NYHET19 december 2023

Nästan vart tredje företag i Västernorrland spår risk för varsel

28 procent av företagen i Västernorrland ser en risk för varsel och uppsägningar kommande sex månader. Det visar Svenskt Näringslivs Företagarpanel för det fjärde kvartalet i år. Motsvarande siffra för riket är 27 procent.

”Sammantaget är det ett fortsatt tufft läge för företagen. Nu behöver vi se satsningar på tillväxtfrämjande åtgärder”, säger Eva Nordlander, regionchef Svenskt Näringsliv VästernorrlandFoto: Stefan Tell

– Många företag har det väldigt tufft nu och den höga risken för varsel indikerar att vi inte sett botten på denna lågkonjunktur. Särskilt bekymmersamt är det för företag inom bygg, handel, besöksnäring och transport, säger Eva Nordlander, regionchef för Svenskt Näringsliv i Västernorrland.

Små rörelser i antalet anställda kommande år

När företagen får svara på vad man tror att antalet anställda kommer att vara om tolv månader är tongångarna något mer optimistiska. Störst tilltro till en ökning av personal har tjänsteföretagen och företag inom tillverkning och industri. På totalen är företagen i Västernorrland lite mer positiva jämfört med genomsnittet för riket, men fortfarande ligger bedömningen under historiskt genomsnitt.

Minskande försäljningsvolym

41 procent av företagen i Västernorrland uppger att försäljningsvolymen minskat jämfört med för ett år sedan. Det är betydligt fler än de som sett en ökning, 26%, och en något sämre utveckling än för riket i stort. Endast bland tjänsteföretagen är det fler som uppger att försäljningen ökat än som sett än minskning de senaste tolv månaderna.  

Fler som tror på ökad försäljning

Förväntningarna på det kommande året är något högre i Västernorrland jämfört med genomsnittet för riket. 40 procent av företagen tror på ökade försäljningsvolymer medan 27 procent spår en minskning. Störst framtidstro har företagen inom tillverkning, industri och tjänster medan byggbranschen ser ett fortsatt tufft kommande år. Hela 46 procent av företagen inom bygg spår att försäljningsvolymerna minskar framåt medan 25 procent tror på en ökning.

Investeringsvolymer kvar på låg nivå

Investeringarna ligger kvar på en nivå långt under historiskt genomsnitt. Den bransch som haft den mest positiva utvecklingen är tjänsteföretagen där 41 procent uppger att de ökat sina investeringar medan 16 procent minskat dem, jämfört med för ett år sedan. Företagen inom byggbranschen uppger den minst positiva utvecklingen. Endast 12 procent av byggföretagen svarar att investeringarna är högre idag jämfört med för tolv månader sedan medan 32 procent uppger att de minskat sina investeringar.

Blygsamma förväntningar på framtida investeringar

Förväntningarna på kommande tolv månader är blygsamma. 20 procent av företagen i länet tror på en högre investeringsvolym medan 27 procent uppskattar att investeringarna kommer att vara lägre om ett år. Återigen är det byggföretagen som har lägst förväntningar på en vändning medan företagen inom tillverkning, industri och tjänster uppvisar något större tillförsikt.

Tillväxtfrämjande åtgärder behövs

– Sammantaget är det ett fortsatt tufft läge för företagen. Om man ska ta med sig något positivt är det att framtidsprognoserna; för antal anställda, försäljningsvolym och investeringar, pekar i rätt riktning. Nu behöver vi se satsningar på tillväxtfrämjande åtgärder, som investeringar i väg och järnvägsnätet, ökad digitalisering och att vi säkrar en energiförsörjning till konkurrenskraftiga priser. Dessutom behövs strukturreformer på arbetsmarknaden så att fler kan bli självförsörjande, säger Eva Nordlander.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist