Maria Åslin
Foto: Anders Lövgren

Sundsvalls kommuns näringslivsbolag vässar arbetet med nya chefen Maria Åslin vid rodret. "Vi är inte nöjda med vår placering i rankingen och ska bland annat bli mycket bättre på innehållet i våra företagsbesök", säger hon.

Tidiga kundmöten – en outnyttjad resurs

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Sundsvall kniper plats 224 av landets 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Det är oftast där någonstans Sundsvall brukar hamna. För ansvariga politiker och tjänstemän i Västernorrlands största kommun är det en tjatig påminnelse när detta faktum kommer på tal.

Maria Åslin blev 2018 ansvarig för den enhet inom Näringslivsbolaget som arbetar med näringslivsfrågorna och vill nu ta ett rejält skutt uppåt i rankingen.

– Det finns andra undersökningar av vår konkurrenskraft och tillväxt som placerar oss på betydligt mer smickrande positioner. Tyvärr bygger Svenskt Näringslivs ranking på en hel del faktorer som vi har väldigt svårt att påverka, exempelvis att Sundsvall har ovanligt stark representation av statliga verk vilket är väldigt positivt för regionen men tyvärr ger låga poäng i rankingen, säger Maria Åslin.

Men med det sagt så anser hon också att det finns en hel del att göra när det gäller de områden som går att påverka. Sundsvall har trots allt heller inga raketresultat i rankingen när det gäller politikers och tjänstemäns attityder till företagande.

– Vi har tagit fram en ny modell för hur vi ska arbeta med service och förbättra dialogen med företagen, säger Maria Åslin.

Näringslivsbolagets anställda gör mellan 60 och 70 företagsbesök varje månad.

– Till skillnad mot tidigare då samtalen varit mer spontana så kommer vi nu att följa en tydlig agenda med frågor under besöken, säger Maria Åslin.

Framför allt ska besöken när någon av de ledande kommunpolitikerna Peder Björk (S), Bodil Hansson (S) och Hans Forsberg (C) är med, få ett skarpare innehåll.

Varje kvartal har från och med i år ett eget tema, till exempel mångfald, rekrytering eller hållbarhet. Företagare kan då önska besök som fokuserar på områden där man har behov eller idéer på förändring.

En annan förbättring i Sundsvall gäller hur den så kallade servicegarantin ska utvecklas. Garantin innebär att företag som vänder sig till kommunen för att få hjälp med allt från bygglov till tillståndsärenden får ett så kallat tidigt kundmöte inom två veckor. Där deltar ansvariga tjänstemän från förvaltningar som är berörda. Även polis och räddningstjänst kan vara med för att nämna några exempel på andra verksamheter, men där Näringslivsbolaget ändå tar ledarrollen som sammankallande. Mötet leder till en konkret tidplan för ärendet och företagaren får direktkontakt med rätt tjänstemän.

– Att företag är nöjda med modellen har vi starka bevis på från tidigare enkäter. Nu har vi haft djupintervjuer med ett 20-tal tjänstemän som varit delaktiga tidiga kundmöten. Det är helt klart att modellen är mycket lyckad även ur deras synvinkel. Men vårt problem är att alltför få företag utnyttjar möjligheten, säger Maria Åslin.

Kanske är möjligheten till tidiga kundmöten inte rätt marknadsförd, men faktum är att bara hälften av de tider som är förbokade för ändamålet blir utnyttjade.

– Eftersom det är ett sätt att skapa bra dialog och förståelse mellan företag och tjänstemän så vill vi få till fler möten, vi tror att det spelar stor roll för hur för företag upplever den kommunala attityden till näringslivsfrågor, säger Maria Åslin.

En annan aktivitet som Maria Åslin vill satsa på är att arrangera upphandlingsskolor, där företagare och tjänstemän som arbetar med dessa frågor träffas och lär av varandra.

– Min erfarenhet efter kort tid i den här rollen är att det finns mycket att vinna på att dela kunskap mellan de här grupperna.

Sammantaget gäller det för Sundsvalls kommun att få till mer samverkan mellan företag, politiker och tjänstemän. Kanske är receptet för ett bättre företagsklimat i Sundsvall inte krångligare än så.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Företagsklimatet 2020 med coronafilter 

FÖRETAGSKLIMAT "Detta är en svår tid för såväl företag som kommuner där både liv och livsverk står på spel. Det är en tid när kommunernas inställning och välvilja att hjälpa och underlätta för företag har fått prövas på ett helt unikt sätt. Aldrig tidigare har kommunernas vilja och förmåga att göra vad de kan för att rädda sitt lokala näringsliv visat sig så tydligt i praktiken", skriver Anna Hedensjö Johansson.
NYHET Publicerad:

Dom till äganderättens favör

ÄGANDERÄTTEN När staten fattar beslut om att skydda skog blir den obrukbar för ägaren. Sedan 2016 har Skogsstyrelsen stoppat utbetalningar av ersättning för sådan skog, men nu slår alltså mark- och miljööverdomstolen fast att de skogsägare som drabbas ska ersättas ekonomiskt. "Vi får hoppas nu att efter många år och många långa påfrestande juridiska processer, så ges den grundlagsskyddade äganderätten den respekt den förtjänar och blir det självklara skydd som den syftar till att vara", säger skogsägaren Arvid Callans.
NYHET Publicerad:

Orosmoln för svensk bärnäring 

ÖVERLEVNAD Den svenska bärnäringens framtid ser mörk ut. Nu är det inte bara hot om nya skatteregler som riskerar att resultera i att bären blir kvar i skogen, utan också coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Allvarlig situation för företag i Västernorrland

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 28 procent av företagen har lägre antal anställda än för sex månader sedan. Hela 39 procent tror att antalet kommer att vara ännu färre om ytterligare sex månader. "Siffrorna för Västernorrlands län är dramatiska. För att vi ska kunna undvika en massarbetslöshet är det av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats", säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland.
NYHET Publicerad:

Svar från länets riksdagspolitiker (S): Om stödpaketet

REPLIK "Hej Pär Melin och tack för ditt inlägg och din uppmaning till oss som riksdagsledamöter. Det är bra och vi välkomnar alltid en levande dialog mellan näringslivet och politiken. Vi hoppas att den ska finnas och fungera även i mer normala tider också." Så inleder länets socialdemokratiska riksdagsledamöter sitt svar på det öppna brevet från Pär Melin.
NYHET Publicerad:

”Stor vilja hos alla att komma tillbaka till normalläge”

FRIHANDEL Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen.
NYHET Publicerad:

Företagsakut snabbt på plats för att hjälpa företagen

KRISSTÖD Näringslivsenheten i Härnösand får denna vår många kontakter med företagare som mår psykiskt dåligt eller är förtvivlade över sin situation. Lösningen är två nya tjänster där upphandlade konsulter ger stöd till företagarna.
NYHET Publicerad:

Till våra riksdagspolitiker: Glöm inte bort industrin

ÖPPET BREV Pär Melin, vd Pichano Holding AB, skriver i ett öppet brev till riksdagspolitikerna och efterlyser mer konkret stöd för att rädda företagen i den pågående krisen.
NYHET Publicerad:

Omsättningsstöd ger hotellägare nytt hopp

CORONAKRISEN Hotellgruppen Sleepingfox har tappat 90 procent i omsättning under coronakrisen. Huvudägaren Lars-Jerker Molin pustar ut efter regeringens beslut om omställningsstöd. "Mycket bra, men jag räknar kallt med att det förlängs annars är vi snart lika illa ute igen", säger han.
NYHET Publicerad:

”Det är total tvärnit”

CORONAKRISEN ”Man tror man är med i någon film, det går inte att föreställa sig.” Så beskriver bussföraren och företagaren Micke Östberg den situation som han och hans företag har hamnat i.
NYHET Publicerad:

Kommunikation räddar bokhandlaren i kristid

CORONAKRISEN De fysiska bokhandlarna är en utsatt kategori företag under coronakrisen. Lennart Bergström som äger Vängåvans bokhandel i Sundsvall kan hittills stå emot nedgången och har recept på hur den kan pareras.
NYHET Publicerad:

Att överleva nu med hopp om framtiden

CORONAKRISEN Mats Löfroth, som är ägare och vd för Hotell Höga Kusten och Björkuddens Hotell & Restaurang i Kramfors, berättar att coronakrisen har slagit skoningslöst mot hans verksamheter.
NYHET Publicerad:

Regional omställningsakut ska rädda företag i kris

CORONAKRISEN Satsningen på Omställningsakuten har fått klartecken av Tillväxtverket och görs tillsammans med Region Västernorrland och länets kommuners näringslivskontor. Regina Duymaz och Matts Nyman från BizMaker står redo att tillsammans med sina affärscoacher stötta företag som går in i en omställningsfas.
NYHET Publicerad:

Hur resonerar länets kommunalråd i coronakrisen?

CORONAKRISEN Staten meddelade i början av april att 15 miljarder ytterligare öronmärks till kommunerna runt om i landet varav 245 miljoner fördelas i Västernorrlands kommuner. Vad kommer miljonerna att användas till? Hur ser kommunalråden på de åtgärder som är genomförda på kommunal nivå för företagen?
NYHET Publicerad:

TSL redo att stötta vid omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Carin Edholm på Trygghetsfonden TSL i Region Norr.
NYHET Publicerad:

Företagsledarens bästa tips i kristid

LEDARSKAP I KRIS I kristider ställs företagsledaren på utmaningar utöver det vanliga. Ann-Christine Lundqvist, ägare och vd för Nylands Städ med 20 anställda ger här sina bästa tips på hur oro inom företaget kan hanteras.
NYHET Publicerad:

Så kan fler kommunala åtgärder rädda företagen

CORONAKRISEN Idag har nio av tio kommuner vidtagit någon form av åtgärd för att stödja det lokala näringslivet. I ett andra stödpaket från Svenskt Näringsliv ligger fokus på företagens kostnader och den kommunala ekonomin.
NYHET Publicerad:

Alla drar sitt strå till stacken 

CORONAKRISEN Många företag riskerar en snar konkurs och varslen om uppsägning har den senaste veckan skenat i höjden. På många håll i Västernorrland fattas därför beslut om åtgärder som kan underlätta för företagen i den svåra kris de befinner sig i.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

Företagen parerar krisen med nya metoder

CORONAKRISEN Hotet om coronasmitta har försatt näringslivet i akut kris och strategierna för att stå emot de nya utmaningarna är många. Svenskt Näringsliv Västernorrland har pratat med företagen som med kreativitet och nytänkande håller sig kvar ovanför vattenytan och försöker rädda arbetstillfällen.