Jasenko Omanovic, Malin Larsson, Ingemar Nilsson och Kristina Nilsson

Jasenko Omanovic, Malin Larsson, Ingemar Nilsson och Kristina Nilsson

Svar från länets riksdagspolitiker (S): Om stödpaketet

NYHET Publicerad

REPLIK Hej Pär Melin och tack för ditt inlägg och din uppmaning till oss som riksdagsledamöter. Det är bra och vi välkomnar alltid en levande dialog mellan näringslivet och politiken. Vi hoppas att den ska finnas och fungera även i mer normala tider också.

Låt mig inledningsvis slå fast att vi socialdemokratiska riksdagsledamöter från Västernorrland aldrig glömmer bort industrin! Om man bor och verkar i vårt vackra län med sin historia så är industrin och dess betydelse ständigt närvarande, på olika sätt. (För egen del har jag också min yrkesbakgrund inom industrin)

Den situation vi just nu upplever är för oss alla unik. Effekterna, såväl rent medicinska och hälsomässiga som ekonomiska, både omedelbara och långsiktiga, är naturligtvis skiftande beroende på vem man är, var man lever och bor, vad man arbetar med, i vilken ålder man är och om man tillhör någon riskgrupp. Det kan sammanfattas med att det är komplext och komplicerat.

Vilka insatser och åtgärder som behövs finns det av naturliga skäl många olika åsikter om. Sällan har väl så många experter av olika slag haft så mycket att säga som nu. Utmaningen är naturligtvis att hitta effektiva åtgärder som snabbt kan komma på plats, som är rimligt enkla att tillämpa och som når önskade målgrupper. Dessutom krävs så klart en ekonomisk analys av åtgärderna också.

Regeringens och riksdagsmajoritetens prioriteringsordning har sett ut på följande sätt tidsmässigt:

  1. Åtgärder för att stoppa smittspridningen
  2. Insatser för att trygga svenska jobb och företag
  3. Trygghet och omställning för den som blir arbetslös
  4. Stötta insatser för återhämtning och fortsatt kamp mot samhällsproblem

Under punkt 1 ryms bl.a. kraftigt ökade resurser till kommuner- och regioner. 20 Mdkr för 2020. Av denna ökning är 12,5 Mdkr permanenta höjningar för åren framöver. Vidare höjt anslag för smittbärarpenning, slopad karensdag i sjukförsäkringen, slopat läkarintyg fr.o.m. dag 8, anslagsökningar till berörda myndigheter och ökad frihet för regionerna att använda de s.k. kömiljarderna.

Under punkt 2 finns merparten av de insatser som berör dig och ditt/ert företag och jobben. Insatser för kostnadsminskningar, korttidspermitteringar (i två steg, 60 - 80 %), tillfällig sänkning av socialavgifterna, övertagandet av sjuklöneansvaret, statligt stöd för hyresrabatter.

Olika insatser för likviditetsförstärkning, som omställningsstödet, anstånd med skatteinbetalningar inkl. moms.

Dessutom insatser för att skapa tillgång till lånekapital, genom ökade resurser till Almi, SEK och EKN. Vi har inrättat den s.k. företagsakuten i form av 100 Mdkr som Riksgälden hanterar och där staten riskdelar lån med affärsbankerna, i första hand inriktat mot små- och medelstora företag. (det förtjänar kanske att kommas ihåg att Riksbanken ställt sammantaget 500 Mdkr till bankernas förfogande).

Punkt 3 handlar om trygghet i omställning för den som blir arbetslös. Trots alla insatser så kommer företag dessvärre att gå under, gå i konkurs som en konsekvens av Coronapandemin. Då är det viktigt att stärka tryggheten för de löntagare som drabbas. Förstärkning av arbetslöshetsförsäkringen, resurser till arbetsmarknadspolitiska insatser, ökade utbildningsplatser inom bl.a. yrkesvux, YH-utbildning m.m. har gjorts.

Under punkt 4 har vi väl bara börjat. Det är ändå viktigt att vi både talar om återhämtning och ser till att det finns resurser kvar hos staten för att bidra till och stimulera den. Det är också viktigt att vi visar på att flertalet av de samhällsutmaningar vi talad om före Corona finns kvar. Därför har resurser också tillförts till bl.a. rättsväsendet.

Det finns en lång rad utmaningar i den nuvarande situationen på det medicinska området. Det är ett nytt virus, ingen vet hur det kommer att agera och utvecklas. Inte heller när mediciner för behandling eller när så småningom ett vaccin kommer att finnas. Det betyder att frågan om hur länge de restriktioner som nu finns måste fortsätta är oerhört svår men också extremt viktig.

Sak samma när det gäller insatser för att rädda jobb och företag. Tidsfaktorn är den absolut svåraste att bedöma, både vad gäller insatsernas art liksom kostnaderna. Precis som ditt inlägg visar så är det sannolikt omöjligt att snabbt hitta lösningar som passar alla branscher, olika typer av företag, olika stora företag, i olika delar av landet. Gränsdragningsproblem är ofrånkomliga.

Våra offentliga finanser är inte heller obegränsade. Det synsätt som en del för fram, att staten ska fungera som ett försäkringsbolag är inte hållbart. De insatser som nu görs innebär att staten måste öka sin upplåning högst avsevärt och det skapar ett gemensamt åtagande för oss alla framöver. Ett åtagande för att återställa de starka, sunda statsfinanser som så väl behövs för en situation som denna.

Om det finns något positivt i det som nu händer så är väl det i så fall att politiken förmått leverera ganska snabbt, i bred enighet, insatser som syftar till att så många jobb och företag som möjligt tar sig igenom krisen. Vi Socialdemokratiska riksdagsledamöter från Västernorrland lovar att fortsätt det arbetet och inte tappa bort industrin och dess viktiga roll. Vi ser fram emot att få chansen att besöka dig, dina medarbetare i verkligheten, så snart omvärlden tillåter!

För den Socialdemokratiska riksdagsgruppen från Västernorrland

Ingemar Nilsson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Visioner krävs för miljön och klimatet

KRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete". Det skriver Nicklas Skår, jurist och ansvarig för principiella frågor rörande miljölagstiftning hos Svenskt Näringsliv, i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Förtroendet för kommunala upphandlingar har aldrig varit lägre

UPPHANDLING Svenskt Näringsliv mäter varje år företagsklimatet i kommunerna. Bland annat hur företagen upplever att upphandlingarna fungerar i kommunerna. Resultatet i år var nedslående - betyget har aldrig varit lägre, 2,63 på en 6-gradig skala. 
NYHET Publicerad:

Hallå där Per Nylén, kommunalråd i Örnsköldsvik ...

FÖRETAGSKLIMAT "Jag träffar gärna ännu fler företagare, även de som anser att företagsklimatet är dåligt, för att resonera om hur vi tillsammans kan utveckla företagsklimatet, och hela kommunen, tillsammans", säger Per Nylén.
NYHET Publicerad:

Coronakrisen synliggör skatteproblem

SKATTER Coronapandemin har ställt hela vår tillvaro på ända. Sedan mitten av mars har många företag och i vissa fall hela branscher befunnit sig i fritt fall. Andra företag har drabbats genom brutna leveranskedjor, handelshinder och arbetskraft som stoppats vid gränsen. Ingen har lämnats oberörd. 
NYHET Publicerad:

Sollefteås kraftsamling ger resultat

FÖRETAGSKLIMAT "Nyckeln tror jag ligger i ett oavbrutet och målinriktat arbete för att förbättra företagsklimatet på riktigt och att politiken och tjänstemännen går hand i hand", säger Johan Andersson, kommunalråd (C) i Sollefteå.
NYHET Publicerad:

Hur löser vi ett mer än dubbelt så stort elbehov?

SOMMARKRÖNIKA "I Sverige har vi ett av världens mest fossilfria elsystem. Ungefär 98 procent av elen vi använder produceras utan koldioxidutsläpp. Dessutom sker produktionen till en låg kostnad vilket har inneburit en viktig konkurrensfördel för svensk industri. Det är ingen överdrift att säga att låga och stabila elpriser har varit en grundförutsättning för vårt välstånd". Lina Håkansson, Svenskt Näringsliv, lyfter i denna krönika frågan om hur vi ska lösa vårt framtida elbehov.
NYHET Publicerad:

Kubal vill se rättvis tolkning av reglerna

KONKURRENS "En ökad vindkraftsutbyggnad ställer större krav på ett stabilt och jämnt flöde av el, att det finns stabilisatorer som kan säkerställa jämna flöden. Kubal är en av få aktörer i denna del av landet som har möjlighet att bidra med detta", säger André Machado på Kubal.
NYHET Publicerad:

Timrå kommun – Norrlands Gnosjö?

FÖRETAGSKLIMAT "Genom ett långsiktigt, hårt och medvetet arbete har vi kommit dit vi är idag. Och i detta sammanhang vill jag säga att jag är oerhört stolt över alla medarbetare", säger Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande i Timrå.
NYHET Publicerad:

En julidag från hemmakontoret 

KRÖNIKA Börjar dagen med att läsa av hur coronapandemin påverkar jobben och företagen. Ser att siffran för antal korttidspermitterade i Västernorrlands län ökat och berör 8 228 människor. Antal inskrivna arbetslösa ligger på 21 procent över fjolårets siffra vid samma tid och uppgår till 11 100 personer samtidigt som 425 personer är varslade. Det råder ingen tvekan om att coronapandemin fått märkbara effekter för företagen. Det skriver Anna Hedensjö Johansson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Mycket bra har gjorts i krisen, men det finns mer att göra ...

CORONAKRISEN Mycket bra har gjorts i krisen, men det finns fortfarande mycket att göra om vi ska kunna återstarta Västernorrlands län. Det skriver Anna Hedensjö Johansson i en krönika.
NYHET Publicerad:

"Att driva företag är ingen lek …"

UNG FÖRETAGSAMHET Sara Wexén från Hedbergska gymnasiet i Sundsvall har tilldelats SM-guld i “Årets säljare” som utses av Ung Företagsamhet. Sara har precis tagit studenten och blivit erbjuden jobb som säljare när vi talar med henne.  
NYHET Publicerad:

Tillförsikt i besöksnäringen efter slopade reserestriktioner

CORONAKRISEN Reserestriktionerna hävs och från och med den 13 juni bedöms symptomfria personer kunna resa i hela Sverige. Det meddelade statsminister Stefan Löfven på en pressträff den fjärde juni. Ett besked som välkomnas av flera företagare i besöksnäringen.
NYHET Publicerad:

Högt tryck på omställning hos TRR

OMSTÄLLNING Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Charlotta Öberg, regionchef för omställningsorganisationen TRR i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbottens län berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning. 
NYHET Publicerad:

Permittering men ändå utveckling på Knaust

KOMPETENSSÄKRING Det har under coronakrisen öppnats möjligheter för företag att kompetensutveckla permitterad personal. På Elite Hotel Knaust i Sundsvall använder man detta för att i större utsträckning kunna jobba över avdelningsgränserna. 
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet 2020 med coronafilter 

FÖRETAGSKLIMAT "Detta är en svår tid för såväl företag som kommuner där både liv och livsverk står på spel. Det är en tid när kommunernas inställning och välvilja att hjälpa och underlätta för företag har fått prövas på ett helt unikt sätt. Aldrig tidigare har kommunernas vilja och förmåga att göra vad de kan för att rädda sitt lokala näringsliv visat sig så tydligt i praktiken", skriver Anna Hedensjö Johansson.
NYHET Publicerad:

Dom till äganderättens favör

ÄGANDERÄTTEN När staten fattar beslut om att skydda skog blir den obrukbar för ägaren. Sedan 2016 har Skogsstyrelsen stoppat utbetalningar av ersättning för sådan skog, men nu slår alltså mark- och miljööverdomstolen fast att de skogsägare som drabbas ska ersättas ekonomiskt. "Vi får hoppas nu att efter många år och många långa påfrestande juridiska processer, så ges den grundlagsskyddade äganderätten den respekt den förtjänar och blir det självklara skydd som den syftar till att vara", säger skogsägaren Arvid Callans.
NYHET Publicerad:

Orosmoln för svensk bärnäring 

ÖVERLEVNAD Den svenska bärnäringens framtid ser mörk ut. Nu är det inte bara hot om nya skatteregler som riskerar att resultera i att bären blir kvar i skogen, utan också coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Allvarlig situation för företag i Västernorrland

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 28 procent av företagen har lägre antal anställda än för sex månader sedan. Hela 39 procent tror att antalet kommer att vara ännu färre om ytterligare sex månader. "Siffrorna för Västernorrlands län är dramatiska. För att vi ska kunna undvika en massarbetslöshet är det av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats", säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland.
NYHET Publicerad:

Svar från länets riksdagspolitiker (S): Om stödpaketet

REPLIK "Hej Pär Melin och tack för ditt inlägg och din uppmaning till oss som riksdagsledamöter. Det är bra och vi välkomnar alltid en levande dialog mellan näringslivet och politiken. Vi hoppas att den ska finnas och fungera även i mer normala tider också." Så inleder länets socialdemokratiska riksdagsledamöter sitt svar på det öppna brevet från Pär Melin.
NYHET Publicerad:

”Stor vilja hos alla att komma tillbaka till normalläge”

FRIHANDEL Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen.