NYHET29 juni 2023

Ny lag för samverkan mot brottslighet

Samverkan mellan näringsliv och kommuner blir allt viktigare för att motverka brottslighet. En ny lag som träder i kraft den 1 juli och tydliggör kommunernas ansvar är ett bra stöd i det arbetet.

Joakim Sjöstedt, regionchef Företagarna Västernorrland och Eva Nordlander, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland höll i webbinariet.

Svenskt Näringsliv och Företagarna Västernorrland agerar samfällt för att lyfta frågan hur samhället ska få stopp på den ökande brottsligheten, som ofta drabbar företag och är ett sorgligt hinder för tillväxt.

– Vi har bland annat i våra enkäter sett att ökande brottslighet är ett av de största hoten mot företagande, och tydligt är att frågan seglat upp som allt viktigare de senaste åren. 80 procent av företagen har fått ökade kostnader för sin säkerhet, säger Eva Nordlander, regionchef, Svenskt Näringsliv Västernorrland.

Under ett öppet webbinarium den 20 juni kom inspel från flera kunniga experter på området. Samtliga såg positivt på införandet av den nya lagen, enligt vilken kommunerna ska kartlägga brottsligheten inom sitt geografiska område och ta fram en lägesbild. Utifrån lägesbilden ska de sedan ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan.

Härnösands kommun har redan agerat i enlighet med lagen, något som Anna-Karin Hasselborg, anställd som brottsförebyggande samordnare sedan 2018 av Härnösands kommun, kunde berätta.

– Under 2022 kom signaler om ökad oro i Härnösands centrum, det rörde sig om narkotikahandel, stölder och ordningsstörning. Vi intervjuade personer som arbetar inom handeln och gjorde en kartläggning som ledde fram till en åtgärdslista, säger Anna-Karin Hasselborg.

Bland åtgärderna kan nämnas fotpatrullerande poliser, väktare som anlitades, informationsinsatser och byggtekniska åtgärder i butiker som till exempel att bygga bort “gömda hörn”. Åtgärderna har gjort att centrum åter känns tryggt. Under våren har Härnösands kommun även genomfört en trygghetsundersökning bland företagen som nu ligger till grund för ytterligare dialog och åtgärder.

Övriga föreläsare under webbinariet var Ulrika Viklund, samordnare för brottsförebyggande arbete, Länsstyrelsen Västernorrland, Pontus Lindström, Företagarnas expert på lokalt företagsklimat & brott mot företag och Susann Haggren, näringspolitisk rådgivare Svenskt Näringsliv och medförfattare till guiden ”Tillsammans med näringslivet mot brott & otrygghet”. Ett panelsamtal gjordes också med representanter från polisen, näringslivet, kommun, BRÅ och Svenskt Näringsliv.

– Ett stort problem i sammanhanget är den ökande oviljan att anmäla brott. 2017 valde 57 procent av de som drabbats av brott att polisanmäla medan det 2022 hade sjunkit till 29 procent. Man ser ingen poäng med att göra en anmälan och tycker det är krångligt och tar tid. Det finns alltså ett stort mörkertal. Konsekvensen blir också att det blir svårt att veta vilka typer av brott som sker och vidta de rätta förebyggande åtgärderna, säger Pontus Lindström.

Medverkade i panelen gjorde ICA-handlaren Ulf Schön i Sollefteå, en företagare som sett att samverkan kan göra skillnad. Efter en trygghetsöverenskommelse mellan näringslivet, polisen och kommunen som gjordes i Sollefteå 2020, försvann till stor del upplevelsen av otrygghet och stök kring och i butiken. Ronderande poliser var en konkret åtgärd.

– Jag är även glad över den nya lagen och tycker att Sollefteå kommun borde göra en liknande kartläggning som man gjort i Härnösand, säger Ulf Schön.

Mer information om den nya lagen finns att läsa på Brås hemsida

Lokalt FöretagsklimatBrott och otrygghet
Skriven avAnders Lövgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist