Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET16 september 2021

Nästan hälften av företagen i länet tror sig drabbas negativt av cementakrisen 

Fyra av tio företag i Västernorrland anger att de skulle drabbas negativt om Cementas brytningstillstånd skulle upphöra. Två av tio företag signalerar att skulle det kunna leda till personalneddragningar. I byggsektorn slår det hårdare där nästan åtta av tio signalerar personalneddragningar. Det visar en ny undersökning i Svenskt Näringslivs ”Företagarpanel Västernorrland”. 

Cementas fabrik i Slite på Gotland. Foto: Karl Melander/ TT

Efter Cementas stopp för kalkbrytning i Slite på Gotland, varnar nu stora delar av länets näringsliv för negativa konsekvenser och att man kan tvingas behöva säga upp personal. 

Anna Hedensjö Johansson
Foto: Ernst Henry Photography AB

Enligt konsekvensanalyser från Byggföretagen riskeras ett stort investeringsbortfall och hela 15 000 jobb inom bygg- och anläggningsbranschen, bara i norra Sverige. Nu visar en ny undersökning i Svenskt Näringslivs Företagarpanel Västernorrland, med företag från en bredd av branscher, att konsekvenserna inte enbart kommer att påverka bygg och anläggningsbranschen, utan näringslivet i stort. 

– Det riskerar bli ett hårt slag mot stora delar av länets arbetsmarknad och en dominoeffekt som är svår att fullt ut uppskatta konsekvenserna av. Det som är tydligt är att en bredd av branscher och företag kommer att påverkas. Alltifrån hotell till transporter och handel, säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef på Svenskt Näringsliv i Västernorrland.

Särskilt drabbade är företagen i byggsektorn.

Hanna Magnusson

– Cement är en beståndsdel i betong. Oavsett om det ska byggas byggnader, infrastruktur eller vindkraftverk krävs det betong. Utan betong kan vi inte bygga. Detta innebär att många satsningar är i farozonen. Tre av fyra nya bostäder kommer inte kunna byggstartas och infrastrukturprojekt kommer att stoppas eller fördröjas, förklarar Hanna Magnusson på Byggföretagen i Västernorrland.

Resultatet från undersökningen i Svenskt Näringslivs ”Företagarpanel” visar att 40 procent av företagen i Västernorrland anger att de skulle påverkas negativt om Cementas brytningstillstånd skulle upphöra. Två av tio företag tror dessutom att det skulle kunna leda till personalneddragningar i företaget. 

– Det råder ingen tvekan om att många företag ser med stor oro på att de skulle tvingas till personalneddragningar. Arbetstillfällena riskerar att bli färre mitt i återhämtningen efter pandemin, säger Anna Hedensjö Johansson. 

I juli beslutade Mark- och miljööverdomstolen att avvisa Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Men istället för ett abrupt stopp redan i slutet av oktober meddelade regeringen i början av augusti att Cementa får tillstånd för kalkbrytning på Gotland i ytterligare åtta månader efter den 31 oktober.

– Den här viktiga frågan behöver lösas nu. Företagen behöver klara besked och framförhållning. Framför allt behövs det en alternativ lösning på plats innan man sätter stopp för kalkbrytningen på Gotland, avslutar Anna Hedensjö Johansson. 

Om undersökningen

Om undersökningen: Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen hos våra medlemsföretag genom internetundersökningen ”Företagarpanelen”. Panelen består av totalt 318 företag i Västernorrland (43 % svarsfrekvens) Undersökningen genomfördes under perioden 24 augusti till 10 september. 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist