Jasenko Omanovic, Malin Larsson, Ingemar Nilsson och Kristina Nilsson

Jasenko Omanovic, Malin Larsson, Ingemar Nilsson och Kristina Nilsson

Svar från länets riksdagspolitiker (S): Om stödpaketet

NYHET Publicerad

REPLIK Hej Pär Melin och tack för ditt inlägg och din uppmaning till oss som riksdagsledamöter. Det är bra och vi välkomnar alltid en levande dialog mellan näringslivet och politiken. Vi hoppas att den ska finnas och fungera även i mer normala tider också.

Låt mig inledningsvis slå fast att vi socialdemokratiska riksdagsledamöter från Västernorrland aldrig glömmer bort industrin! Om man bor och verkar i vårt vackra län med sin historia så är industrin och dess betydelse ständigt närvarande, på olika sätt. (För egen del har jag också min yrkesbakgrund inom industrin)

Den situation vi just nu upplever är för oss alla unik. Effekterna, såväl rent medicinska och hälsomässiga som ekonomiska, både omedelbara och långsiktiga, är naturligtvis skiftande beroende på vem man är, var man lever och bor, vad man arbetar med, i vilken ålder man är och om man tillhör någon riskgrupp. Det kan sammanfattas med att det är komplext och komplicerat.

Vilka insatser och åtgärder som behövs finns det av naturliga skäl många olika åsikter om. Sällan har väl så många experter av olika slag haft så mycket att säga som nu. Utmaningen är naturligtvis att hitta effektiva åtgärder som snabbt kan komma på plats, som är rimligt enkla att tillämpa och som når önskade målgrupper. Dessutom krävs så klart en ekonomisk analys av åtgärderna också.

Regeringens och riksdagsmajoritetens prioriteringsordning har sett ut på följande sätt tidsmässigt:

  1. Åtgärder för att stoppa smittspridningen
  2. Insatser för att trygga svenska jobb och företag
  3. Trygghet och omställning för den som blir arbetslös
  4. Stötta insatser för återhämtning och fortsatt kamp mot samhällsproblem

Under punkt 1 ryms bl.a. kraftigt ökade resurser till kommuner- och regioner. 20 Mdkr för 2020. Av denna ökning är 12,5 Mdkr permanenta höjningar för åren framöver. Vidare höjt anslag för smittbärarpenning, slopad karensdag i sjukförsäkringen, slopat läkarintyg fr.o.m. dag 8, anslagsökningar till berörda myndigheter och ökad frihet för regionerna att använda de s.k. kömiljarderna.

Under punkt 2 finns merparten av de insatser som berör dig och ditt/ert företag och jobben. Insatser för kostnadsminskningar, korttidspermitteringar (i två steg, 60 - 80 %), tillfällig sänkning av socialavgifterna, övertagandet av sjuklöneansvaret, statligt stöd för hyresrabatter.

Olika insatser för likviditetsförstärkning, som omställningsstödet, anstånd med skatteinbetalningar inkl. moms.

Dessutom insatser för att skapa tillgång till lånekapital, genom ökade resurser till Almi, SEK och EKN. Vi har inrättat den s.k. företagsakuten i form av 100 Mdkr som Riksgälden hanterar och där staten riskdelar lån med affärsbankerna, i första hand inriktat mot små- och medelstora företag. (det förtjänar kanske att kommas ihåg att Riksbanken ställt sammantaget 500 Mdkr till bankernas förfogande).

Punkt 3 handlar om trygghet i omställning för den som blir arbetslös. Trots alla insatser så kommer företag dessvärre att gå under, gå i konkurs som en konsekvens av Coronapandemin. Då är det viktigt att stärka tryggheten för de löntagare som drabbas. Förstärkning av arbetslöshetsförsäkringen, resurser till arbetsmarknadspolitiska insatser, ökade utbildningsplatser inom bl.a. yrkesvux, YH-utbildning m.m. har gjorts.

Under punkt 4 har vi väl bara börjat. Det är ändå viktigt att vi både talar om återhämtning och ser till att det finns resurser kvar hos staten för att bidra till och stimulera den. Det är också viktigt att vi visar på att flertalet av de samhällsutmaningar vi talad om före Corona finns kvar. Därför har resurser också tillförts till bl.a. rättsväsendet.

Det finns en lång rad utmaningar i den nuvarande situationen på det medicinska området. Det är ett nytt virus, ingen vet hur det kommer att agera och utvecklas. Inte heller när mediciner för behandling eller när så småningom ett vaccin kommer att finnas. Det betyder att frågan om hur länge de restriktioner som nu finns måste fortsätta är oerhört svår men också extremt viktig.

Sak samma när det gäller insatser för att rädda jobb och företag. Tidsfaktorn är den absolut svåraste att bedöma, både vad gäller insatsernas art liksom kostnaderna. Precis som ditt inlägg visar så är det sannolikt omöjligt att snabbt hitta lösningar som passar alla branscher, olika typer av företag, olika stora företag, i olika delar av landet. Gränsdragningsproblem är ofrånkomliga.

Våra offentliga finanser är inte heller obegränsade. Det synsätt som en del för fram, att staten ska fungera som ett försäkringsbolag är inte hållbart. De insatser som nu görs innebär att staten måste öka sin upplåning högst avsevärt och det skapar ett gemensamt åtagande för oss alla framöver. Ett åtagande för att återställa de starka, sunda statsfinanser som så väl behövs för en situation som denna.

Om det finns något positivt i det som nu händer så är väl det i så fall att politiken förmått leverera ganska snabbt, i bred enighet, insatser som syftar till att så många jobb och företag som möjligt tar sig igenom krisen. Vi Socialdemokratiska riksdagsledamöter från Västernorrland lovar att fortsätt det arbetet och inte tappa bort industrin och dess viktiga roll. Vi ser fram emot att få chansen att besöka dig, dina medarbetare i verkligheten, så snart omvärlden tillåter!

För den Socialdemokratiska riksdagsgruppen från Västernorrland

Ingemar Nilsson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Katastrofen är undanröjd

CORONAKRISEN Reserestriktionerna hävs och från och med den 13 juni bedöms symptomfria personer kunna resa i hela Sverige. Det meddelade statsminister Stefan Löfven på en pressträff den fjärde juni. Ett besked som välkomnas av flera företagare i besöksnäringen i länet.
NYHET Publicerad:

Högt tryck på omställning hos TRR

OMSTÄLLNING Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Charlotta Öberg, regionchef för omställningsorganisationen TRR i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbottens län berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning. 
NYHET Publicerad:

Permittering men ändå utveckling på Knaust

KOMPETENSSÄKRING Det har under coronakrisen öppnats möjligheter för företag att kompetensutveckla permitterad personal. På Elite Hotel Knaust i Sundsvall använder man detta för att i större utsträckning kunna jobba över avdelningsgränserna. 
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet 2020 med coronafilter 

FÖRETAGSKLIMAT "Detta är en svår tid för såväl företag som kommuner där både liv och livsverk står på spel. Det är en tid när kommunernas inställning och välvilja att hjälpa och underlätta för företag har fått prövas på ett helt unikt sätt. Aldrig tidigare har kommunernas vilja och förmåga att göra vad de kan för att rädda sitt lokala näringsliv visat sig så tydligt i praktiken", skriver Anna Hedensjö Johansson.
NYHET Publicerad:

Dom till äganderättens favör

ÄGANDERÄTTEN När staten fattar beslut om att skydda skog blir den obrukbar för ägaren. Sedan 2016 har Skogsstyrelsen stoppat utbetalningar av ersättning för sådan skog, men nu slår alltså mark- och miljööverdomstolen fast att de skogsägare som drabbas ska ersättas ekonomiskt. "Vi får hoppas nu att efter många år och många långa påfrestande juridiska processer, så ges den grundlagsskyddade äganderätten den respekt den förtjänar och blir det självklara skydd som den syftar till att vara", säger skogsägaren Arvid Callans.
NYHET Publicerad:

Orosmoln för svensk bärnäring 

ÖVERLEVNAD Den svenska bärnäringens framtid ser mörk ut. Nu är det inte bara hot om nya skatteregler som riskerar att resultera i att bären blir kvar i skogen, utan också coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Allvarlig situation för företag i Västernorrland

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 28 procent av företagen har lägre antal anställda än för sex månader sedan. Hela 39 procent tror att antalet kommer att vara ännu färre om ytterligare sex månader. "Siffrorna för Västernorrlands län är dramatiska. För att vi ska kunna undvika en massarbetslöshet är det av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats", säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland.
NYHET Publicerad:

Svar från länets riksdagspolitiker (S): Om stödpaketet

REPLIK "Hej Pär Melin och tack för ditt inlägg och din uppmaning till oss som riksdagsledamöter. Det är bra och vi välkomnar alltid en levande dialog mellan näringslivet och politiken. Vi hoppas att den ska finnas och fungera även i mer normala tider också." Så inleder länets socialdemokratiska riksdagsledamöter sitt svar på det öppna brevet från Pär Melin.
NYHET Publicerad:

”Stor vilja hos alla att komma tillbaka till normalläge”

FRIHANDEL Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen.
NYHET Publicerad:

Företagsakut snabbt på plats för att hjälpa företagen

KRISSTÖD Näringslivsenheten i Härnösand får denna vår många kontakter med företagare som mår psykiskt dåligt eller är förtvivlade över sin situation. Lösningen är två nya tjänster där upphandlade konsulter ger stöd till företagarna.
NYHET Publicerad:

Till våra riksdagspolitiker: Glöm inte bort industrin

ÖPPET BREV Pär Melin, vd Pichano Holding AB, skriver i ett öppet brev till riksdagspolitikerna och efterlyser mer konkret stöd för att rädda företagen i den pågående krisen.
NYHET Publicerad:

Omsättningsstöd ger hotellägare nytt hopp

CORONAKRISEN Hotellgruppen Sleepingfox har tappat 90 procent i omsättning under coronakrisen. Huvudägaren Lars-Jerker Molin pustar ut efter regeringens beslut om omställningsstöd. "Mycket bra, men jag räknar kallt med att det förlängs annars är vi snart lika illa ute igen", säger han.
NYHET Publicerad:

”Det är total tvärnit”

CORONAKRISEN ”Man tror man är med i någon film, det går inte att föreställa sig.” Så beskriver bussföraren och företagaren Micke Östberg den situation som han och hans företag har hamnat i.
NYHET Publicerad:

Kommunikation räddar bokhandlaren i kristid

CORONAKRISEN De fysiska bokhandlarna är en utsatt kategori företag under coronakrisen. Lennart Bergström som äger Vängåvans bokhandel i Sundsvall kan hittills stå emot nedgången och har recept på hur den kan pareras.
NYHET Publicerad:

Att överleva nu med hopp om framtiden

CORONAKRISEN Mats Löfroth, som är ägare och vd för Hotell Höga Kusten och Björkuddens Hotell & Restaurang i Kramfors, berättar att coronakrisen har slagit skoningslöst mot hans verksamheter.
NYHET Publicerad:

Regional omställningsakut ska rädda företag i kris

CORONAKRISEN Satsningen på Omställningsakuten har fått klartecken av Tillväxtverket och görs tillsammans med Region Västernorrland och länets kommuners näringslivskontor. Regina Duymaz och Matts Nyman från BizMaker står redo att tillsammans med sina affärscoacher stötta företag som går in i en omställningsfas.
NYHET Publicerad:

Hur resonerar länets kommunalråd i coronakrisen?

CORONAKRISEN Staten meddelade i början av april att 15 miljarder ytterligare öronmärks till kommunerna runt om i landet varav 245 miljoner fördelas i Västernorrlands kommuner. Vad kommer miljonerna att användas till? Hur ser kommunalråden på de åtgärder som är genomförda på kommunal nivå för företagen?
NYHET Publicerad:

TSL redo att stötta vid omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Carin Edholm på Trygghetsfonden TSL i Region Norr.
NYHET Publicerad:

Företagsledarens bästa tips i kristid

LEDARSKAP I KRIS I kristider ställs företagsledaren på utmaningar utöver det vanliga. Ann-Christine Lundqvist, ägare och vd för Nylands Städ med 20 anställda ger här sina bästa tips på hur oro inom företaget kan hanteras.
NYHET Publicerad:

Så kan fler kommunala åtgärder rädda företagen

CORONAKRISEN Idag har nio av tio kommuner vidtagit någon form av åtgärd för att stödja det lokala näringslivet. I ett andra stödpaket från Svenskt Näringsliv ligger fokus på företagens kostnader och den kommunala ekonomin.