Målet - samhällsbyggande i världsklass

NYHET Publicerad

MYNDIGHETSUTÖVNING Bättre företagsklimat för byggföretag och fastighetsägare i Örnsköldsvik och en förbättrad dialog med kommunen var ämnet för ett engagerat möte under en eftermiddag i september.

Örnsköldsviks kommun, tillsammans med Fastighetsägarna och Sveriges Byggindustrier, samlade företagare för att diskutera förutsättningar för att bedriva byggverksamhet och hur tillgången ser ut på mark för expansion för nyetableringar av industri, handel och bostäder. Under en längre tid har företagare i Örnsköldsviks kommun upplevt att handläggningstider i bygglovsärenden är långa, något som skapat en del frustration.  

Patrik Johansson, chef för bygg- och miljöavdelningen berättar om hur de målmedvetet arbetat för kortare handläggningstider.

– Vi har under lång tid fokuserat vårt utvecklingsarbete till att korta våra handläggningstider. Vi har tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden tagit fram ett antal målsättningar som vi följer upp varje månad. Vi har överträffat uppsatta mål och halverat handläggningstiderna men jag kan konstatera att det fortfarande finns en upplevelse av att vi har långa handläggningstider och att företagare inte är helt nöjda. Så det finns såklart fler utvecklingsområden än specifikt handläggningstider som vi ska utveckla. Det handlar om service, kommunikation och bemötande. Vi måste lägga fokus framåt, öka tillgängligheten och kommunicera våra bygg- och planprocesser tydligare. Vi vill vara en möjliggörare. Vi har ju konstaterat att det finns ett glapp mellan vårt faktiska arbete och upplevelsen, menar Patrik Johansson.

Han förklarar även att många som jobbar på bygg- och miljöavdelningen är ganska nya.

– Vi arbetar medvetet med att höja kompetensen hos medarbetarna och jobba mer i team. Vi försöker höja allas nivå genom att arbeta tillsammans med ärenden. En av framgångsfaktorerna för att bli långsiktig är att bli duktig på att dela med sig av kompetens och att det även ska finnas möjlighet att växa inom organisationen, förklarar Patrik.

Hanna Magnusson, Sveriges Byggindustrier
Foto: Mia Berglund

Hanna Magnusson från Sveriges Byggindustrier berättar om arbetet för att förbättra villkoren för medlemsföretagen och bygg-och anläggningsbranschen i stort. Deras vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass, som ska vara attraktivt, sunt och säkert.

– Det ska vara sund konkurrens och lika villkor för alla. Alla ska kunna arbeta säkert och följa de arbetsregler som finns. Byggsektorn är grunden för samhället. Vi bygger bostäder, lokaler för jobb och infrastruktur, det är det som skapar grunden i samhället, säger Hanna Magnusson.

Kent Blomquist

Kent Blomquist

En av deltagarna på mötet är Kent Blomquist, BN Måleri. Han har varit på många möten genom åren där dessa frågor diskuterats. Han menar att handläggningstiden på bygglov är det största hindret för företagare, men även brist på återkoppling om något är fel i de handlingar som man skickat in.

– Bygg- och miljöavdelningen är den viktigaste avdelningen för tillväxt i kommunen. En entreprenör är en färskvara, känner man att det tar för lång tid, då hoppar man på något annat istället. Får man för mycket motstånd, så tappar man sitt engagemang och väljer att investera i en annan kommun istället. I en mindre kommun som i Örnsköldsvik så ska inte handläggningstider och byråkrati vara en bromskloss, menar Kent Blomquist.

Bra dialog

Vid rundabordssamtalen diskuterades även vad alla inblandade parter kan göra för att underlätta samarbetet och göra det mer attraktivt att bygga i Örnsköldsvik. Hanna Magnusson, Sveriges Byggindustrier summerar:

– Vi hade bra diskussioner och fick en bra dialog mellan politiker, tjänstemän, byggföretag och fastighetsägare, vilket vi hoppas gynnar hela byggbranschen i Örnsköldsvik.

Hon vill gärna skicka med en sista uppmaning från sin horisont.

– Satsa på handläggarna så att de är boostade med kunskap, så blir processen mer smidig och rättssäker.

Även Patrik Johansson, chef för bygg- och miljöavdelningen är nöjd med mötet.

– Vi ska samarbeta med företagare mer i olika sammanhang, det ger oss goda tips och idéer. Det är ett samarbete som vi ska vara rädda om. Vi kommer att ha ett möte igen i vår och följa upp vad som har förbättras och vad som kan förbättras ytterligare. Vi måste vara möjliggörare, det är nästa steg.

Vi fick upp en hel del goda förslag i våra rundabords-diskussioner. Det bubblade av idéer, vilket är positivt för framtiden, avslutar han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Permittering men ändå utveckling på Knaust

KOMPETENSSÄKRING Det har under coronakrisen öppnats möjligheter för företag att kompetensutveckla permitterad personal. På Elite Hotel Knaust i Sundsvall använder man detta för att i större utsträckning kunna jobba över avdelningsgränserna. 
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet 2020 med coronafilter 

FÖRETAGSKLIMAT "Detta är en svår tid för såväl företag som kommuner där både liv och livsverk står på spel. Det är en tid när kommunernas inställning och välvilja att hjälpa och underlätta för företag har fått prövas på ett helt unikt sätt. Aldrig tidigare har kommunernas vilja och förmåga att göra vad de kan för att rädda sitt lokala näringsliv visat sig så tydligt i praktiken", skriver Anna Hedensjö Johansson.
NYHET Publicerad:

Dom till äganderättens favör

ÄGANDERÄTTEN När staten fattar beslut om att skydda skog blir den obrukbar för ägaren. Sedan 2016 har Skogsstyrelsen stoppat utbetalningar av ersättning för sådan skog, men nu slår alltså mark- och miljööverdomstolen fast att de skogsägare som drabbas ska ersättas ekonomiskt. "Vi får hoppas nu att efter många år och många långa påfrestande juridiska processer, så ges den grundlagsskyddade äganderätten den respekt den förtjänar och blir det självklara skydd som den syftar till att vara", säger skogsägaren Arvid Callans.
NYHET Publicerad:

Orosmoln för svensk bärnäring 

ÖVERLEVNAD Den svenska bärnäringens framtid ser mörk ut. Nu är det inte bara hot om nya skatteregler som riskerar att resultera i att bären blir kvar i skogen, utan också coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Allvarlig situation för företag i Västernorrland

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 28 procent av företagen har lägre antal anställda än för sex månader sedan. Hela 39 procent tror att antalet kommer att vara ännu färre om ytterligare sex månader. "Siffrorna för Västernorrlands län är dramatiska. För att vi ska kunna undvika en massarbetslöshet är det av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats", säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland.
NYHET Publicerad:

Svar från länets riksdagspolitiker (S): Om stödpaketet

REPLIK "Hej Pär Melin och tack för ditt inlägg och din uppmaning till oss som riksdagsledamöter. Det är bra och vi välkomnar alltid en levande dialog mellan näringslivet och politiken. Vi hoppas att den ska finnas och fungera även i mer normala tider också." Så inleder länets socialdemokratiska riksdagsledamöter sitt svar på det öppna brevet från Pär Melin.
NYHET Publicerad:

”Stor vilja hos alla att komma tillbaka till normalläge”

FRIHANDEL Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen.
NYHET Publicerad:

Företagsakut snabbt på plats för att hjälpa företagen

KRISSTÖD Näringslivsenheten i Härnösand får denna vår många kontakter med företagare som mår psykiskt dåligt eller är förtvivlade över sin situation. Lösningen är två nya tjänster där upphandlade konsulter ger stöd till företagarna.
NYHET Publicerad:

Till våra riksdagspolitiker: Glöm inte bort industrin

ÖPPET BREV Pär Melin, vd Pichano Holding AB, skriver i ett öppet brev till riksdagspolitikerna och efterlyser mer konkret stöd för att rädda företagen i den pågående krisen.
NYHET Publicerad:

Omsättningsstöd ger hotellägare nytt hopp

CORONAKRISEN Hotellgruppen Sleepingfox har tappat 90 procent i omsättning under coronakrisen. Huvudägaren Lars-Jerker Molin pustar ut efter regeringens beslut om omställningsstöd. "Mycket bra, men jag räknar kallt med att det förlängs annars är vi snart lika illa ute igen", säger han.
NYHET Publicerad:

”Det är total tvärnit”

CORONAKRISEN ”Man tror man är med i någon film, det går inte att föreställa sig.” Så beskriver bussföraren och företagaren Micke Östberg den situation som han och hans företag har hamnat i.
NYHET Publicerad:

Kommunikation räddar bokhandlaren i kristid

CORONAKRISEN De fysiska bokhandlarna är en utsatt kategori företag under coronakrisen. Lennart Bergström som äger Vängåvans bokhandel i Sundsvall kan hittills stå emot nedgången och har recept på hur den kan pareras.
NYHET Publicerad:

Att överleva nu med hopp om framtiden

CORONAKRISEN Mats Löfroth, som är ägare och vd för Hotell Höga Kusten och Björkuddens Hotell & Restaurang i Kramfors, berättar att coronakrisen har slagit skoningslöst mot hans verksamheter.
NYHET Publicerad:

Regional omställningsakut ska rädda företag i kris

CORONAKRISEN Satsningen på Omställningsakuten har fått klartecken av Tillväxtverket och görs tillsammans med Region Västernorrland och länets kommuners näringslivskontor. Regina Duymaz och Matts Nyman från BizMaker står redo att tillsammans med sina affärscoacher stötta företag som går in i en omställningsfas.
NYHET Publicerad:

Hur resonerar länets kommunalråd i coronakrisen?

CORONAKRISEN Staten meddelade i början av april att 15 miljarder ytterligare öronmärks till kommunerna runt om i landet varav 245 miljoner fördelas i Västernorrlands kommuner. Vad kommer miljonerna att användas till? Hur ser kommunalråden på de åtgärder som är genomförda på kommunal nivå för företagen?
NYHET Publicerad:

TSL redo att stötta vid omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Carin Edholm på Trygghetsfonden TSL i Region Norr.
NYHET Publicerad:

Företagsledarens bästa tips i kristid

LEDARSKAP I KRIS I kristider ställs företagsledaren på utmaningar utöver det vanliga. Ann-Christine Lundqvist, ägare och vd för Nylands Städ med 20 anställda ger här sina bästa tips på hur oro inom företaget kan hanteras.
NYHET Publicerad:

Så kan fler kommunala åtgärder rädda företagen

CORONAKRISEN Idag har nio av tio kommuner vidtagit någon form av åtgärd för att stödja det lokala näringslivet. I ett andra stödpaket från Svenskt Näringsliv ligger fokus på företagens kostnader och den kommunala ekonomin.
NYHET Publicerad:

Alla drar sitt strå till stacken 

CORONAKRISEN Många företag riskerar en snar konkurs och varslen om uppsägning har den senaste veckan skenat i höjden. På många håll i Västernorrland fattas därför beslut om åtgärder som kan underlätta för företagen i den svåra kris de befinner sig i.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.