Målet - samhällsbyggande i världsklass

NYHET Publicerad

MYNDIGHETSUTÖVNING Bättre företagsklimat för byggföretag och fastighetsägare i Örnsköldsvik och en förbättrad dialog med kommunen var ämnet för ett engagerat möte under en eftermiddag i september.

Örnsköldsviks kommun, tillsammans med Fastighetsägarna och Sveriges Byggindustrier, samlade företagare för att diskutera förutsättningar för att bedriva byggverksamhet och hur tillgången ser ut på mark för expansion för nyetableringar av industri, handel och bostäder. Under en längre tid har företagare i Örnsköldsviks kommun upplevt att handläggningstider i bygglovsärenden är långa, något som skapat en del frustration.  

Patrik Johansson, chef för bygg- och miljöavdelningen berättar om hur de målmedvetet arbetat för kortare handläggningstider.

– Vi har under lång tid fokuserat vårt utvecklingsarbete till att korta våra handläggningstider. Vi har tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden tagit fram ett antal målsättningar som vi följer upp varje månad. Vi har överträffat uppsatta mål och halverat handläggningstiderna men jag kan konstatera att det fortfarande finns en upplevelse av att vi har långa handläggningstider och att företagare inte är helt nöjda. Så det finns såklart fler utvecklingsområden än specifikt handläggningstider som vi ska utveckla. Det handlar om service, kommunikation och bemötande. Vi måste lägga fokus framåt, öka tillgängligheten och kommunicera våra bygg- och planprocesser tydligare. Vi vill vara en möjliggörare. Vi har ju konstaterat att det finns ett glapp mellan vårt faktiska arbete och upplevelsen, menar Patrik Johansson.

Han förklarar även att många som jobbar på bygg- och miljöavdelningen är ganska nya.

– Vi arbetar medvetet med att höja kompetensen hos medarbetarna och jobba mer i team. Vi försöker höja allas nivå genom att arbeta tillsammans med ärenden. En av framgångsfaktorerna för att bli långsiktig är att bli duktig på att dela med sig av kompetens och att det även ska finnas möjlighet att växa inom organisationen, förklarar Patrik.

Hanna Magnusson, Sveriges Byggindustrier
Foto: Mia Berglund

Hanna Magnusson från Sveriges Byggindustrier berättar om arbetet för att förbättra villkoren för medlemsföretagen och bygg-och anläggningsbranschen i stort. Deras vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass, som ska vara attraktivt, sunt och säkert.

– Det ska vara sund konkurrens och lika villkor för alla. Alla ska kunna arbeta säkert och följa de arbetsregler som finns. Byggsektorn är grunden för samhället. Vi bygger bostäder, lokaler för jobb och infrastruktur, det är det som skapar grunden i samhället, säger Hanna Magnusson.

Kent Blomquist

Kent Blomquist

En av deltagarna på mötet är Kent Blomquist, BN Måleri. Han har varit på många möten genom åren där dessa frågor diskuterats. Han menar att handläggningstiden på bygglov är det största hindret för företagare, men även brist på återkoppling om något är fel i de handlingar som man skickat in.

– Bygg- och miljöavdelningen är den viktigaste avdelningen för tillväxt i kommunen. En entreprenör är en färskvara, känner man att det tar för lång tid, då hoppar man på något annat istället. Får man för mycket motstånd, så tappar man sitt engagemang och väljer att investera i en annan kommun istället. I en mindre kommun som i Örnsköldsvik så ska inte handläggningstider och byråkrati vara en bromskloss, menar Kent Blomquist.

Bra dialog

Vid rundabordssamtalen diskuterades även vad alla inblandade parter kan göra för att underlätta samarbetet och göra det mer attraktivt att bygga i Örnsköldsvik. Hanna Magnusson, Sveriges Byggindustrier summerar:

– Vi hade bra diskussioner och fick en bra dialog mellan politiker, tjänstemän, byggföretag och fastighetsägare, vilket vi hoppas gynnar hela byggbranschen i Örnsköldsvik.

Hon vill gärna skicka med en sista uppmaning från sin horisont.

– Satsa på handläggarna så att de är boostade med kunskap, så blir processen mer smidig och rättssäker.

Även Patrik Johansson, chef för bygg- och miljöavdelningen är nöjd med mötet.

– Vi ska samarbeta med företagare mer i olika sammanhang, det ger oss goda tips och idéer. Det är ett samarbete som vi ska vara rädda om. Vi kommer att ha ett möte igen i vår och följa upp vad som har förbättras och vad som kan förbättras ytterligare. Vi måste vara möjliggörare, det är nästa steg.

Vi fick upp en hel del goda förslag i våra rundabords-diskussioner. Det bubblade av idéer, vilket är positivt för framtiden, avslutar han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Målet - samhällsbyggande i världsklass

MYNDIGHETSUTÖVNING Bättre företagsklimat för byggföretag och fastighetsägare i Örnsköldsvik och en förbättrad dialog med kommunen var ämnet för ett engagerat möte under en eftermiddag i september.
NYHET Publicerad:

Våga investera i kompetens

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Näringslivet har ett stort ansvar att agera så att den egna branschen blir attraktiv. Det menar Lennart Bölin, vd för Teknikutbildarna. Han har på nära håll sett hur förväntningar hos arbetsgivare och arbetssökande inte alltid går hand i hand.
NYHET Publicerad:

Västernorrland näst bäst på patent

IMMATERIALRÄTT Västernorrland är en region som sticker ut på innovationsområdet. Patent- och registreringsverket presenterar årligen statistik över nationella ansökningar. ”Det är väldigt bra för hela Sverige att innovativa regioner finns på flera ställen i landet” säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. ”
NYHET Publicerad:

Tillsammans gör vi skillnad, på riktigt

GÄSTKRÖNIKA "Första läsåret som regionchef för Ung företagsamhet Västernorrland är avklarat och när jag reflekterar över ett fullspäckat år av ungt entreprenörskap, energi och företagsamhet är orden som först dyker upp att vi verkligen gör skillnad, på riktigt", skriver Erik Eriksson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Målet: Vara en professionell myndighet som ger bra service

FÖRETAGSKLIMAT Bra service och trevligt bemötande krockar inte med kommunal myndighetsutövning. Det menar Maria Söderlund, miljö- och byggchef vid Sollefteå kommun.
NYHET Publicerad:

Ingen skatt på tankekraften

SOMMARKRÖNIKA "Nu råder säsongen då vi tankar energi. Energi i form av sommarsemester där tid och utrymme ges för tillvaron att snurra i en annan takt. Oavsett om man gillar en aktiv semester eller lata dagar i solstolen så är det i alla fall min erfarenhet att det är då tankarna ges plats att vändas och vridas på lite extra. Vardagshjulets alla intryck och brus får nytt syre och lite perspektiv". Det skriver Anna Hedensjö Johansson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Mera pang för pengarna genom dialog

KRÖNIKA "Den senaste statistiken visar att företagens intresse av att delta i offentliga upphandlingar avtagit år efter år. Att dialog mellan offentliga aktörer och leverantörer är en av nycklarna för att nå en bättre upphandling är alla överens om men många upphandlare klagar på att de inte har den tiden. Har ni förslag på hur upphandlingarna kan göras bättre – ta er tid att framföra detta till upphandlarna eller politikerna", skriver Birgitta Laurent i en krönika.
NYHET Publicerad:

Brist på förare och långa tillståndsprocesser hämmar tillväxten

KONKURRENSKRAFT För den som gillar transporter är ett stort skogsbolag ett paradis. Det är betydande volymer – kubikmeter på ”skogsspråket” – som transporteras varje dag, året runt. Med lastbil, med järnväg och med sjöfart. Att Transportföretagens vd Mattias Dahl tillsammans med sina motsvarigheter i Skogsindustrierna och Industriarbetsgivarna, Carina Håkansson och Per Hidesten valde att lägga en branschgemensam resa i Sundsvall är inte att förvåna. Beröringspunkterna är åtskilliga och det rådde ingen brist på samtalsämnen.
NYHET Publicerad:

Därför får Timrå sitt bästa betyg genom tiderna

UPPHANDLING En genuin omtanke om företagen på orten. Det präglar Timrå kommuns kontakter med näringslivet. ”En bra upphandling har tre vinnare. Kommunen, medborgarna och de lokala företagen”, säger upphandlingsstrategen Stefan Eriksson.
NYHET Publicerad:

Dags att göra upp med kunskapssynen i skolan

RAPPORT En av de stora utmaningarna för Västernorrland är svårigheterna att rekrytera arbetskraft. Detta problem sammanfaller med de låga kunskapsresultaten i svensk skola. Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv som släpps i dag. För att komma åt problemen föreslår Svenskt Näringsliv att betydelsen av bas- och ämneskunskaper ska stärkas.
NYHET Publicerad:

Så klarar du sommarens utmaningar

ARBETSRÄTT Semestertrubbel kan höja temperaturen hos vilken arbetsgivare som helst. Therése Brink och Anna Wedin på Svensk Handel tog tillfället i akt och bjöd in till ett seminarium på temat ”sommarens utmaningar” med fokus på de skyldigheter som arbetsgivare och arbetstagare har i samband med semester och andra ledigheter.
NYHET Publicerad:

Företagare vana att arbeta med offentlig upphandling

UPPHANDLING Annica Axelsson, som driver Inredningshuset och Gardinmästarna, menar att kommuner och övrig offentlig verksamhet skulle spara mycket tid och pengar på att samverka med leverantörerna i samband med att förfrågningsunderlaget sammanställs. ”Vi kan det här med upphandling och lagstiftning och vad som krävs för att få ett så tryggt och säkert underlag som möjligt”, säger hon
NYHET Publicerad:

Drivkraft ger resultat för företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Företagen i Västernorrlands kommuner har sagt sitt om företagsklimatet 2019. Tre av länets sju kommuner har fått bättre omdöme jämfört med föregående år (Timrå, Sollefteå och Härnösand). Två kommuner får i det närmaste samma omdöme (Sundsvall och Ånge) medan Kramfors och Örnsköldsviks kommun får lägre betyg.
NYHET Publicerad:

Callans sänder varm tanke till grannlandet 17 maj

EXPORT I dag, den 17 maj,  är det stort firande i vårt kära grannland Norge. Ett företag i Västernorrland som gjort många affärer i landet och som gärna är med och uppmärksammar dagen är Callans Trä i Ånge. "Norge är speciellt för oss som gjort affärer där sedan 40-talet", säger vd:n Arvid Callans.
NYHET Publicerad:

För tillväxt och mot regelkrångel

FÖRETAGSAMMA RESAN Svenskt Näringsliv Västernorrland bjöd in länets politiker, tjänstemän och medlemsföretag till två dagars turné i länet med företagsbesök.
NYHET Publicerad:

Välstånd, konkurrenskraft och EU-val

KRÖNIKA Den 26 maj hålls det val till Europaparlamentet i Sverige och det är hög tid att vi påminner oss själva om ursprungstanken med vårt europeiska samarbete som är att bevara fred genom handel och ekonomisk integration. Det skriver Anna Hedensjö Johansson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Elbranschen utbildar färdiga montörer på gymnasiet

SKOLA OCH NÄRINGSLIV Elteknikföretagen har hittat en egen modell för att utbilda gymnasieelever och studerande inom Yrkesvux. I stället för att slussas in i det traditionella lärlingssystemet kan elever komma ut som färdiga montörer vilket är attraktivt för branschföretagen. "Den här modellen är bra både för eleverna och för företagen", säger Jan Svensson, avdelningschef på Bravida i Sundsvall som gärna rekryterar från ETG-skolor.
NYHET Publicerad:

Optimism bland Västernorrlands företag

KONJUNKTUREN Företagen i länet har haft den mest positiva utvecklingen i Sverige de senaste sex månaderna, när det gäller ökade produktions- och försäljningsvolymer. Bäst har det gått för företag inom industrin, visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för andra kvartalet 2019. De medelstora företagen har fortsatt höga förväntningar på det kommande halvåret jämfört med företag i övriga regioner i Sverige.
NYHET Publicerad:

Läkare varnar för momssmocka

MOMSKAOS Den 1 juli införs moms på uthyrning av läkare. Det riskerar att slå undan benen på den privata sjukvården. "Våra kostnader skulle öka med sex miljoner kronor per år. Vi kommer att tvingas dra ned på vården", säger läkaren Patrik Wreeby som driver fem vårdcentraler i Södra Norrland.
NYHET Publicerad:

Näringslivsutvecklare är vi allihopa …

KRÖNIKA ”Alla vi som jobbar på kommunen måste förstå att vi är näringslivsutvecklare på ett eller annat sätt”. Citatet kommer från en deltagare som var med på en inspirationsdag som handlade om hur man kan jobba med att förbättra en kommuns företagsklimat. Sedan dess har jag funderat en hel del på innebörden i medskicket från deltagaren. Det skriver Anna Hedensjö Johansson i sin krönika.