Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET10 juli 2020

Timrå kommun – Norrlands Gnosjö?

Företagsklimatet i Timrå fortsätter utvecklas i positiv riktning och får i år omdömen som ligger i toppskiktet på nationell nivå. Attityder från politiker och tjänstemän, information till företag och upphandlingar är några av frågorna som speglar resultatet av långsiktigt, uthålligt och målinriktat arbete. Vi passar på att ta pulsen på Stefan Dalin (S) som är kommunstyrelsens ordförande sedan drygt ett och ett halvt år tillbaka.

"Det vi bland annat gör, utöver det du nämner, är att vi ser över om det är möjligt att tidigarelägga planerade upphandlingar samt dela upp våra upphandlingar i mindre delar", säger Stefan Dalin (S).

Stefan, Timrå kommun går från klarhet till klarhet och platsar idag i Sverige-eliten när det gäller företagsklimatet, vad är din bild av framgångsresan?

– Den startade i början av 2000-talet när vi fattade ett tydligt beslut om att Timrå ska ha Norrlands bästa företagsklimat. Ett tydligt mål som hela den kommunala organisationen har och har haft att arbeta mot. Och genom ett långsiktigt, hårt och medvetet arbete har vi kommit dit vi är idag. Och i detta sammanhang vill jag säga att jag är oerhört stolt över alla medarbetare, för detta är resultatet av deras arbete, säger Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande.

Hur påverkar det kommunen som helhet att ni prioriterar företagen?

– Det påverkar kommunen på flera sätt. Ett är att invånarna fått en allt mer positiv syn på företagande. Ett annat är att när vi fokuserat på att ge företagen en så bra service som möjligt har det också inneburit att vi blivit bättre på vår service till våra medborgare.

Utifrån situationen som råder just nu med hanteringen att klara av coronapandemin har du vid flera tillfällen adresserat den oro som många känner både vad gäller personhälsan, att företagen inte ska klara sig och att jobben kan försvinna. Ni har som kommun till exempel förlängt företagens betalningstider och alla kommunala avgifter till 150 dagar samt har ambitionen att betala alla kommunens leverantörer inom 15 dagar. Finns det mer ni kan göra som kommun för företagen?

– Det vi bland annat gör, utöver det du nämner, är att vi ser över om det är möjligt att tidigarelägga planerade upphandlingar samt dela upp våra upphandlingar i mindre delar. Syftet med det senare är att öka mindre och lokala företags möjligheter att vinna en upphandling.

Företagsklimatet i övriga kommuner i Västernorrland speglar långt ifrån samma bild som Timrå lyckas med. Vad tror du skulle vara nyckeln till hur övriga kommuner kan förbättra sitt företagsklimat och hur skulle det påverka länets konkurrens- och attraktionskraft om alla låg på samma nivå som i Timrå? 

– Det uppenbara, och lite förnumstiga, svaret är såklart att bestämma sig och arbeta långsiktigt och målmedvetet. Mitt bästa råd är att fokusera på de områden, gärna ett i taget, där ni har sämst betyg. Där är det oftast enklast att relativt snabbt få en positiv utveckling och med det nå en bättre ranking.

FÖRDJUPNING

Ta del av Timrås företagsklimatresa här https://www.foretagsklimat.se/timra

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist