LogoLogo
LogoLogo
Nyhet2 oktober 2019

Näringslivspolitiskt program ska förbättra kommunens service

Ett nytt näringslivspolitiskt program i Sundsvalls kommun ska ge fler nöjda företagare och ökad tillväxt.

Peder Björk
Foto: Anders Lövgren

Sundsvalls kommun har aldrig haft ett näringslivspolitiskt program. Om det också är en av anledningarna till att kommunen har haft svårt att hävda sig i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet (aktuell placering: 223 av 290) ska vi låta vara osagt, men att ett program varit efterfrågat det intygar även kommunalrådet Peder Björk (S):

– Det här verktyget skickar viktiga signaler både internt och externt. Vi kan nu tydliggöra att företagens frågor ska prioriteras högst upp för tjänstemän på alla förvaltningar och ute i de kommunala bolagen, ja för alla som arbetar inom kommunen. Och externt betyder det att företag som är intresserade av att fortsätta driva verksamhet eller att etablera sig i Sundsvall inte behöver tveka över hur högt vi värdesätter företagen, säger Peder Björk.

Det nya programmet som antogs med full politisk enighet i kommunfullmäktige har arbetats fram med hjälp av konsultföretaget Great Consulting som djupintervjuat 60 företagare, både väl etablerade i kommunen och nyetablerade, och fått en bild av vad som fungerat bra och mindre bra. Sedan har flera träffar genomförts med representanter för företag och för näringslivsorganisationer där ytterligare synpunkter inhämtats.

– De här dialogerna har varit viktiga. Minst lika viktigt blir nu att fortsätta ha en bra dialog för att kunna genomföra det vi lovat, säger Peder Björk.

Det Näringslivspolitiska programmet ska gälla 2019-2023 och fokuserar på fyra områden som Sundsvalls kommunen ska arbeta för:

  • Att kommunen tillhandahåller en serviceinriktad myndighetsutövning
  • Att befintligt näringsliv skall växa
  • Att fler företag etableras i Sundsvall och att
  • Nyföretagandet ökar i hela Sundsvall

För varje område finns en åtgärdsplan. Allra viktigast är den första punkten, en serviceinriktad myndighetsutövning där det i programmet bland annat står att kommunen ska arbeta aktivt med attityder till och förståelse för företag och företagande hos politiker och tjänstemän.

– Det finns ingen ovilja mot företag i organisationen, däremot kan det vara svårt för var och en att förstå hur viktigt arbetet som utförs i olika ärenden är för en företagare. Att det står som det gör i programmet ökar tydligheten. Frågor som rör företag är inget som bara Näringslivsbolaget är berörda av, utan det berör alla som arbetar inom kommunen, säger Peder Björk.

Alicja Kapica

Oppositionsrådet Alicja Kapica (M) välkomnar programmet.

– Det var på tiden. Sundsvall har länge stått och stampat när det gäller företagsklimatet och det har inte berott på yttre faktorer som exempelvis vår infrastruktur, utan problemet har främst varit den alltför låga nivån på service och tillgänglighet från delar av den kommunala organisationen, säger hon.

– Vi vet att andra kommuner arbetar snabbare och mer effektivt med ärenden, nu gäller det att göra som det står i programmet och börja med att implementera innehållet och utbilda medarbetare där det behövs, fortsätter Alicja Kapica.

Ulf Steringer
"Det är positivt att kommunen lyssnat på oss företagare, det här har saknats länge", säger krögaren Ulf Steringer.
Foto: Anders Lövgren

En företagare som applåderar programmet och viljeinriktningen är Ulf Steringer som tillsammans med sin fru Mia Steringer driver Restaurang Grankotten:

– Tittar vi på rankingen av företagsklimatet så ligger Sundsvall på en katastrofplats och något måste det bero på. Jag tänker inte nämna några förvaltningar, men jag kan bekräfta att vi i diverse frågor haft problem med servicen från tjänstemän. Det gör att det blivit onödigt trögjobbat. Nu är vi mycket glada över att kommunen tar tag i de här frågorna, jag tror det kommer att göra skillnad.

Den konsult från företaget Great Consulting som varit projektledare när programmet tagits fram heter Ulrika Riseby. Hon berättar att företaget har lång vana av att arbeta med liknande utvecklingsprojekt och har haft uppdrag för cirka 60 kommuner.

– Sundsvalls kommun gör rätt som försöker påverka de områden som man själv har ansvar över, och där är det viktigt att tjänstemän får ökad förståelse för hur viktigt deras jobb är. Nu när programmet är antaget i fullmäktige så är det upp till kommunen att implementera den. Andra kommuner vi arbetat med har satsat på ett starkt ledarskap som stöttar och som både sätter upp mål och följer upp, säger Ulrika Riseby.

För genomförande av programmet, inklusive övergripande utvecklings-, uppföljnings- och samordningsinsatser kopplade till programmet kommer Näringslivsbolaget att ansvara. Den som följt den lokala nyhetsrapporteringen under året har inte missat att Näringslivsbolaget genomgått en djup kris och fortfarande är mitt inne i en turbulent tid. Peder Björk tror dock att bolaget kan axla det nya ansvaret.

– De har haft en tuff tid, men håller nu på att hitta strukturer igen. Nu får de mandatet att koordinera programmet och det är viktigt för tydligheten. Tidigare har det varit oklart vem som egentligen haft ansvar för många av de punkter som nämns i programmet.

Företagsklimat
Skriven avAnders Lövgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist