Peder Björk
Foto: Anders Lövgren

Sundsvalls kommunalråd Peder Björk med det nya näringslivspolitiska programmet i sin läsplatta.

Näringslivspolitiskt program ska förbättra kommunens service

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Ett nytt näringslivspolitiskt program i Sundsvalls kommun ska ge fler nöjda företagare och ökad tillväxt.

Sundsvalls kommun har aldrig haft ett näringslivspolitiskt program. Om det också är en av anledningarna till att kommunen har haft svårt att hävda sig i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet (aktuell placering: 223 av 290) ska vi låta vara osagt, men att ett program varit efterfrågat det intygar även kommunalrådet Peder Björk (S):

– Det här verktyget skickar viktiga signaler både internt och externt. Vi kan nu tydliggöra att företagens frågor ska prioriteras högst upp för tjänstemän på alla förvaltningar och ute i de kommunala bolagen, ja för alla som arbetar inom kommunen. Och externt betyder det att företag som är intresserade av att fortsätta driva verksamhet eller att etablera sig i Sundsvall inte behöver tveka över hur högt vi värdesätter företagen, säger Peder Björk.

Det nya programmet som antogs med full politisk enighet i kommunfullmäktige har arbetats fram med hjälp av konsultföretaget Great Consulting som djupintervjuat 60 företagare, både väl etablerade i kommunen och nyetablerade, och fått en bild av vad som fungerat bra och mindre bra. Sedan har flera träffar genomförts med representanter för företag och för näringslivsorganisationer där ytterligare synpunkter inhämtats.

– De här dialogerna har varit viktiga. Minst lika viktigt blir nu att fortsätta ha en bra dialog för att kunna genomföra det vi lovat, säger Peder Björk.

Det Näringslivspolitiska programmet ska gälla 2019-2023 och fokuserar på fyra områden som Sundsvalls kommunen ska arbeta för:

  • Att kommunen tillhandahåller en serviceinriktad myndighetsutövning
  • Att befintligt näringsliv skall växa
  • Att fler företag etableras i Sundsvall och att
  • Nyföretagandet ökar i hela Sundsvall

För varje område finns en åtgärdsplan. Allra viktigast är den första punkten, en serviceinriktad myndighetsutövning där det i programmet bland annat står att kommunen ska arbeta aktivt med attityder till och förståelse för företag och företagande hos politiker och tjänstemän.

– Det finns ingen ovilja mot företag i organisationen, däremot kan det vara svårt för var och en att förstå hur viktigt arbetet som utförs i olika ärenden är för en företagare. Att det står som det gör i programmet ökar tydligheten. Frågor som rör företag är inget som bara Näringslivsbolaget är berörda av, utan det berör alla som arbetar inom kommunen, säger Peder Björk.

Alicja Kapica, Sundsvall kommun

Oppositionsrådet Alicja Kapica (M) välkomnar programmet.

– Det var på tiden. Sundsvall har länge stått och stampat när det gäller företagsklimatet och det har inte berott på yttre faktorer som exempelvis vår infrastruktur, utan problemet har främst varit den alltför låga nivån på service och tillgänglighet från delar av den kommunala organisationen, säger hon.

– Vi vet att andra kommuner arbetar snabbare och mer effektivt med ärenden, nu gäller det att göra som det står i programmet och börja med att implementera innehållet och utbilda medarbetare där det behövs, fortsätter Alicja Kapica.

Ulf Steringer, Restaurang Grankotten
Foto: Anders Lövgren

"Det är positivt att kommunen lyssnat på oss företagare, det här har saknats länge", säger krögaren Ulf Steringer.

En företagare som applåderar programmet och viljeinriktningen är Ulf Steringer som tillsammans med sin fru Mia Steringer driver Restaurang Grankotten:

– Tittar vi på rankingen av företagsklimatet så ligger Sundsvall på en katastrofplats och något måste det bero på. Jag tänker inte nämna några förvaltningar, men jag kan bekräfta att vi i diverse frågor haft problem med servicen från tjänstemän. Det gör att det blivit onödigt trögjobbat. Nu är vi mycket glada över att kommunen tar tag i de här frågorna, jag tror det kommer att göra skillnad.

Den konsult från företaget Great Consulting som varit projektledare när programmet tagits fram heter Ulrika Riseby. Hon berättar att företaget har lång vana av att arbeta med liknande utvecklingsprojekt och har haft uppdrag för cirka 60 kommuner.

– Sundsvalls kommun gör rätt som försöker påverka de områden som man själv har ansvar över, och där är det viktigt att tjänstemän får ökad förståelse för hur viktigt deras jobb är. Nu när programmet är antaget i fullmäktige så är det upp till kommunen att implementera den. Andra kommuner vi arbetat med har satsat på ett starkt ledarskap som stöttar och som både sätter upp mål och följer upp, säger Ulrika Riseby.

För genomförande av programmet, inklusive övergripande utvecklings-, uppföljnings- och samordningsinsatser kopplade till programmet kommer Näringslivsbolaget att ansvara. Den som följt den lokala nyhetsrapporteringen under året har inte missat att Näringslivsbolaget genomgått en djup kris och fortfarande är mitt inne i en turbulent tid. Peder Björk tror dock att bolaget kan axla det nya ansvaret.

– De har haft en tuff tid, men håller nu på att hitta strukturer igen. Nu får de mandatet att koordinera programmet och det är viktigt för tydligheten. Tidigare har det varit oklart vem som egentligen haft ansvar för många av de punkter som nämns i programmet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Tidig dialog lyfter tillståndsprocesser i Västernorrland

MYNDIGHETSUTÖVNING I höstas tog Länsstyrelsen Västernorrland ett initiativ för en gemensam dag tillsammans med LRF och flera kommuner för att flytta fram positionen kring serviceinriktad myndighetsutövning.
NYHET Publicerad:

Bilhandlaren Molin vill ha regler som underlättar för elbilar

FÖRETAGSBESÖK Klimat, regelkrångel och kompetensförsörjning var några av samtalsämnena när Svenskt Näringslivs ordförande Fredrik Persson träffade företagare i Sundsvall.
NYHET Publicerad:

Ånge kommun satsar på ett bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringsliv har senaste åren erbjudit en handfull kommuner runt om i landet att delta i fördjupade processer för att vässa arbetet med företagsklimatfrågor lite extra. I år deltar Ånge kommun från Västernorrland som en av elva kommuner i landet. "Det känns helt rätt att växla upp arbetet i dessa frågor, vi måste på alla plan arbeta för fler arbetstillfällen i vår fina kommun", säger Erik Lövgren, kommunalråd.
NYHET Publicerad:

Mattias Holmström ny näringspolitisk rådgivare 

NY PÅ JOBBET Den 1 februari börjar Mattias Holmström som näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv med placering i Sundsvall. Mattias kommer att arbeta i de fem norra regionerna Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv blir fabrik för nya reformer inför 2022

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringsliv startar nu projektet Reformagenda 2022. "Vi kommer tillsammans med företagen att ta fram en rad konkreta förslag till förbättringar och leverera till politikerna i god tid inför nästa val. Vi blir mer konstruktiva i stället för att gnälla på missförhållanden", säger Fredrik Persson, ordförande, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Företagare ska uppleva att de får hjälp snarare än att bara bli kontrollerade”

REGELKRÅNGEL För lantbrukare som vill expandera sin verksamhet är proceduren om att godkännas som tillståndspliktig verksamhet oerhört kostsam och tidskrävande. Många företagare expanderar därför sin verksamhet upp till gränsen för tillståndsplikt. Det leder i sin tur till att flera företag väljer bort expansionsplaner för verksamheten.
NYHET Publicerad:

Omvårdnadsprogrammet i Örnsköldsvik har gett högst andel i jobb

UTBILDNING I Västernorrlands län ska cirka 2 800 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Klimatet för företagen under lupp

FÖRETAGSKLIMAT Nu är enkäten om det lokala företagsklimatet utskickad till drygt 30 000 företagare i Sverige varav 1800 i Västernorrland. Vad företagare svarar speglar deras uppfattning om möjligheten att driva och utveckla sina verksamheter utifrån attityder, bemötande och ärendehantering hos kommunerna.
NYHET Publicerad:

Att tänka tanken och våga göra skillnad

JULHÄLSNING "Det börjar närma sig tiden att lägga 2019 års arbete till handlingarna. Ett år som präglats av dialog och möten med företagare, politiker och tjänstemän med företagsklimatet i fokus. Möten som ger mig kraft och energi i mitt arbete", skriver Anna Hedensjö Johansson.
NYHET Publicerad:

Bättre inköpskontroll kan rädda kommunalt underskott

UPPHANDLING När Svenskt Näringsliv, Sveriges Byggindustrier, Installatörsföretagen och Maskinentreprenörerna bjöd in till Samhällsbyggardagen med fokus på offentliga upphandlingar så var intresset stort och 75 personer från en mängd olika branscher och verksamheter deltog.
NYHET Publicerad:

Ingen ljusning att vänta i konjunkturen

KONJUNKTUR "Världsekonomin mattas av och läget för svensk ekonomi är oroande. Ett problem är den snabba befolkningsökningen och ett alldeles för svagt bostadsbyggande". Det sa nationalekonomen Göran Grahn från Svenskt Näringsliv när han besökte Sundsvall för ett lunchmöte med tema konjunktur.
NYHET Publicerad:

Framtidens yrkesmöjligheter under lupp

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetsmarknaden är i ständig förändring och för studie- och yrkesvägledarna är det en utmaning att på bästa sätt guida skoleleverna i studie- och yrkesval. Som ett led i att minska glappet mellan utbildning och jobb bjöd Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationer in till en SYV-dag där ett 50-tal SYV:are från hela länet deltog.
NYHET Publicerad:

Krav på heltid oroar omsorgsföretag

UPPHANDLING I handlingsplanen till Sundsvalls kommuns kritiserade inköpsstrategi slås fast att företag inom vård och omsorg ska erbjuda sin personal heltidstjänster. "En ekonomisk katastrof för oss", säger Anne-Lie Ströberg, vd på ES Hemservice i Stöde.
NYHET Publicerad:

Höga Kusten Teknikresurs gasellvinnare 2019

ENTREPRENÖRSKAP Det snabbast växande företaget i Västernorrland är Höga Kusten Teknikresurs i Kramfors, nu utsett till länets gasellvinnare med en tillväxt på 311 procent 2015 - 2018. "Den stora skillnaden för oss kom när vi själva började tillverka maskiner i stället för att endast vara konsult", säger vd:n och ägaren Stefan Andersson.
NYHET Publicerad:

Spelar företagsklimatet någon roll?

FÖRETAGSKLIMAT Sedan vi på Svenskt Näringsliv presenterade årets ranking av företagsklimatet i länets alla kommuner har ledarskribenter och kommunpolitiker skickat med både ris och ros utifrån betydelsen av enkäten och rankingen.
NYHET Publicerad:

Tvärnit för industrin ger inget utrymme i avtalsrörelsen

KONKURRENSKRAFT Avtalsrörelsen 2020 närmar sig och kan bli en rysare för svensk industri. Per Hidesten, vd, Industriarbetsgivarna, Anna Hedensjö Johansson, Svenskt Näringslivs regionchef i Västernorrland och Per Braconier, projektledare, Svenskt Näringsliv, bjöd tillsammans in till ett lunchseminarium om avtalsrörelsen 2020.
NYHET Publicerad:

Spelet mellan politiker och företagare allt mer komplext och rörligt

ARBETSGIVARDAG Arbetsgivardagen i Sundsvall 2019 kryddades med en inspirerad föreläsning av Svenska Dagbladets politiska chefredaktör Tove Lifvendahl. Företagarna på plats fick höra hennes tankar om spelet mellan politiker, företagare och väljare. "Det är ett spel som blir allt mer komplext och rörligt. Var beredda på att många vill använda er för sina syften och se till att reflektera över er egen roll", var två av hennes råd.
NYHET Publicerad:

Kritiserat krav på heltid tonas ned

UPPHANDLING Sundsvalls kommuns kritiserade inköpsstrategi tonas ned betydligt. Enligt den tillhörande handlingsplanen är det bara företag inom vård och omsorg som måste erbjuda heltider – och endast vid större upphandlingar. "Kravet ska också bara användas då det är rimligt att en leverantör kan bemanna med heltidstjänster", säger kommunens nya inköpschef Nils-Göran Johansson.
NYHET Publicerad:

Konkurrens på (o)lika villkor

FÖRETAGKLIMAT En osund konkurrens mellan näringsidkare och kommuner drabbar ofta små lokala företagare. "Det finns en hel del som en kommun eller offentlig aktör kan göra för att arbeta för en sundare konkurrens med näringslivet", menar Stefan Sagebro, expert hos Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Trots den nya tobakslagen – låga avgifter och mindre krångel

FÖRETAGSKLIMAT Det går att förenkla för företagare efter införandet av nya tobakslagen. Krokom och Sollefteå är kommuner som aktivt arbetat för att näringsidkare varken ska få oskäligt höga avgifter eller för mycket administration.