NYHET18 april 2024

Säkerhetsfokus i Södra Norrland

Den 15 - 16 april anordnade Svenskt Näringslivs Säkerhetsdelegation, SNSD, Säkerhetskonferens Södra Norrland i Sundsvall. Tillsammans med företrädare från bland annat näringslivet, Polismyndigheten, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Länsstyrelsen Västernorrland diskuterades hur företag och myndigheter bör tänka kring säkerhet och krisberedskap.

Det var ett 60-tal personer från näringslivet och myndigheter som samlats till den första säkerhetskonferensen för SNSD Södra Norrland i Sundsvall. Det var en stor bredd på ämnena som tangerade varandra, alltifrån brott och otrygghet till civilberedskap, men också cybersäkerhet och det militära försvaret.

– Det har varit bra dagar med ett gott samarbete mellan deltagarna. Oavsett vilken verksamhet man bedriver eller myndighet man företräder blir det tydligt att alla är med i samma lag, säger Magnus Wikström, ICA-handlare i Matfors.

Presentationerna varvades med rundabordssamtal för att dela erfarenheter.

– Alla företag bör arbeta med sin säkerhet. Identifiera vad som är mest skyddsvärt, varför det är det och vad som krävs för att det ska skyddas. Sedan är det bara att börja arbeta steg för steg för att skapa ett bättre skydd för sitt företag, säger Pär Lindmark, säkerhetschef, BAE Systems Hägglunds, som talade under rubriken ”Hur hantera intrångsförsök och hur man kan stärka sitt säkerhetsarbete”.

Utöver talarna i bildspelet talade Niklas Wangstad, riskchef på ICA-gruppen & ICA Sverige om krisberedskap och kontinuitetsplanering.

Svenskt Näringsliv Säkerhetsdelegation, (SNSD)
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist