NYHET20 december 2023

Näringslivet önskar sig satsningar på tillväxt

Lågkonjunktur, ett osäkert ränteläge och mycket oro i omvärlden har bidragit till ett utmanande år för många företag. Beskedet från Riksbanken om ett tillfälligt stopp för räntehöjningar, liksom SCB:s positiva besked om att inflationen viker ger en viss förhoppning om bättre tider, men det kommer med all sannolikhet också att vara ett tufft 2024.

Under nästa år behöver vi se satsningar som får fart på tillväxten igen, bland annat investeringar i väg och järnvägsnätet, ökad digitalisering och att vi säkrar en energiförsörjning till konkurrenskraftiga priser. Dessutom behövs strukturreformer på arbetsmarknaden så att fler kan bli självförsörjande. Vi har vänt motgångar och kommit ur ekonomiska kriser starkare förut. Det finns inget som säger att vi inte kan göra det igen.

Det sker en spännande utveckling i länets samtliga kommuner med stora investeringar i både befintliga företag och nya gröna etableringar, vilket kommer att innebära en betydande samhällsomvandling. Denna tillväxt i form av ett växande näringsliv är ett viktigt bidrag för att säkra den framtida välfärden. För att ta vara på hela näringslivets potential är det viktigt att involvera företagen i de förändringar som sker. Dels finns det affärsmöjligheter kopplat till allt som ska byggas, men även behov av fler restauranger, ökad handel med mera. Dels kommer många företag ofrånkomligen att bli direkt påverkade av bland annat förändringar av infrastrukturen – här behövs tidiga dialoger för att minska oönskade konsekvenser.  

I höstas kontaktade kommunstyrelsens ordförande Niklas Säwén (S) näringslivsorganisationerna i länet för att få inspel och råd kring att starta ett näringslivsråd, vilket var ett välkommet initiativ från kommunledningen. Nu är det avgörande att kommunen lyckas tillvarata den kompetens som finns bland företagen och inte minst den tid som avsätts för att komma med inspel och synpunkter om hur Sundsvalls kommun ska kunna bli en bättre kommun för näringslivet.

På totalen utvecklas kommunerna i hela landet och i Västernorrland i rätt riktning, med ett allt bättre företagsklimat. Men fortfarande finns mycket kvar att göra i våra kommuner. Detta är självklart en fortsatt prioriterad fråga för oss på Svenskt Näringsliv. Era synpunkter kring företagsklimatet är ovärderliga i vårt arbete och därför är jag tacksam för alla som ger av er tid och svarar på enkäten om det lokala företagsklimatet som skickas ut på nytt efter årsskiftet.  

En stor utmaning för länets företag är kompetensförsörjningen. Sju av tio företag svarar i vår enkät att det är svårt att hitta rätt kompetens och tre av tio rekryteringsförsök misslyckas helt. Detta trots att många personer står utanför arbetsmarknaden idag. Den utbildningsbakgrund som efterfrågas av flest företag är gymnasial yrkesutbildning. I somras kom en ny lagstiftning som innebär att utbildningsutbudet ska dimensioneras efter både elevens önskemål och arbetsmarknadens behov. Här har vi stora förväntningar på, och kommer att följa noga, att förändringen leder till fler elever inom gymnasial yrkesutbildning som på sikt underlättar företagens kompetensförsörjning.

Mot bakgrund av det allvarliga säkerhetsläget globalt vill Svenskt Näringsliv bidra till att skapa ett mer robust Sverige och tydliggöra näringslivets roll i det sammanhanget. Vi kommer därför 2024 att bjuda in medlemsföretag och berörda myndigheter till konferenser över hela landet med fokus på idé-, erfarenhets och kunskapsutbyte för säkerhetsfrågor. Håll utkik efter inbjudan när den kommer ut!

Med detta vill jag önska er en god jul och ett gott nytt år. Jag hoppas också att ni får möjlighet till en välförtjänt vila med nära och kära!

Eva Nordlander, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist