Målet: Vara en professionell myndighet som ger bra service

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Att som kommun arbeta med myndighetsutövande, men ändå satsa på att bli bäst på service och bemötande är inget som krockar menar Maria Söderlund, miljö- och byggchef vid Sollefteå kommun.

Maria Söderlund

Maria Söderlund, Sollefteå kommun, skriver en handbok för kommunen om tillsyn och bemötande, där det framgår hur servicen till näringslivet ska gå till.

Sollefteå kommun slog samman miljö- och byggavdelningen för ett par år sedan. En översyn av verksamheten gjordes, bland annat beslutades om nya riktlinjer för tillsynsarbetet.

– Jag vill att vi ska arbeta mer tillsammans, som en professionell myndighet med fokus på service, säger chefen Maria Söderlund.

På den nya avdelningen hanteras bland annat frågor som rör detaljplanen, bygglov, bostadsanpassning, miljö- och hälsoskydd, livsmedel, alkohol och tobak.

– Att arbeta med service till företagare, att underlätta kontakten med kommunen, handlar inte om att gena i lagstiftningen och vara mindre rättssäker. Det går utmärkt att utöva tillsyn med god servicenivå. Företagare är driftiga, har goda idéer och det gäller att inte slå ner på dem utan istället informera och uppmuntra dem.

Maria Söderlund, som själv är uppvuxen i en företagarfamilj, ser service till medborgaren som en självklarhet och menar att det går att framföra ett nej på ett bra sätt. För att få en samsyn bland handläggarna inom sin förvaltning, så startade hon ett coachningsprogram. Under ett år har medarbetarna arbetat med metodik, bemötandeövningar, fiktiva fall och möten.

– Alla måste vara med på tåget. Jag följer med inspektörerna, så att jag får koll på hur vi jobbar. Sen använder jag en lista som jag checkar av och som vi diskuterar och återkopplar till när vi kommer tillbaka till kommunhuset. Vissa medarbetare har enkelt med service, andra tycker att det är mer obekvämt. Vi kan genom det sätta upp en lägstanivå i service och coacha alla för att bli sitt bästa, menar hon.

Och vad har då detta gett för resultat för Sollefteå kommun som organisation?
– Vi har fått bättre transparens och flexibilitet i arbetsgruppen, där vi kan byta ärenden mellan varandra, så att inspektör och kund passar bättre ihop. Det handlar inte om att tumma på lagstiftning och myndighetsutövande, utan det handlar om arbetsmiljö och vem som är expert på att bemöta olika personligheter. Så klart har vissa upplevt det obekvämt att öva på fiktiva ärenden inom arbetsgruppen, men på det hela så har det gett ett positivt resultat. Vi har även sett mer nöjda företagare, men inom vissa områden finns det mer att jobba på, berättar hon.

Nu håller Maria Söderlund på att skriva en handbok för kommunen om tillsyn och bemötande, där det tydligt ska framgå vilken lägstanivå som är en självklarhet för service.  Och hon vill gärna uppmuntra andra kommuner att jobba vidare med service inom myndighetsutövande. Här är hennes råd:

  • Våga syna er själva i sömmarna.
  • Våga coacha som chef
  • Ta hjälp av näringslivet. Fråga hur de vill att tillsynen ska fungera?
  • Se till att såväl kommunledning som politiker är med på banan
  • Ta hjälp utifrån om du som chef inte har rätt kompetens att leda utvecklingsarbete. Ex Tillsyn och Tillväxt (förening som jobbar med dessa frågor).
  • Ta fram en handbok, där det framgår vad som förväntas av medarbetaren vad gäller bemötande och servicenivå.
  • Om möjligt, matcha inspektör och företagare som passar ihop.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv blir fabrik för nya reformer inför 2022

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringsliv startar nu projektet Reformagenda 2022. "Vi kommer tillsammans med företagen att ta fram en rad konkreta förslag till förbättringar och leverera till politikerna i god tid inför nästa val. Vi blir mer konstruktiva i stället för att gnälla på missförhållanden", säger Fredrik Persson, ordförande, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Företagare ska uppleva att de får hjälp snarare än att bara bli kontrollerade”

REGELKRÅNGEL För lantbrukare som vill expandera sin verksamhet är proceduren om att godkännas som tillståndspliktig verksamhet oerhört kostsam och tidskrävande. Många företagare expanderar därför sin verksamhet upp till gränsen för tillståndsplikt. Det leder i sin tur till att flera företag väljer bort expansionsplaner för verksamheten.
NYHET Publicerad:

Omvårdnadsprogrammet i Örnsköldsvik har gett högst andel i jobb

UTBILDNING I Västernorrlands län ska cirka 2 800 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Klimatet för företagen under lupp

FÖRETAGSKLIMAT Nu är enkäten om det lokala företagsklimatet utskickad till drygt 30 000 företagare i Sverige varav 1800 i Västernorrland. Vad företagare svarar speglar deras uppfattning om möjligheten att driva och utveckla sina verksamheter utifrån attityder, bemötande och ärendehantering hos kommunerna.
NYHET Publicerad:

Att tänka tanken och våga göra skillnad

JULHÄLSNING "Det börjar närma sig tiden att lägga 2019 års arbete till handlingarna. Ett år som präglats av dialog och möten med företagare, politiker och tjänstemän med företagsklimatet i fokus. Möten som ger mig kraft och energi i mitt arbete", skriver Anna Hedensjö Johansson.
NYHET Publicerad:

Bättre inköpskontroll kan rädda kommunalt underskott

UPPHANDLING När Svenskt Näringsliv, Sveriges Byggindustrier, Installatörsföretagen och Maskinentreprenörerna bjöd in till Samhällsbyggardagen med fokus på offentliga upphandlingar så var intresset stort och 75 personer från en mängd olika branscher och verksamheter deltog.
NYHET Publicerad:

Ingen ljusning att vänta i konjunkturen

KONJUNKTUR "Världsekonomin mattas av och läget för svensk ekonomi är oroande. Ett problem är den snabba befolkningsökningen och ett alldeles för svagt bostadsbyggande". Det sa nationalekonomen Göran Grahn från Svenskt Näringsliv när han besökte Sundsvall för ett lunchmöte med tema konjunktur.
NYHET Publicerad:

Framtidens yrkesmöjligheter under lupp

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetsmarknaden är i ständig förändring och för studie- och yrkesvägledarna är det en utmaning att på bästa sätt guida skoleleverna i studie- och yrkesval. Som ett led i att minska glappet mellan utbildning och jobb bjöd Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationer in till en SYV-dag där ett 50-tal SYV:are från hela länet deltog.
NYHET Publicerad:

Krav på heltid oroar omsorgsföretag

UPPHANDLING I handlingsplanen till Sundsvalls kommuns kritiserade inköpsstrategi slås fast att företag inom vård och omsorg ska erbjuda sin personal heltidstjänster. "En ekonomisk katastrof för oss", säger Anne-Lie Ströberg, vd på ES Hemservice i Stöde.
NYHET Publicerad:

Höga Kusten Teknikresurs gasellvinnare 2019

ENTREPRENÖRSKAP Det snabbast växande företaget i Västernorrland är Höga Kusten Teknikresurs i Kramfors, nu utsett till länets gasellvinnare med en tillväxt på 311 procent 2015 - 2018. "Den stora skillnaden för oss kom när vi själva började tillverka maskiner i stället för att endast vara konsult", säger vd:n och ägaren Stefan Andersson.
NYHET Publicerad:

Spelar företagsklimatet någon roll?

FÖRETAGSKLIMAT Sedan vi på Svenskt Näringsliv presenterade årets ranking av företagsklimatet i länets alla kommuner har ledarskribenter och kommunpolitiker skickat med både ris och ros utifrån betydelsen av enkäten och rankingen.
NYHET Publicerad:

Tvärnit för industrin ger inget utrymme i avtalsrörelsen

KONKURRENSKRAFT Avtalsrörelsen 2020 närmar sig och kan bli en rysare för svensk industri. Per Hidesten, vd, Industriarbetsgivarna, Anna Hedensjö Johansson, Svenskt Näringslivs regionchef i Västernorrland och Per Braconier, projektledare, Svenskt Näringsliv, bjöd tillsammans in till ett lunchseminarium om avtalsrörelsen 2020.
NYHET Publicerad:

Spelet mellan politiker och företagare allt mer komplext och rörligt

ARBETSGIVARDAG Arbetsgivardagen i Sundsvall 2019 kryddades med en inspirerad föreläsning av Svenska Dagbladets politiska chefredaktör Tove Lifvendahl. Företagarna på plats fick höra hennes tankar om spelet mellan politiker, företagare och väljare. "Det är ett spel som blir allt mer komplext och rörligt. Var beredda på att många vill använda er för sina syften och se till att reflektera över er egen roll", var två av hennes råd.
NYHET Publicerad:

Kritiserat krav på heltid tonas ned

UPPHANDLING Sundsvalls kommuns kritiserade inköpsstrategi tonas ned betydligt. Enligt den tillhörande handlingsplanen är det bara företag inom vård och omsorg som måste erbjuda heltider – och endast vid större upphandlingar. "Kravet ska också bara användas då det är rimligt att en leverantör kan bemanna med heltidstjänster", säger kommunens nya inköpschef Nils-Göran Johansson.
NYHET Publicerad:

Konkurrens på (o)lika villkor

FÖRETAGKLIMAT En osund konkurrens mellan näringsidkare och kommuner drabbar ofta små lokala företagare. "Det finns en hel del som en kommun eller offentlig aktör kan göra för att arbeta för en sundare konkurrens med näringslivet", menar Stefan Sagebro, expert hos Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Trots den nya tobakslagen – låga avgifter och mindre krångel

FÖRETAGSKLIMAT Det går att förenkla för företagare efter införandet av nya tobakslagen. Krokom och Sollefteå är kommuner som aktivt arbetat för att näringsidkare varken ska få oskäligt höga avgifter eller för mycket administration.
NYHET Publicerad:

Härnösand kan bli ett utbildningsnav för sjöfarten

YRKESUTBILDNING I dagarna träffas kommunstyrelsen i Härnösand för att diskutera den nyligen nedlagda sjöfartsutbildningens eventuella framtid. Vår förhoppning är att utbildningen ska återupptas eftersom Härnösand och hela Norrland skulle vinna stort på att utveckla ett utbildningsnav för sjöfarten. Det skriver Caj Luoma, Björn Lyngfelt och Anna Hedensjö Johansson i en gemensam debattartikel.
NYHET Publicerad:

Näringslivspolitiskt program ska förbättra kommunens service

FÖRETAGSKLIMAT Ett nytt näringslivspolitiskt program i Sundsvalls kommun ska ge fler nöjda företagare och ökad tillväxt. "Det här verktyget skickar viktiga signaler både internt och externt. Vi kan nu tydliggöra att företagens frågor ska prioriteras högst upp för tjänstemän på alla förvaltningar och ute i de kommunala bolagen, ja för alla som arbetar inom kommunen", säger kommunalrådet Peder Björk (S).
NYHET Publicerad:

Timrå tar upp kampen mot osund konkurrens

FÖRETAGSKLIMAT Timrå kommun startar flera aktiviteter samt ett internt konkurrensråd för att stoppa osund konkurrens. "Det är viktigt att vi inte finns på arenor där privata näringsidkare har sin intäkt. Vi hoppas också att det ska bli mer öppen dialog på det här området, för nu är det mest rykten som går ute bland företag", säger upphandlingsstrategen Stefan Eriksson.
NYHET Publicerad:

Serviceinriktad myndighetsutövning lönar sig

RANKING 2019 Västernorrlands bästa företagsklimat finns i Timrå. Det visar Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat 2019. Årets klättrare i länet är Sollefteå som förbättrar sig med hela 60 placeringar jämfört med året innan och kniper genom det titeln ”länets näst bästa företagsklimat”.