Peder Björk
Foto: Anders Lövgren

Sundsvalls kommunalråd Peder Björk med det nya näringslivspolitiska programmet i sin läsplatta.

Näringslivspolitiskt program ska förbättra kommunens service

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Ett nytt näringslivspolitiskt program i Sundsvalls kommun ska ge fler nöjda företagare och ökad tillväxt.

Sundsvalls kommun har aldrig haft ett näringslivspolitiskt program. Om det också är en av anledningarna till att kommunen har haft svårt att hävda sig i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet (aktuell placering: 223 av 290) ska vi låta vara osagt, men att ett program varit efterfrågat det intygar även kommunalrådet Peder Björk (S):

– Det här verktyget skickar viktiga signaler både internt och externt. Vi kan nu tydliggöra att företagens frågor ska prioriteras högst upp för tjänstemän på alla förvaltningar och ute i de kommunala bolagen, ja för alla som arbetar inom kommunen. Och externt betyder det att företag som är intresserade av att fortsätta driva verksamhet eller att etablera sig i Sundsvall inte behöver tveka över hur högt vi värdesätter företagen, säger Peder Björk.

Det nya programmet som antogs med full politisk enighet i kommunfullmäktige har arbetats fram med hjälp av konsultföretaget Great Consulting som djupintervjuat 60 företagare, både väl etablerade i kommunen och nyetablerade, och fått en bild av vad som fungerat bra och mindre bra. Sedan har flera träffar genomförts med representanter för företag och för näringslivsorganisationer där ytterligare synpunkter inhämtats.

– De här dialogerna har varit viktiga. Minst lika viktigt blir nu att fortsätta ha en bra dialog för att kunna genomföra det vi lovat, säger Peder Björk.

Det Näringslivspolitiska programmet ska gälla 2019-2023 och fokuserar på fyra områden som Sundsvalls kommunen ska arbeta för:

  • Att kommunen tillhandahåller en serviceinriktad myndighetsutövning
  • Att befintligt näringsliv skall växa
  • Att fler företag etableras i Sundsvall och att
  • Nyföretagandet ökar i hela Sundsvall

För varje område finns en åtgärdsplan. Allra viktigast är den första punkten, en serviceinriktad myndighetsutövning där det i programmet bland annat står att kommunen ska arbeta aktivt med attityder till och förståelse för företag och företagande hos politiker och tjänstemän.

– Det finns ingen ovilja mot företag i organisationen, däremot kan det vara svårt för var och en att förstå hur viktigt arbetet som utförs i olika ärenden är för en företagare. Att det står som det gör i programmet ökar tydligheten. Frågor som rör företag är inget som bara Näringslivsbolaget är berörda av, utan det berör alla som arbetar inom kommunen, säger Peder Björk.

Alicja Kapica, Sundsvall kommun

Oppositionsrådet Alicja Kapica (M) välkomnar programmet.

– Det var på tiden. Sundsvall har länge stått och stampat när det gäller företagsklimatet och det har inte berott på yttre faktorer som exempelvis vår infrastruktur, utan problemet har främst varit den alltför låga nivån på service och tillgänglighet från delar av den kommunala organisationen, säger hon.

– Vi vet att andra kommuner arbetar snabbare och mer effektivt med ärenden, nu gäller det att göra som det står i programmet och börja med att implementera innehållet och utbilda medarbetare där det behövs, fortsätter Alicja Kapica.

Ulf Steringer, Restaurang Grankotten
Foto: Anders Lövgren

"Det är positivt att kommunen lyssnat på oss företagare, det här har saknats länge", säger krögaren Ulf Steringer.

En företagare som applåderar programmet och viljeinriktningen är Ulf Steringer som tillsammans med sin fru Mia Steringer driver Restaurang Grankotten:

– Tittar vi på rankingen av företagsklimatet så ligger Sundsvall på en katastrofplats och något måste det bero på. Jag tänker inte nämna några förvaltningar, men jag kan bekräfta att vi i diverse frågor haft problem med servicen från tjänstemän. Det gör att det blivit onödigt trögjobbat. Nu är vi mycket glada över att kommunen tar tag i de här frågorna, jag tror det kommer att göra skillnad.

Den konsult från företaget Great Consulting som varit projektledare när programmet tagits fram heter Ulrika Riseby. Hon berättar att företaget har lång vana av att arbeta med liknande utvecklingsprojekt och har haft uppdrag för cirka 60 kommuner.

– Sundsvalls kommun gör rätt som försöker påverka de områden som man själv har ansvar över, och där är det viktigt att tjänstemän får ökad förståelse för hur viktigt deras jobb är. Nu när programmet är antaget i fullmäktige så är det upp till kommunen att implementera den. Andra kommuner vi arbetat med har satsat på ett starkt ledarskap som stöttar och som både sätter upp mål och följer upp, säger Ulrika Riseby.

För genomförande av programmet, inklusive övergripande utvecklings-, uppföljnings- och samordningsinsatser kopplade till programmet kommer Näringslivsbolaget att ansvara. Den som följt den lokala nyhetsrapporteringen under året har inte missat att Näringslivsbolaget genomgått en djup kris och fortfarande är mitt inne i en turbulent tid. Peder Björk tror dock att bolaget kan axla det nya ansvaret.

– De har haft en tuff tid, men håller nu på att hitta strukturer igen. Nu får de mandatet att koordinera programmet och det är viktigt för tydligheten. Tidigare har det varit oklart vem som egentligen haft ansvar för många av de punkter som nämns i programmet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kritiserat krav på heltid tonas ned

UPPHANDLING Sundsvalls kommuns kritiserade inköpsstrategi tonas ned betydligt. Enligt den tillhörande handlingsplanen är det bara företag inom vård och omsorg som måste erbjuda heltider – och endast vid större upphandlingar. "Kravet ska också bara användas då det är rimligt att en leverantör kan bemanna med heltidstjänster", säger kommunens nya inköpschef Nils-Göran Johansson.
NYHET Publicerad:

Konkurrens på (o)lika villkor

FÖRETAGKLIMAT En osund konkurrens mellan näringsidkare och kommuner drabbar ofta små lokala företagare. "Det finns en hel del som en kommun eller offentlig aktör kan göra för att arbeta för en sundare konkurrens med näringslivet", menar Stefan Sagebro, expert hos Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Trots den nya tobakslagen – låga avgifter och mindre bök

FÖRETAGSKLIMAT Det går att förenkla för företagare efter införandet av nya tobakslagen. Krokoms kommun och Sollefteå kommun är två exempel på kommuner som aktivt arbetat för att näringsidkare varken ska få oskäligt höga avgifter eller för mycket administration.
NYHET Publicerad:

Härnösand kan bli ett utbildningsnav för sjöfarten

YRKESUTBILDNING I dagarna träffas kommunstyrelsen i Härnösand för att diskutera den nyligen nedlagda sjöfartsutbildningens eventuella framtid. Vår förhoppning är att utbildningen ska återupptas eftersom Härnösand och hela Norrland skulle vinna stort på att utveckla ett utbildningsnav för sjöfarten. Det skriver Caj Luoma, Björn Lyngfelt och Anna Hedensjö Johansson i en gemensam debattartikel.
NYHET Publicerad:

Näringslivspolitiskt program ska förbättra kommunens service

FÖRETAGSKLIMAT Ett nytt näringslivspolitiskt program i Sundsvalls kommun ska ge fler nöjda företagare och ökad tillväxt. "Det här verktyget skickar viktiga signaler både internt och externt. Vi kan nu tydliggöra att företagens frågor ska prioriteras högst upp för tjänstemän på alla förvaltningar och ute i de kommunala bolagen, ja för alla som arbetar inom kommunen", säger kommunalrådet Peder Björk (S).
NYHET Publicerad:

Timrå tar upp kampen mot osund konkurrens

FÖRETAGSKLIMAT Timrå kommun startar flera aktiviteter samt ett internt konkurrensråd för att stoppa osund konkurrens. "Det är viktigt att vi inte finns på arenor där privata näringsidkare har sin intäkt. Vi hoppas också att det ska bli mer öppen dialog på det här området, för nu är det mest rykten som går ute bland företag", säger upphandlingsstrategen Stefan Eriksson.
NYHET Publicerad:

Serviceinriktad myndighetsutövning lönar sig

RANKING 2019 Västernorrlands bästa företagsklimat finns i Timrå. Det visar Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat 2019. Årets klättrare i länet är Sollefteå som förbättrar sig med hela 60 placeringar jämfört med året innan och kniper genom det titeln ”länets näst bästa företagsklimat”.
NYHET Publicerad:

Tro på och investera i framtiden

UNG FÖRETAGSAMHET I tider som råder där kommuners försörjningsbörda ökar, ekonomin utmanas och besparingskrav råder är det viktigare än någonsin att investera i framtiden. Att investera i framtida entreprenörer, som oavsett om de går till en anställning eller startar egna företag, kommer skapa jobb, skatteintäkter och vara företagsamma. Här har Ung Företagsamhets verksamhet en avgörande roll och kan göra skillnad på riktigt.
NYHET Publicerad:

Aktuellt från länets riksdagsledamöter

NÄRINGSPOLITIK Riksdagen har högtidligt öppnat för säsongen och nu har höstbudgeten presenterats. Länets åtta riksdagsledamöter är laddade och passar på att uppdatera Västernorrlands företagare om vad som är på gång närmast dem på agendan.
NYHET Publicerad:

Målet - samhällsbyggande i världsklass

MYNDIGHETSUTÖVNING Bättre företagsklimat för byggföretag och fastighetsägare i Örnsköldsvik och en förbättrad dialog med kommunen var ämnet för ett engagerat möte under en eftermiddag i september.
NYHET Publicerad:

Våga investera i kompetens

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Näringslivet har ett stort ansvar att agera så att den egna branschen blir attraktiv. Det menar Lennart Bölin, vd för Teknikutbildarna. Han har på nära håll sett hur förväntningar hos arbetsgivare och arbetssökande inte alltid går hand i hand.
NYHET Publicerad:

Västernorrland näst bäst på patent

IMMATERIALRÄTT Västernorrland är en region som sticker ut på innovationsområdet. Patent- och registreringsverket presenterar årligen statistik över nationella ansökningar. ”Det är väldigt bra för hela Sverige att innovativa regioner finns på flera ställen i landet” säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. ”
NYHET Publicerad:

Tillsammans gör vi skillnad, på riktigt

GÄSTKRÖNIKA "Första läsåret som regionchef för Ung företagsamhet Västernorrland är avklarat och när jag reflekterar över ett fullspäckat år av ungt entreprenörskap, energi och företagsamhet är orden som först dyker upp att vi verkligen gör skillnad, på riktigt", skriver Erik Eriksson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Målet: Vara en professionell myndighet som ger bra service

FÖRETAGSKLIMAT Bra service och trevligt bemötande krockar inte med kommunal myndighetsutövning. Det menar Maria Söderlund, miljö- och byggchef vid Sollefteå kommun.
NYHET Publicerad:

Ingen skatt på tankekraften

SOMMARKRÖNIKA "Nu råder säsongen då vi tankar energi. Energi i form av sommarsemester där tid och utrymme ges för tillvaron att snurra i en annan takt. Oavsett om man gillar en aktiv semester eller lata dagar i solstolen så är det i alla fall min erfarenhet att det är då tankarna ges plats att vändas och vridas på lite extra. Vardagshjulets alla intryck och brus får nytt syre och lite perspektiv". Det skriver Anna Hedensjö Johansson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Mera pang för pengarna genom dialog

KRÖNIKA "Den senaste statistiken visar att företagens intresse av att delta i offentliga upphandlingar avtagit år efter år. Att dialog mellan offentliga aktörer och leverantörer är en av nycklarna för att nå en bättre upphandling är alla överens om men många upphandlare klagar på att de inte har den tiden. Har ni förslag på hur upphandlingarna kan göras bättre – ta er tid att framföra detta till upphandlarna eller politikerna", skriver Birgitta Laurent i en krönika.
NYHET Publicerad:

Brist på förare och långa tillståndsprocesser hämmar tillväxten

KONKURRENSKRAFT För den som gillar transporter är ett stort skogsbolag ett paradis. Det är betydande volymer – kubikmeter på ”skogsspråket” – som transporteras varje dag, året runt. Med lastbil, med järnväg och med sjöfart. Att Transportföretagens vd Mattias Dahl tillsammans med sina motsvarigheter i Skogsindustrierna och Industriarbetsgivarna, Carina Håkansson och Per Hidesten valde att lägga en branschgemensam resa i Sundsvall är inte att förvåna. Beröringspunkterna är åtskilliga och det rådde ingen brist på samtalsämnen.
NYHET Publicerad:

Därför får Timrå sitt bästa betyg genom tiderna

UPPHANDLING En genuin omtanke om företagen på orten. Det präglar Timrå kommuns kontakter med näringslivet. ”En bra upphandling har tre vinnare. Kommunen, medborgarna och de lokala företagen”, säger upphandlingsstrategen Stefan Eriksson.
NYHET Publicerad:

Dags att göra upp med kunskapssynen i skolan

RAPPORT En av de stora utmaningarna för Västernorrland är svårigheterna att rekrytera arbetskraft. Detta problem sammanfaller med de låga kunskapsresultaten i svensk skola. Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv som släpps i dag. För att komma åt problemen föreslår Svenskt Näringsliv att betydelsen av bas- och ämneskunskaper ska stärkas.
NYHET Publicerad:

Så klarar du sommarens utmaningar

ARBETSRÄTT Semestertrubbel kan höja temperaturen hos vilken arbetsgivare som helst. Therése Brink och Anna Wedin på Svensk Handel tog tillfället i akt och bjöd in till ett seminarium på temat ”sommarens utmaningar” med fokus på de skyldigheter som arbetsgivare och arbetstagare har i samband med semester och andra ledigheter.