kommer vi att starta arbetet med att förverkliga det vi kommit fram till.

Vad hoppas du/ni uppnå och hur kommer Göteborgs företagare att märka skillnad i vardagen?
— Min förhoppning är att vi ska skapa en fantastisk stad och ett samhälle som vi kan vara stolta över, där olikheter får komma till uttryck på ett positivt sätt och där innovationer och utveckling blir en del av en hållbar vardag. Det kan ju låta lite som en massa fina ord staplade på varandra men jag tror verkligen på att vi kan åstadkomma detta. Vi behöver skapa en kultur av tillit och nyfikenhet för andras tankar, önskningar och behov.

— I detta är stadens verksamheter en viktig kugge. För staden handlar detta en hel del om att förändra sina processer så att de utgår ifrån det som kunden behöver och efterfrågar, inte från hur vi är organiserade eller vad som funkar bra för oss. Jag hoppas att vårt arbete leder till att man upplever staden som en medspelare. Jag hoppas också att företagen ute i staden kommer att märka att vi blir bättre på att underlätta och hjälpa dem att göra rätt, men även trygga i att vi kommer att hindra de som inte vill följa spelreglerna. Kort sagt att skapa en sund konkurrens genom tillit, utan att vara blåögda.

Vad är nästa steg efter projektet är avslutat?
— Projektet håller ju på året ut, men resan vi måste göra tar betydligt längre tid än så. Detta är ett långsiktigt arbete som egentligen aldrig kan ta slut. Utveckling blir ju aldrig klart, det tar ju bara nya vägar allteftersom man tar sig framåt. Det är ju det som är så spännande och roligt med att arbeta med förändringar. Om jag får hoppas något så är det väl att resan verkligen tar fart nu och att vi kan göra det med betydligt mer samskapande än vi kanske gjort tidigare.

En del kommuner runtom i Sverige arbetar på olika sätt med tillväxtfrämjande myndighetsutövning.

Vad är ditt intryck av den s.k Rättviksmodellen? Hur ser du att Göteborg framöver kan arbeta med tillväxtfrämjande myndighetsutövning?
— Jag har haft långa samtal med Martin och Markus, som är frontfigurerna för Rättviksmodellen. Tidigare har jag varit skeptisk till det hela, men efter de samtalen har jag kommit fram till att vi faktiskt arbetat utifrån samma grundtankar, parallellt med varandra, under många år. Jag ser att vi redan har börjat resan mot tillväxtfrämjande myndighetsutövning i staden, men att vi går lite i otakt. Det kopplar väl tillbaka till allt det jag sagt tidigare om att vi behöver skapa våra processer utifrån kunden och släppa lite på kontrollen till förmån för tilliten. Eller som jag sa när jag ledde livsmedelskontrollen: vi behöver gå från kontrollbehov till behov av kontroll.

MYNDIGHETSUTÖVNING.
Skriven avEllen Karlsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist