Svenskt Näringsliv blir fabrik för nya reformer inför 2022

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringsliv startar nu projektet Reformagenda 2022. "Vi kommer tillsammans med företagen att ta fram en rad konkreta förslag till förbättringar och leverera till politikerna i god tid inför nästa val. Vi blir mer konstruktiva i stället för att gnälla på missförhållanden", säger Fredrik Persson, ordförande, Svenskt Näringsliv.

Anna Hedensjö Johansson och Fredrik Persson
Foto: Mia Berglund
För andra året i rad bjöd Svenskt Näringsliv in länets företagare och beslutsfattare till ett avstampsmöte med företagsamheten i fokus. Ett 100-tal deltagare från hela länet deltog. Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv, "Jag är övertygad om att vi alla, genom ökad förståelse för varandras uppdrag och roller på kartan, kan flytta fram positionerna när det gäller företagsklimatet här i länet. Nu ser jag fram emot fortsatta dialogmöten under året med extra fokus på serviceinriktad myndighetsutövning och framför allt hur inköpsprocesser hos kommuner kan bli bättre och mer effektiva så att vår gemensamma välfärd kan säkras." På bild tillsammans med Fredrik Persson, ordförande Svenskt Näringsliv.
Berit Högman, landshövding, Västernorrland
Foto: Mia Berglund
Västernorrlands landshövding Berit Högman berättade att Länsstyrelsen under 2020 har särskilt fokus på områdena digitalisering och integration. Berit lyfte även den satsning som påbörjades 2019 med fokus på bemötande – främjande myndighetsutövning där dialog med bygg och miljö på kommunerna i länet är en nyckeln för smidigare myndighetsutövning.
Sara Nylund och Maria Lidgren, Region Västernorrland
Foto: Mia Berglund
Sara Nylund, vice ordförande i Region Västernorrland och Maria Lidgren, tillväxtchef i samma organisation, berättade att det under 2019 betalades ut drygt 59 miljoner kronor i företagsstöd. Sara och Maria knöt även an till den regionala utvecklingsstrategin för Västernorrland 2020-2030 som handlar om Ett Västernorrland – handlingskraft, livskraft och naturkraft.
Lars-Jerker Molin och Ulf Hagner
Foto: Mia Berglund
Lars-Jerker Molin, Sleeping Fox Hotel Group, och Ulf Hagner, Blåtand i Stöde, i samtal om Vägverkets planerade nerdragning av hastigheten på E14. Något som båda är djupt oroade över då det definitivt kommer påverka både kompetensförsörjningen hos företagen i västra delen av länet och besöksnäringen.
Riksdagsledarmöter1-på scenen
Foto: Mia Berglund
De fyra riksdagspolitikerna Jörgen Berglund (M), Emil Källström (C), Ingemar Nilsson (S) och Jasenko Omanovic (S) kommenterade frågor som var aktuella 2019 och blickade även framåt. Mest energi i deras framträdande kom när frågan om hastighetsbegränsningar längs E14 debatterades. Alla fyra framstod som motståndare till Trafikverkets förslag att sänka hastigheten från 100 km/h till 80 km/h men det var ändå Jörgen Berglund som fick applåder för sitt engagerade uttalande.
MO-på scenen
Foto: Mia Berglund
Företrädare för arbetsgivarorganisationerna kommenterade möjligheter och farhågor. Gemensamma nämnaren för alla är att det behövs kraftsamlas kring kompetensförsörjning där företag har svårt att hitta rätt kompetens för att möta möjligheter i tillväxt och jobb. En tuff utmaning just nu för handeln, där Anna Wedin från Svensk Handel berättade, är att man noterar fyra konkurser om dagen. Besöksnäringen går bra, där Teres Gärdin från Visita önskade en kraftig bantning av regelverk och antalet tillstånd som krävs av näringsidkare för att på så sätt underlätta företagandet. Kenneth Lidgren, Almega, betonade hur tjänstesektorn kan fungera som integrationsmotor och att Migrationsverket kan jobba mer för att underlätta. Hanna Magnusson från Sveriges Byggindustrier vittnade om vikten av sund konkurrens och säkerhet. Kent Sjödin, Installatörsföretagen och Staffan Söder, Maskinentreprenörerna betonade vikten av kompetensförsörjning och mångfald i relativt mansdominerade branscher. Carina Grip, Teknikföretagen bekräftade konjunkturrapporterna där orderingång och investeringar mattats av hos företagen.

Nyheten om Svenskt Näringslivs satsning på Reformagenda 2022 blev offentlig när Fredrik Persson besökte Sundsvall och det regionala näringslivet var samlat för Avstamp Företagsamma Västernorrland 2020.

I sitt tal till deltagarna så passade han på att peka på vikten av att vara aktiv och skapa förändring, i stället för att vara en klagomur.

– Vi ska utnyttja vår unika position. Med nära 60 000 medlemsföretag och 21 kontor runt om i landet så är vi specialister på vad som behövs för att skapa mer tillväxt och mer välfärd. Inför nästa regeringsperiod är det vårt ansvar att berätta för politikerna vilka prioriteringar som är viktigast för landet, säger Fredrik Persson.

Elförsörjningen till landets företag är ett konkret område som Svenskt Näringsliv vill belysa och ge förslag på reformer inom. Jämfört med i dag kommer det att behövas 60 procent mer el år 2045. Hur mycket som ska produceras, på vilket sätt och hur den ska transporteras kräver en bättre och mer långsiktig plan, menar Fredrik Persson.

– Det kommer att krävas en jätteomdaning av hela systemet för elförsörjning om vi ska lyckas behålla vår konkurrenskraft. Att brödtillverkaren Pågen inte kan vara säkra på tillgång på el och kan tvingas flytta från Skåne är ett av de större exemplen. Men även på orter som Åre svajar det i elförsörjningen när norrmännen på besök laddar teslan, startar induktionshällen och drar igång bastun på samma gång, säger Fredrik Persson.

Andra områden där reformer krävs är enligt Fredrik Persson bland annat kompetensförsörjning och integration.

– Vi måste också lyckas med klimatomställningen som är den viktigaste frågan. Där är jag övertygad om att våra företag är en stor del av lösningen. Under mina besök på företag runt om i landet blir det tydligt att många ligger långt fram i arbetet med att bli mindre beroende av fossil energi men ändå behåller sin lönsamhet. Det finns ingen motsättning i detta.

Svenskt Näringsliv kommer att använda de erfarenheter och kunskap som finns ute bland företagen och utgå från de behov av förändringar som finns i arbetet med Reformagenda 2022.

– I stället för att gnälla så vill vi hjälpa politikerna med konstruktiva förslag på reformer. Vi ser verkligen fram mot att vara den aktiva kraften i detta och leverera en rad reformförslag i god tid innan nästa val så att de kan finnas på bordet redan vid nästa regeringsbildning, säger Fredrik Persson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Företagsledarens bästa tips i kristid

LEDARSKAP I KRIS I kristider ställs företagsledaren på utmaningar utöver det vanliga. Ann-Christine Lundqvist, ägare och vd för Nylands Städ med 20 anställda ger här sina bästa tips på hur oro inom företaget kan hanteras.
NYHET Publicerad:

Så kan fler kommunala åtgärder rädda företagen

CORONAKRISEN Idag har nio av tio kommuner vidtagit någon form av åtgärd för att stödja det lokala näringslivet. I ett andra stödpaket från Svenskt Näringsliv ligger fokus på företagens kostnader och den kommunala ekonomin.
NYHET Publicerad:

Alla drar sitt strå till stacken 

CORONAKRISEN Många företag riskerar en snar konkurs och varslen om uppsägning har den senaste veckan skenat i höjden. På många håll i Västernorrland fattas därför beslut om åtgärder som kan underlätta för företagen i den svåra kris de befinner sig i.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

Företagen parerar krisen med nya metoder

CORONAKRISEN Hotet om coronasmitta har försatt näringslivet i akut kris och strategierna för att stå emot de nya utmaningarna är många. Svenskt Näringsliv Västernorrland har pratat med företagen som med kreativitet och nytänkande håller sig kvar ovanför vattenytan och försöker rädda arbetstillfällen.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Så kan kommunerna hjälpa företagen

CORONAKRISEN Myndigheter, kommuner och regioner kan hjälpa till att mildra effekterna av coronaviruset. Regionverksamheten har tagit fram ett åtgärdspaket för att öka förståelsen för företagens utsatta läge och föreslår bland annat förlängda betalningstider och mer tid till krishantering.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Flickor i Teknik bryter stereotyper

TEKNIK Gymnasiearbetet Flickor i Teknik (FLIT) vill få fler tjejer att intressera sig för en teknikutbildning. Projektet har funnits i många år på Sundsvalls Gymnasium och drivs just nu av 8 tjejer som går sitt sista år på Teknikprogrammet.
NYHET Publicerad:

Olika förutsättningar för offentlig och privat hemtjänst

VALFRIHET Lagen om valfrihet (LOV) ger den enskilde individen möjlighet att själv bestämma vem som ska utföra exempelvis hemtjänstinsatser. Men om systemet ska fungera är det avgörande att privata och offentliga aktörer ges samma förutsättningar. "Vi kan inte gå med underskott under någon längre period utan att riskera att hela verksamheten går i konkurs, medan den kommunala verksamheten inte behöver oroa sig", säger Emelie Söderström, vd på Hemtjänst Ditt Liv AB.
NYHET Publicerad:

Att anstränga sig gör skillnad …

KRÖNIKA "Tar i skrivande stund del av vår senaste rapport om ”Företagsamheten”. I rapporten ser vi en fortsatt positiv ökning i länet av företagsamheten men jämfört med riket ligger den fortfarande under genomsnittet", skriver Anna Hedensjö Johansson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Samverkan mellan offentligt och privat - Fem tips på hur ni tar steg i rätt riktning

GÄSTKRÖNIKA "Det är med en nyfunnen energi jag lämnar det bästa mötet jag än så länge haft med Länsstyrelsen Västernorrland. Känslan bekräftas av övriga företagare och byalagsrepresentanter när vi tar en gemensam lunch på Dockstabaren. Mötet har handlat om utveckling av Skuleskogens Nationalpark och Skuleberget och det här var riktigt bra". Så inleder Jerry Engström, Friluftsbyn, sin krönika.
NYHET Publicerad:

Rekordmånga UF-företag på regionala mässan

UNG FÖRETAGSAMHET Årets höjdpunkt för alla elever i länet som driver UF-företag närmar sig. Torsdagen den 19 mars går Ung Företagsamhets årliga mässa ”Entreprenörskap på riktigt” av stapeln. Rekordmånga utställare kommer att finnas på plats på mässan, hela 560 elever fördelat på 180 UF-företag som erbjuder såväl varor som tjänster.
NYHET Publicerad:

”En död hand över vissa avverkningar”

SKOGSÄGARE Från årsskiftet krävs det en ansökan till Trafikverket och avgift om 2 900 kronor för att få göra ett virkesupplag vid väg. "Denna avgift kan nog tyvärr lägga en död hand över vissa avverkningar, då de riskerar att bli olönsamma. Utöver kostnaden får dessutom skogsnäringen ytterligare administration att hantera", säger Eddie Edwinsson, som driver skogsföretaget Mekanav i Örnsköldsvik.
NYHET Publicerad:

Tidig dialog lyfter tillståndsprocesser i Västernorrland

MYNDIGHETSUTÖVNING I höstas tog Länsstyrelsen Västernorrland ett initiativ för en gemensam dag tillsammans med LRF och flera kommuner för att flytta fram positionen kring serviceinriktad myndighetsutövning.
NYHET Publicerad:

Bilhandlaren Molin vill ha regler som underlättar för elbilar

FÖRETAGSBESÖK Klimat, regelkrångel och kompetensförsörjning var några av samtalsämnena när Svenskt Näringslivs ordförande Fredrik Persson träffade företagare i Sundsvall.
NYHET Publicerad:

Ånge kommun satsar på ett bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringsliv har senaste åren erbjudit en handfull kommuner runt om i landet att delta i fördjupade processer för att vässa arbetet med företagsklimatfrågor lite extra. I år deltar Ånge kommun från Västernorrland som en av elva kommuner i landet. "Det känns helt rätt att växla upp arbetet i dessa frågor, vi måste på alla plan arbeta för fler arbetstillfällen i vår fina kommun", säger Erik Lövgren, kommunalråd.
NYHET Publicerad:

Mattias Holmström ny näringspolitisk rådgivare 

NY PÅ JOBBET Den 1 februari börjar Mattias Holmström som näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv med placering i Sundsvall. Mattias kommer att arbeta i de fem norra regionerna Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv blir fabrik för nya reformer inför 2022

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringsliv startar nu projektet Reformagenda 2022. "Vi kommer tillsammans med företagen att ta fram en rad konkreta förslag till förbättringar och leverera till politikerna i god tid inför nästa val. Vi blir mer konstruktiva i stället för att gnälla på missförhållanden", säger Fredrik Persson, ordförande, Svenskt Näringsliv.