NYHET1 mars 2022

Näringslivschefen: Brottsförebyggande arbete är prioriterat 

Kramfors kommun vill sätta ner foten mot brottslighet. För att ta reda på hur företagen är drabbade har en omfattande enkät gjorts. 

”24 procent av de företag som svarat har varit på något sätt utsatta men många brott anmäls inte och det vill vi förändra”, säger näringslivschefen Susanne Königson.Foto: Anders Lövgren

Kramfors kommun gjorde under slutet av 2021 i samarbete med organisationen Tryggare Sverige, en stor undersökning bland företagen för att kartlägga hur brottsligheten slår mot det lokala näringslivet. 

– Enkäten gick ut till alla företag i alla branscher. Vi fick ett särskilt högt deltagande från de som driver mindre företag inom branschen jord- och skogsbruk och fiskeriverksamhet. Många uppskattade att vara med och att bli tillfrågad i dessa sammanhang, säger Susanne Königson.  

Enkäten skickades ut med brev och svarade gjorde företagen digitalt. Av de 2 584 företag som ingick i underlaget kom svar in från 495 företag. I förhållande till andra kommuner som genomfört samma undersökning var svarsfrekvensen god och utsattheten för brott ligger lågt i Kramfors.  

24 procent av företagen uppgav att de varit utsatta för någon form av brott som polisanmälts, det vanligaste var stölder och snatterier, därefter bedrägerier. Företag med 10-20 anställda inom branscherna handel, transport och magasinering är de som är mest utsatta för brott. Enkäten visade också att företagen inom jord- och skogsbruk var de som drabbats mest av det som kallas livskvalitetsbrott, bland annat nedskräpning och klotter. 

46 procent svarade att de känner oro för att bli utsatta, mest oroliga var företag inom branscherna information/kommunikation och transport/magasinering. Oron var störst för att drabbas av inbrott, bedrägerier, stölder och snatterier.  

– Det är bekymmersamt att hela 64 procent uppger att de låtit bli att anmäla brott. Den främsta orsaken är att en polisanmälan sällan leder till någon åtgärd från polisen och att brottsorsaken ansetts för ringa för att göra en polisanmälan. Vår önskan är att anmälning av brott ökar eftersom det ger polisen och oss större kunskap om vart problemen finns, säger Susanne Königson. 

– Det här är en kompletterande del i det ordinära brottsförebyggande arbetet i Kramfors, vi inväntar nu att slutrapporten ska presenteras av Tryggare Sverige. Jag vill understryka att vi har en låg brottslighet jämfört med andra kommuner men vi tar ändå frågan på stort allvar. Vår ambition är att arbeta proaktivt och hitta konstruktiva samverkansformer med polis och näringsliv i det fortsatta arbetet kring orsaksanalys och åtgärder som kan göra Kramfors tryggare för företag, säger Susanne Königson.  

Brott mot företagBrott och otrygghet
Skriven avAnders Lövgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist