Svenskt Näringsliv blir fabrik för nya reformer inför 2022

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringsliv startar nu projektet Reformagenda 2022. "Vi kommer tillsammans med företagen att ta fram en rad konkreta förslag till förbättringar och leverera till politikerna i god tid inför nästa val. Vi blir mer konstruktiva i stället för att gnälla på missförhållanden", säger Fredrik Persson, ordförande, Svenskt Näringsliv.

Anna Hedensjö Johansson och Fredrik Persson
Foto: Mia Berglund
För andra året i rad bjöd Svenskt Näringsliv in länets företagare och beslutsfattare till ett avstampsmöte med företagsamheten i fokus. Ett 100-tal deltagare från hela länet deltog. Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv, "Jag är övertygad om att vi alla, genom ökad förståelse för varandras uppdrag och roller på kartan, kan flytta fram positionerna när det gäller företagsklimatet här i länet. Nu ser jag fram emot fortsatta dialogmöten under året med extra fokus på serviceinriktad myndighetsutövning och framför allt hur inköpsprocesser hos kommuner kan bli bättre och mer effektiva så att vår gemensamma välfärd kan säkras." På bild tillsammans med Fredrik Persson, ordförande Svenskt Näringsliv.
Berit Högman, landshövding, Västernorrland
Foto: Mia Berglund
Västernorrlands landshövding Berit Högman berättade att Länsstyrelsen under 2020 har särskilt fokus på områdena digitalisering och integration. Berit lyfte även den satsning som påbörjades 2019 med fokus på bemötande – främjande myndighetsutövning där dialog med bygg och miljö på kommunerna i länet är en nyckeln för smidigare myndighetsutövning.
Sara Nylund och Maria Lidgren, Region Västernorrland
Foto: Mia Berglund
Sara Nylund, vice ordförande i Region Västernorrland och Maria Lidgren, tillväxtchef i samma organisation, berättade att det under 2019 betalades ut drygt 59 miljoner kronor i företagsstöd. Sara och Maria knöt även an till den regionala utvecklingsstrategin för Västernorrland 2020-2030 som handlar om Ett Västernorrland – handlingskraft, livskraft och naturkraft.
Lars-Jerker Molin och Ulf Hagner
Foto: Mia Berglund
Lars-Jerker Molin, Sleeping Fox Hotel Group, och Ulf Hagner, Blåtand i Stöde, i samtal om Vägverkets planerade nerdragning av hastigheten på E14. Något som båda är djupt oroade över då det definitivt kommer påverka både kompetensförsörjningen hos företagen i västra delen av länet och besöksnäringen.
Riksdagsledarmöter1-på scenen
Foto: Mia Berglund
De fyra riksdagspolitikerna Jörgen Berglund (M), Emil Källström (C), Ingemar Nilsson (S) och Jasenko Omanovic (S) kommenterade frågor som var aktuella 2019 och blickade även framåt. Mest energi i deras framträdande kom när frågan om hastighetsbegränsningar längs E14 debatterades. Alla fyra framstod som motståndare till Trafikverkets förslag att sänka hastigheten från 100 km/h till 80 km/h men det var ändå Jörgen Berglund som fick applåder för sitt engagerade uttalande.
MO-på scenen
Foto: Mia Berglund
Företrädare för arbetsgivarorganisationerna kommenterade möjligheter och farhågor. Gemensamma nämnaren för alla är att det behövs kraftsamlas kring kompetensförsörjning där företag har svårt att hitta rätt kompetens för att möta möjligheter i tillväxt och jobb. En tuff utmaning just nu för handeln, där Anna Wedin från Svensk Handel berättade, är att man noterar fyra konkurser om dagen. Besöksnäringen går bra, där Teres Gärdin från Visita önskade en kraftig bantning av regelverk och antalet tillstånd som krävs av näringsidkare för att på så sätt underlätta företagandet. Kenneth Lidgren, Almega, betonade hur tjänstesektorn kan fungera som integrationsmotor och att Migrationsverket kan jobba mer för att underlätta. Hanna Magnusson från Sveriges Byggindustrier vittnade om vikten av sund konkurrens och säkerhet. Kent Sjödin, Installatörsföretagen och Staffan Söder, Maskinentreprenörerna betonade vikten av kompetensförsörjning och mångfald i relativt mansdominerade branscher. Carina Grip, Teknikföretagen bekräftade konjunkturrapporterna där orderingång och investeringar mattats av hos företagen.

Nyheten om Svenskt Näringslivs satsning på Reformagenda 2022 blev offentlig när Fredrik Persson besökte Sundsvall och det regionala näringslivet var samlat för Avstamp Företagsamma Västernorrland 2020.

I sitt tal till deltagarna så passade han på att peka på vikten av att vara aktiv och skapa förändring, i stället för att vara en klagomur.

– Vi ska utnyttja vår unika position. Med nära 60 000 medlemsföretag och 21 kontor runt om i landet så är vi specialister på vad som behövs för att skapa mer tillväxt och mer välfärd. Inför nästa regeringsperiod är det vårt ansvar att berätta för politikerna vilka prioriteringar som är viktigast för landet, säger Fredrik Persson.

Elförsörjningen till landets företag är ett konkret område som Svenskt Näringsliv vill belysa och ge förslag på reformer inom. Jämfört med i dag kommer det att behövas 60 procent mer el år 2045. Hur mycket som ska produceras, på vilket sätt och hur den ska transporteras kräver en bättre och mer långsiktig plan, menar Fredrik Persson.

– Det kommer att krävas en jätteomdaning av hela systemet för elförsörjning om vi ska lyckas behålla vår konkurrenskraft. Att brödtillverkaren Pågen inte kan vara säkra på tillgång på el och kan tvingas flytta från Skåne är ett av de större exemplen. Men även på orter som Åre svajar det i elförsörjningen när norrmännen på besök laddar teslan, startar induktionshällen och drar igång bastun på samma gång, säger Fredrik Persson.

Andra områden där reformer krävs är enligt Fredrik Persson bland annat kompetensförsörjning och integration.

– Vi måste också lyckas med klimatomställningen som är den viktigaste frågan. Där är jag övertygad om att våra företag är en stor del av lösningen. Under mina besök på företag runt om i landet blir det tydligt att många ligger långt fram i arbetet med att bli mindre beroende av fossil energi men ändå behåller sin lönsamhet. Det finns ingen motsättning i detta.

Svenskt Näringsliv kommer att använda de erfarenheter och kunskap som finns ute bland företagen och utgå från de behov av förändringar som finns i arbetet med Reformagenda 2022.

– I stället för att gnälla så vill vi hjälpa politikerna med konstruktiva förslag på reformer. Vi ser verkligen fram mot att vara den aktiva kraften i detta och leverera en rad reformförslag i god tid innan nästa val så att de kan finnas på bordet redan vid nästa regeringsbildning, säger Fredrik Persson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”En död hand över vissa avverkningar”

SKOGSÄGARE Från årsskiftet krävs det en ansökan till Trafikverket och avgift om 2 900 kronor för att få göra ett virkesupplag vid väg. "Denna avgift kan nog tyvärr lägga en död hand över vissa avverkningar, då de riskerar att bli olönsamma. Utöver kostnaden får dessutom skogsnäringen ytterligare administration att hantera", säger Eddie Edwinsson, som driver skogsföretaget Mekanav i Örnsköldsvik.
NYHET Publicerad:

Tidig dialog lyfter tillståndsprocesser i Västernorrland

MYNDIGHETSUTÖVNING I höstas tog Länsstyrelsen Västernorrland ett initiativ för en gemensam dag tillsammans med LRF och flera kommuner för att flytta fram positionen kring serviceinriktad myndighetsutövning.
NYHET Publicerad:

Bilhandlaren Molin vill ha regler som underlättar för elbilar

FÖRETAGSBESÖK Klimat, regelkrångel och kompetensförsörjning var några av samtalsämnena när Svenskt Näringslivs ordförande Fredrik Persson träffade företagare i Sundsvall.
NYHET Publicerad:

Ånge kommun satsar på ett bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringsliv har senaste åren erbjudit en handfull kommuner runt om i landet att delta i fördjupade processer för att vässa arbetet med företagsklimatfrågor lite extra. I år deltar Ånge kommun från Västernorrland som en av elva kommuner i landet. "Det känns helt rätt att växla upp arbetet i dessa frågor, vi måste på alla plan arbeta för fler arbetstillfällen i vår fina kommun", säger Erik Lövgren, kommunalråd.
NYHET Publicerad:

Mattias Holmström ny näringspolitisk rådgivare 

NY PÅ JOBBET Den 1 februari börjar Mattias Holmström som näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv med placering i Sundsvall. Mattias kommer att arbeta i de fem norra regionerna Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv blir fabrik för nya reformer inför 2022

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringsliv startar nu projektet Reformagenda 2022. "Vi kommer tillsammans med företagen att ta fram en rad konkreta förslag till förbättringar och leverera till politikerna i god tid inför nästa val. Vi blir mer konstruktiva i stället för att gnälla på missförhållanden", säger Fredrik Persson, ordförande, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Företagare ska uppleva att de får hjälp snarare än att bara bli kontrollerade”

REGELKRÅNGEL För lantbrukare som vill expandera sin verksamhet är proceduren om att godkännas som tillståndspliktig verksamhet oerhört kostsam och tidskrävande. Många företagare expanderar därför sin verksamhet upp till gränsen för tillståndsplikt. Det leder i sin tur till att flera företag väljer bort expansionsplaner för verksamheten.
NYHET Publicerad:

Omvårdnadsprogrammet i Örnsköldsvik har gett högst andel i jobb

UTBILDNING I Västernorrlands län ska cirka 2 800 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Klimatet för företagen under lupp

FÖRETAGSKLIMAT Nu är enkäten om det lokala företagsklimatet utskickad till drygt 30 000 företagare i Sverige varav 1800 i Västernorrland. Vad företagare svarar speglar deras uppfattning om möjligheten att driva och utveckla sina verksamheter utifrån attityder, bemötande och ärendehantering hos kommunerna.
NYHET Publicerad:

Att tänka tanken och våga göra skillnad

JULHÄLSNING "Det börjar närma sig tiden att lägga 2019 års arbete till handlingarna. Ett år som präglats av dialog och möten med företagare, politiker och tjänstemän med företagsklimatet i fokus. Möten som ger mig kraft och energi i mitt arbete", skriver Anna Hedensjö Johansson.
NYHET Publicerad:

Bättre inköpskontroll kan rädda kommunalt underskott

UPPHANDLING När Svenskt Näringsliv, Sveriges Byggindustrier, Installatörsföretagen och Maskinentreprenörerna bjöd in till Samhällsbyggardagen med fokus på offentliga upphandlingar så var intresset stort och 75 personer från en mängd olika branscher och verksamheter deltog.
NYHET Publicerad:

Ingen ljusning att vänta i konjunkturen

KONJUNKTUR "Världsekonomin mattas av och läget för svensk ekonomi är oroande. Ett problem är den snabba befolkningsökningen och ett alldeles för svagt bostadsbyggande". Det sa nationalekonomen Göran Grahn från Svenskt Näringsliv när han besökte Sundsvall för ett lunchmöte med tema konjunktur.
NYHET Publicerad:

Framtidens yrkesmöjligheter under lupp

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetsmarknaden är i ständig förändring och för studie- och yrkesvägledarna är det en utmaning att på bästa sätt guida skoleleverna i studie- och yrkesval. Som ett led i att minska glappet mellan utbildning och jobb bjöd Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationer in till en SYV-dag där ett 50-tal SYV:are från hela länet deltog.
NYHET Publicerad:

Krav på heltid oroar omsorgsföretag

UPPHANDLING I handlingsplanen till Sundsvalls kommuns kritiserade inköpsstrategi slås fast att företag inom vård och omsorg ska erbjuda sin personal heltidstjänster. "En ekonomisk katastrof för oss", säger Anne-Lie Ströberg, vd på ES Hemservice i Stöde.
NYHET Publicerad:

Höga Kusten Teknikresurs gasellvinnare 2019

ENTREPRENÖRSKAP Det snabbast växande företaget i Västernorrland är Höga Kusten Teknikresurs i Kramfors, nu utsett till länets gasellvinnare med en tillväxt på 311 procent 2015 - 2018. "Den stora skillnaden för oss kom när vi själva började tillverka maskiner i stället för att endast vara konsult", säger vd:n och ägaren Stefan Andersson.
NYHET Publicerad:

Spelar företagsklimatet någon roll?

FÖRETAGSKLIMAT Sedan vi på Svenskt Näringsliv presenterade årets ranking av företagsklimatet i länets alla kommuner har ledarskribenter och kommunpolitiker skickat med både ris och ros utifrån betydelsen av enkäten och rankingen.
NYHET Publicerad:

Tvärnit för industrin ger inget utrymme i avtalsrörelsen

KONKURRENSKRAFT Avtalsrörelsen 2020 närmar sig och kan bli en rysare för svensk industri. Per Hidesten, vd, Industriarbetsgivarna, Anna Hedensjö Johansson, Svenskt Näringslivs regionchef i Västernorrland och Per Braconier, projektledare, Svenskt Näringsliv, bjöd tillsammans in till ett lunchseminarium om avtalsrörelsen 2020.
NYHET Publicerad:

Spelet mellan politiker och företagare allt mer komplext och rörligt

ARBETSGIVARDAG Arbetsgivardagen i Sundsvall 2019 kryddades med en inspirerad föreläsning av Svenska Dagbladets politiska chefredaktör Tove Lifvendahl. Företagarna på plats fick höra hennes tankar om spelet mellan politiker, företagare och väljare. "Det är ett spel som blir allt mer komplext och rörligt. Var beredda på att många vill använda er för sina syften och se till att reflektera över er egen roll", var två av hennes råd.
NYHET Publicerad:

Kritiserat krav på heltid tonas ned

UPPHANDLING Sundsvalls kommuns kritiserade inköpsstrategi tonas ned betydligt. Enligt den tillhörande handlingsplanen är det bara företag inom vård och omsorg som måste erbjuda heltider – och endast vid större upphandlingar. "Kravet ska också bara användas då det är rimligt att en leverantör kan bemanna med heltidstjänster", säger kommunens nya inköpschef Nils-Göran Johansson.
NYHET Publicerad:

Konkurrens på (o)lika villkor

FÖRETAGKLIMAT En osund konkurrens mellan näringsidkare och kommuner drabbar ofta små lokala företagare. "Det finns en hel del som en kommun eller offentlig aktör kan göra för att arbeta för en sundare konkurrens med näringslivet", menar Stefan Sagebro, expert hos Svenskt Näringsliv.