Maria Åslin
Foto: Anders Lövgren

Sundsvalls kommuns näringslivsbolag vässar arbetet med nya chefen Maria Åslin vid rodret. "Vi är inte nöjda med vår placering i rankingen och ska bland annat bli mycket bättre på innehållet i våra företagsbesök", säger hon.

Tidiga kundmöten – en outnyttjad resurs

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Sundsvall kniper plats 224 av landets 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Det är oftast där någonstans Sundsvall brukar hamna. För ansvariga politiker och tjänstemän i Västernorrlands största kommun är det en tjatig påminnelse när detta faktum kommer på tal.

Maria Åslin blev 2018 ansvarig för den enhet inom Näringslivsbolaget som arbetar med näringslivsfrågorna och vill nu ta ett rejält skutt uppåt i rankingen.

– Det finns andra undersökningar av vår konkurrenskraft och tillväxt som placerar oss på betydligt mer smickrande positioner. Tyvärr bygger Svenskt Näringslivs ranking på en hel del faktorer som vi har väldigt svårt att påverka, exempelvis att Sundsvall har ovanligt stark representation av statliga verk vilket är väldigt positivt för regionen men tyvärr ger låga poäng i rankingen, säger Maria Åslin.

Men med det sagt så anser hon också att det finns en hel del att göra när det gäller de områden som går att påverka. Sundsvall har trots allt heller inga raketresultat i rankingen när det gäller politikers och tjänstemäns attityder till företagande.

– Vi har tagit fram en ny modell för hur vi ska arbeta med service och förbättra dialogen med företagen, säger Maria Åslin.

Näringslivsbolagets anställda gör mellan 60 och 70 företagsbesök varje månad.

– Till skillnad mot tidigare då samtalen varit mer spontana så kommer vi nu att följa en tydlig agenda med frågor under besöken, säger Maria Åslin.

Framför allt ska besöken när någon av de ledande kommunpolitikerna Peder Björk (S), Bodil Hansson (S) och Hans Forsberg (C) är med, få ett skarpare innehåll.

Varje kvartal har från och med i år ett eget tema, till exempel mångfald, rekrytering eller hållbarhet. Företagare kan då önska besök som fokuserar på områden där man har behov eller idéer på förändring.

En annan förbättring i Sundsvall gäller hur den så kallade servicegarantin ska utvecklas. Garantin innebär att företag som vänder sig till kommunen för att få hjälp med allt från bygglov till tillståndsärenden får ett så kallat tidigt kundmöte inom två veckor. Där deltar ansvariga tjänstemän från förvaltningar som är berörda. Även polis och räddningstjänst kan vara med för att nämna några exempel på andra verksamheter, men där Näringslivsbolaget ändå tar ledarrollen som sammankallande. Mötet leder till en konkret tidplan för ärendet och företagaren får direktkontakt med rätt tjänstemän.

– Att företag är nöjda med modellen har vi starka bevis på från tidigare enkäter. Nu har vi haft djupintervjuer med ett 20-tal tjänstemän som varit delaktiga tidiga kundmöten. Det är helt klart att modellen är mycket lyckad även ur deras synvinkel. Men vårt problem är att alltför få företag utnyttjar möjligheten, säger Maria Åslin.

Kanske är möjligheten till tidiga kundmöten inte rätt marknadsförd, men faktum är att bara hälften av de tider som är förbokade för ändamålet blir utnyttjade.

– Eftersom det är ett sätt att skapa bra dialog och förståelse mellan företag och tjänstemän så vill vi få till fler möten, vi tror att det spelar stor roll för hur för företag upplever den kommunala attityden till näringslivsfrågor, säger Maria Åslin.

En annan aktivitet som Maria Åslin vill satsa på är att arrangera upphandlingsskolor, där företagare och tjänstemän som arbetar med dessa frågor träffas och lär av varandra.

– Min erfarenhet efter kort tid i den här rollen är att det finns mycket att vinna på att dela kunskap mellan de här grupperna.

Sammantaget gäller det för Sundsvalls kommun att få till mer samverkan mellan företag, politiker och tjänstemän. Kanske är receptet för ett bättre företagsklimat i Sundsvall inte krångligare än så.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ingen skatt på tankekraften

SOMMARKRÖNIKA "Nu råder säsongen då vi tankar energi. Energi i form av sommarsemester där tid och utrymme ges för tillvaron att snurra i en annan takt. Oavsett om man gillar en aktiv semester eller lata dagar i solstolen så är det i alla fall min erfarenhet att det är då tankarna ges plats att vändas och vridas på lite extra. Vardagshjulets alla intryck och brus får nytt syre och lite perspektiv". Det skriver Anna Hedensjö Johansson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Mera pang för pengarna genom dialog

KRÖNIKA "Den senaste statistiken visar att företagens intresse av att delta i offentliga upphandlingar avtagit år efter år. Att dialog mellan offentliga aktörer och leverantörer är en av nycklarna för att nå en bättre upphandling är alla överens om men många upphandlare klagar på att de inte har den tiden. Har ni förslag på hur upphandlingarna kan göras bättre – ta er tid att framföra detta till upphandlarna eller politikerna", skriver Birgitta Laurent i en krönika.
NYHET Publicerad:

Brist på förare och långa tillståndsprocesser hämmar tillväxten

KONKURRENSKRAFT För den som gillar transporter är ett stort skogsbolag ett paradis. Det är betydande volymer – kubikmeter på ”skogsspråket” – som transporteras varje dag, året runt. Med lastbil, med järnväg och med sjöfart. Att Transportföretagens vd Mattias Dahl tillsammans med sina motsvarigheter i Skogsindustrierna och Industriarbetsgivarna, Carina Håkansson och Per Hidesten valde att lägga en branschgemensam resa i Sundsvall är inte att förvåna. Beröringspunkterna är åtskilliga och det rådde ingen brist på samtalsämnen.
NYHET Publicerad:

Därför får Timrå sitt bästa betyg genom tiderna

UPPHANDLING En genuin omtanke om företagen på orten. Det präglar Timrå kommuns kontakter med näringslivet. ”En bra upphandling har tre vinnare. Kommunen, medborgarna och de lokala företagen”, säger upphandlingsstrategen Stefan Eriksson.
NYHET Publicerad:

Dags att göra upp med kunskapssynen i skolan

RAPPORT En av de stora utmaningarna för Västernorrland är svårigheterna att rekrytera arbetskraft. Detta problem sammanfaller med de låga kunskapsresultaten i svensk skola. Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv som släpps i dag. För att komma åt problemen föreslår Svenskt Näringsliv att betydelsen av bas- och ämneskunskaper ska stärkas.
NYHET Publicerad:

Så klarar du sommarens utmaningar

ARBETSRÄTT Semestertrubbel kan höja temperaturen hos vilken arbetsgivare som helst. Therése Brink och Anna Wedin på Svensk Handel tog tillfället i akt och bjöd in till ett seminarium på temat ”sommarens utmaningar” med fokus på de skyldigheter som arbetsgivare och arbetstagare har i samband med semester och andra ledigheter.
NYHET Publicerad:

Företagare vana att arbeta med offentlig upphandling

UPPHANDLING Annica Axelsson, som driver Inredningshuset och Gardinmästarna, menar att kommuner och övrig offentlig verksamhet skulle spara mycket tid och pengar på att samverka med leverantörerna i samband med att förfrågningsunderlaget sammanställs. ”Vi kan det här med upphandling och lagstiftning och vad som krävs för att få ett så tryggt och säkert underlag som möjligt”, säger hon
NYHET Publicerad:

Drivkraft ger resultat för företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Företagen i Västernorrlands kommuner har sagt sitt om företagsklimatet 2019. Tre av länets sju kommuner har fått bättre omdöme jämfört med föregående år (Timrå, Sollefteå och Härnösand). Två kommuner får i det närmaste samma omdöme (Sundsvall och Ånge) medan Kramfors och Örnsköldsviks kommun får lägre betyg.
NYHET Publicerad:

Callans sänder varm tanke till grannlandet 17 maj

EXPORT I dag, den 17 maj,  är det stort firande i vårt kära grannland Norge. Ett företag i Västernorrland som gjort många affärer i landet och som gärna är med och uppmärksammar dagen är Callans Trä i Ånge. "Norge är speciellt för oss som gjort affärer där sedan 40-talet", säger vd:n Arvid Callans.
NYHET Publicerad:

För tillväxt och mot regelkrångel

FÖRETAGSAMMA RESAN Svenskt Näringsliv Västernorrland bjöd in länets politiker, tjänstemän och medlemsföretag till två dagars turné i länet med företagsbesök.
NYHET Publicerad:

Välstånd, konkurrenskraft och EU-val

KRÖNIKA Den 26 maj hålls det val till Europaparlamentet i Sverige och det är hög tid att vi påminner oss själva om ursprungstanken med vårt europeiska samarbete som är att bevara fred genom handel och ekonomisk integration. Det skriver Anna Hedensjö Johansson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Elbranschen utbildar färdiga montörer på gymnasiet

SKOLA OCH NÄRINGSLIV Elteknikföretagen har hittat en egen modell för att utbilda gymnasieelever och studerande inom Yrkesvux. I stället för att slussas in i det traditionella lärlingssystemet kan elever komma ut som färdiga montörer vilket är attraktivt för branschföretagen. "Den här modellen är bra både för eleverna och för företagen", säger Jan Svensson, avdelningschef på Bravida i Sundsvall som gärna rekryterar från ETG-skolor.
NYHET Publicerad:

Optimism bland Västernorrlands företag

KONJUNKTUREN Företagen i länet har haft den mest positiva utvecklingen i Sverige de senaste sex månaderna, när det gäller ökade produktions- och försäljningsvolymer. Bäst har det gått för företag inom industrin, visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för andra kvartalet 2019. De medelstora företagen har fortsatt höga förväntningar på det kommande halvåret jämfört med företag i övriga regioner i Sverige.
NYHET Publicerad:

Läkare varnar för momssmocka

MOMSKAOS Den 1 juli införs moms på uthyrning av läkare. Det riskerar att slå undan benen på den privata sjukvården. "Våra kostnader skulle öka med sex miljoner kronor per år. Vi kommer att tvingas dra ned på vården", säger läkaren Patrik Wreeby som driver fem vårdcentraler i Södra Norrland.
NYHET Publicerad:

Näringslivsutvecklare är vi allihopa …

KRÖNIKA ”Alla vi som jobbar på kommunen måste förstå att vi är näringslivsutvecklare på ett eller annat sätt”. Citatet kommer från en deltagare som var med på en inspirationsdag som handlade om hur man kan jobba med att förbättra en kommuns företagsklimat. Sedan dess har jag funderat en hel del på innebörden i medskicket från deltagaren. Det skriver Anna Hedensjö Johansson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Studieersättning kan ge ny karriär efter uppsägning

LIVSLÅNGT LÄRANDE Från årsskiftet finns möjligheten att få studieersättning från TRR Trygghetsrådet, i vissa fall kombinerad med studiestöd från CSN, för den som vill studera och byta bransch. "En helt unik möjlighet som vi räknar med blir populär", säger Johan Zetterström, rådgivare, TRR.
NYHET Publicerad:

Com Hem löste kompetensförsörjning med mod och samverkan

KOMPETENSFÖRSÖRNING Succé. Det är resultatet av Com Hems satsning på praktik för nyanlända från arabiskspråkiga länder. "Vi löste ett problem med kompetensförsörjning samtidigt som vi har bidragit till integration i samhället och har fått väldigt positiv uppmärksamhet", säger Anna Hemmingsson, HR-chef på Com Hem.
NYHET Publicerad:

Dialog löste städning på högsta nivå

UPPHANDLING En konstruktiv dialog hjälpte entreprenören Ann-Christine Lundqvist att ta hem ett uppdrag på toppnivå: höghöjdsstädning för Sundsvalls kommun. "Offentlig upphandling är en jättemöjlighet som många missar", säger hon.
NYHET Publicerad:

Dressed for success?

KRÖNIKA Vi är inne i den tid på året när Ung Företagsamhet (UF) syns som mest. Det bokstavligen kokar på de regionala mässorna runt om i landet när unga entreprenörer tampas om att ta sig till SM i Stockholm. I samband med årets mässa i Västernorrland passade vi på att bjuda in till ett panelsamtal med UF-företagaren i centrum. Det skriver Anna Hedensjö Johansson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Företagen i fokus efter politisk rockad

FÖRETAGSKLIMAT Förra kommunalrådet Åsa Sjödén, S, satte ljuset på företagarfrågorna. Nu vill efterträdaren Johan Andersson, C, gå ännu längre. "Företagen i Sollefteå ska känna sig trygga i att det här inte är något spel för galleriet. Att vi deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram är en viktig pusselbit", säger han.