Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET10 november 2021

”Techbranschen behöver ett bra ekosystem” 

Färska siffror från TechSverige visar att branschen är på frammarsch i Västernorrland. Sveriges kanske yngsta basindustri som genom digitalisering fångar nya marknader i gränslandet till traditionella branscher. Men tillväxten är hotad på grund av bristen på medarbetare med rätt kompetens. 

Initiativtagare till mötet Lars Persson Skandevall, VD Bron Innovation tillsammans med Mikael Jakobsson (Starbit i Härnösand), Adrianne Edblad (Clavister i Örnsköldsvik), Monica Löfberg (Sogeti i Sundsvall) och Christina Ramm-Ericson (TechSverige). 

Digitaliseringens snabba utveckling innebär stora möjligheter inom en rad områden. Tjänster och produkter som branschen tillhandahåller är en allt viktigare del av samhällsekonomin, arbetslivet och vardagen. Fram till 2024 kommer det att saknas 70 000 IT-experter i Sverige. Vid ett lunchmöte i Sundsvall fick röster från företagen och politiken möjlighet att kommentera vad som behövs framåt för att stimulera till fortsatt utveckling i branschen. 

Adrianne Edblad, CHRO, på Clavister i Örnsköldsvik kommenterade; 

– Idag har vi medarbetare från 23 olika länder representerade på huvudkontoret i Örnsköldsvik, vi jobbar aktivt med strategier för att behålla och attrahera talanger inom TECH branschen.  En avgörande faktor för att lyckas är ett gott samarbete med politiska och kommunala beslutsfattare, det är ytterst dom som sätter ramarna för en viktig del i det ekosystem som omger oss som företag. 

Mikael Jakobsson, marknadschef på Starbit i Härnösand kommenterade;

– Vi har satsat på att bygga upp vår forsknings- och utvecklingsavdelning i Härnösand och känner igen oss i att det är en utmaning att hitta medarbetare med rätt kompetens. Att nå ut med information om vår verksamhet är en väsentlig del i att hantera detta liksom vår strategi att växa genom förvärv. Här är vårt samarbete med basindustrin, myndigheter och Mittuniversitetet viktigt för oss.

Veronica Löfberg, regionchef Sogeti Norr delade med sig av tre spaningar;  

– För det första är samarbete nyckeln framåt, att vi alla i branschen sätter ”samarbete före konkurrens” när vi tänker tillväxt ur ett regionalt perspektiv,  något vi redan idag är duktiga på att tänka här. För det andra så behöver utbildningar anpassas efter marknadens behov lokalt, här har Mittuniversitetet och yrkeshögskolor en jätteviktig uppgift. För det tredje, en effekt av pandemin är att vi genom den livskvalitet vi har här lockar fler att flytta till breddgraderna samtidigt som vi kan erbjuda spännande och utvecklande jobb. 

Bodil Hansson

Deltog på plats gjorde även kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall, Bodil Hansson (S). 

– Techbranschen är en pusselbit för att nå målet med 5000 nya jobb till Sundsvall och här behövs som för alla branscher rätt förutsättningar för att växa. Branschen bidrar starkt till att öka både kommunens och regionens attraktionskraft. En grundförutsättning för välfärden är att vi även här jobbar tillsammans med ett innovativt arbetssätt för att hitta metoder framåt, säger Bodil.  

Christina Ramm-Ericson, näringspolitisk chef TechSverige, ser både utmaningar och möjligheter; 

– Techbranschen står för 7 procent av Västernorrland bruttoregionalprodukt, idag jobbar 3600 medarbetare i länet i branschen. Länet har en positiv utveckling och ligger i framkant i Sverige, här finns bara möjligheter, tech finns runt oss och med oss, hela tiden.  

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist