NYHET3 januari 2022

Nytt år – nya möjligheter!  

Nu tar vi steget in i år 2022. Ett år där företagarröster förhoppningsvis lyssnas på och tas på allvar i det stora som i det lilla. Ett år där företagarfrågor behöver vara högt prioriterade på beslutsfattarnas agenda. 

Andreas Sjölander, Malin Svanholm och Stefan Dalin - kommunstyrelsernas ordföranden i Härnösand, Kramfors och Timrå kommun i samband med rankingsläppet av företagsklimatet 2021. Enkäten om det lokala företagsklimatet 2022 skickas ut till företag den tredje januari. Svaren presenteras från och med den sista maj. Dialog om resultatet kommer att ske i varje kommun, håll utkik i kalendariet för mer information.

Låt oss ta avstamp i nuläget. Pandemin håller oss fortfarande i sitt oförutsägbara grepp och präglar samhället. Restriktioner och ovisshet råder. Företagare jobbar hårt på att möta svårigheterna och utmaningarna som uppstått som följd av pandemins framfart runt jorden; råvarubrist, containerbrist, komponentbrist, kostnadsökningar och inte minst en växande kompetensbrist. Lägg till Cementa-krisen som hotade hela vår samhällsbyggnation, ovissheten kring stabil och säker elproduktion i landet och inte minst alla som i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden. Det globala och nationella företagsklimatet påverkar alla företag mer eller mindre och kan kanske uppfattas som lite ”otillgängligt”. Det lokala företagsklimatet – det som företagaren upplever i den kommun man verkar i – är därför oerhört viktigt för kommunerna att jobba med och utveckla.  

Vi går in i 2022 med ett lokalt företagsklimat i Västernorrland som är bättre än någonsin tidigare. Med Timrå kommun i spetsen, med Norrlands bästa företagsklimat, är det oerhört glädjande att se utvecklingen i Kramfors, Sollefteå och Härnösands kommuner där man hittat framgångsreceptet i arbetet med företagen. I Ånge har man lyssnarörat mot rälsen och trots nedläggningar av stora arbetsplatser råder en låg arbetslöshet. I Örnsköldsvik tas initiativ för att hjälpa företag med en av de största utmaningarna, att hitta medarbetare med rätt kompetens. Sundsvalls kommun ställer om med fokus på att jobba med service och tillgänglighet för företagen i kontakter med kommunen. Låt den positiva utvecklingen av företagsklimatet få ett rejält fäste under 2022 och vem vet – kanske växlas upp ytterligare?  

Zoomar vi ut från det lokala till det regionala är det oerhört glädjande att se hur flera kommuner, regionen och länsstyrelsen i länet jobbar tillsammans för att locka etableringar. Oavsett om man går i mål eller inte så har man redan vunnit mycket genom att jobba tillsammans – en infrastruktur av samarbete är på plats. Det här är viktigt inte bara för att locka etableringar utan även för det befintliga näringslivet som gynnas av samarbete över kommungränser. Ser med tillförsikt fram emot effekterna av denna satsning både på kort och på lång sikt.  

Nu är det 2022 och förutom all oförutsägbarhet som råder är det dessutom ett valår där vi kommer omges av en valrörelse.  Vi kan var och en göra mycket men tillsammans kan vi göra ännu mer. Som avslut ett medskick till våra politiker: att trots ett parlamentariskt osäkert läge och trots att det är valår, lova se till att komma med, och besluta om, bra och snabba åtgärder för att stödja företagen i deras kontinuerliga arbete för en gemensam bättre framtid. Det är företagen som lägger grunden för vår gemensamma välfärd.  

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist