Christian Söderberg, Stefan Eriksson och Maria Adolfsson
Foto: Anders Lövgren

NYTT KONKURRENSRÅD: I nuläget har Timrå kommun cirka 2 600 leverantörer och handlar för 325 miljoner kronor om året. 85 procent av dessa affärer styrs av avtal. För att minska risken för osund konkurrens startas nu en ny e-tjänst och ett konkurrensråd som består av Christian Söderberg, näringslivschef, Stefan Eriksson, upphandlingsstrateg och Maria Adolfsson från näringslivsenheten. Saknas på bilden: ekonomichefen Bo Glas.

Timrå tar upp kampen mot osund konkurrens

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Timrå kommun startar flera aktiviteter samt ett internt konkurrensråd för att stoppa osund konkurrens.

Att en kommun erbjuder varor och tjänster som konkurrerar med företag betecknas som osund konkurrens och väcker både ilska och irritation när det avslöjas.

Hur vanligt det är med osund konkurrens i Timrå är inget som näringslivschefen Christian Söderberg kan svara på exakt, men han säger sig veta att det inte tillhör vanligheterna.

– Det skulle definitivt ha synts i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet och det gör det inte, så vi är trygga med att det inte är något stort problem. Men vi vill ändå lyfta frågan och visa att vi vill göra ännu mer för att förebygga osund konkurrens, säger Christian Söderberg.

– Vi vet å andra sidan att det går rykten och pratas runt om i Timrå om sådant som kan upplevas fel från företagens sida. Vi vill mycket hellre ha en dialog där allt kommer upp till ytan och det blir tydligt vad som gäller, säger upphandlingsstrategen Stefan Eriksson.

Stefan Strandlund, Stefan Strandlund Entreprenad AB
Foto: Anders Lövgren

"Det är bra att kommunen lyfter den här frågan. Jag har tidigare själv haft synpunkter på hur snöröjning skötts inom kommunen. Det är fel när snöröjning legat ute på entreprenad och så går kommunen själv in och gör jobbet på vissa platser. Jag har framfört kritik, men tycker inte att den tagits emot", säger Stefan Strandlund, Stefan Strandlund Entreprenad AB.

Därför startar Timrå kommun ett konkurrensråd som får till uppgift att hantera frågan om osund konkurrens. En viktig pusselbit i det arbetet blir en e-tjänst som finns på kommunens hemsida och där det går att se vilka aktuella avtal som gäller mellan kommunen och företag.

– Här är det också möjligt att ställa frågor eller rapportera det som upplevs som osund konkurrens, säger Stefan Eriksson.

Längre fram, nästa år om allt går i lås, kommer Timrå kommun också att komplettera e-tjänsten med samma möjlighet att hitta information, ställa frågor och kommentera allt som rör upphandlingar.

På frågan vad det kan få betydelse för näringslivet i Timrå, är näringslivschefen Christian Söderberg snabb med svaret.

– Vi har haft interna utbildningar om det här och nu får vi 1700 medarbetare som blir ännu mer medvetna om vad osund konkurrens är och att det inte får förekomma. Det kommer att spela roll för företagsklimatet, säger han.

– Jag vill gärna lyfta fram betydelsen av dialog. Det finns företagare som är rädda att ett klagomål skulle göra att de blev ovän med kommunen och därmed utan chans att få uppdrag. Tvärtom uppmuntrar vi att våga fråga, säger Stefan Eriksson.

Det behövs fler aktörer

Susanne Vinderå och Kerstin Stickler, Coompanion
Foto: Anders Lövgren

Susanne Vinderå och Kerstin Stickler, Coompanion

Timrå kommun har också länge haft intresse av att det ska starta ett arbetsintegrerande socialt företag inom kommunen. I dag finns inget sådant, utan det är hos kommunens egna arbetsmarknadsenhet som människor som behöver komma närmare arbetsmarknaden jobbar i olika uppdrag åt kommunen.

Här finns potential att låta några av verksamheterna som bedrivs där, knoppa av till ett företag med syfte att få människor inkluderade genom anställningar och affärsutveckling av nya tjänster, anser Susanne Vinderå och Kerstin Stickler vid den ekonomiska föreningen Coompanion.

– Ett sådant företag kan ju sälja sina varor och tjänster både till kommuner och andra företag. Problemet är att det behöver komma ett initiativ från en eller flera villiga entreprenörer att starta igång ett sådant företag. Då står vi beredda med vår avgiftsfria rådgivning, säger Susanne Vinderå och Kerstin Stickler.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Tidig dialog lyfter tillståndsprocesser i Västernorrland

MYNDIGHETSUTÖVNING I höstas tog Länsstyrelsen Västernorrland ett initiativ för en gemensam dag tillsammans med LRF och flera kommuner för att flytta fram positionen kring serviceinriktad myndighetsutövning.
NYHET Publicerad:

Bilhandlaren Molin vill ha regler som underlättar för elbilar

FÖRETAGSBESÖK Klimat, regelkrångel och kompetensförsörjning var några av samtalsämnena när Svenskt Näringslivs ordförande Fredrik Persson träffade företagare i Sundsvall.
NYHET Publicerad:

Ånge kommun satsar på ett bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringsliv har senaste åren erbjudit en handfull kommuner runt om i landet att delta i fördjupade processer för att vässa arbetet med företagsklimatfrågor lite extra. I år deltar Ånge kommun från Västernorrland som en av elva kommuner i landet. "Det känns helt rätt att växla upp arbetet i dessa frågor, vi måste på alla plan arbeta för fler arbetstillfällen i vår fina kommun", säger Erik Lövgren, kommunalråd.
NYHET Publicerad:

Mattias Holmström ny näringspolitisk rådgivare 

NY PÅ JOBBET Den 1 februari börjar Mattias Holmström som näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv med placering i Sundsvall. Mattias kommer att arbeta i de fem norra regionerna Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv blir fabrik för nya reformer inför 2022

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringsliv startar nu projektet Reformagenda 2022. "Vi kommer tillsammans med företagen att ta fram en rad konkreta förslag till förbättringar och leverera till politikerna i god tid inför nästa val. Vi blir mer konstruktiva i stället för att gnälla på missförhållanden", säger Fredrik Persson, ordförande, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Företagare ska uppleva att de får hjälp snarare än att bara bli kontrollerade”

REGELKRÅNGEL För lantbrukare som vill expandera sin verksamhet är proceduren om att godkännas som tillståndspliktig verksamhet oerhört kostsam och tidskrävande. Många företagare expanderar därför sin verksamhet upp till gränsen för tillståndsplikt. Det leder i sin tur till att flera företag väljer bort expansionsplaner för verksamheten.
NYHET Publicerad:

Omvårdnadsprogrammet i Örnsköldsvik har gett högst andel i jobb

UTBILDNING I Västernorrlands län ska cirka 2 800 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Klimatet för företagen under lupp

FÖRETAGSKLIMAT Nu är enkäten om det lokala företagsklimatet utskickad till drygt 30 000 företagare i Sverige varav 1800 i Västernorrland. Vad företagare svarar speglar deras uppfattning om möjligheten att driva och utveckla sina verksamheter utifrån attityder, bemötande och ärendehantering hos kommunerna.
NYHET Publicerad:

Att tänka tanken och våga göra skillnad

JULHÄLSNING "Det börjar närma sig tiden att lägga 2019 års arbete till handlingarna. Ett år som präglats av dialog och möten med företagare, politiker och tjänstemän med företagsklimatet i fokus. Möten som ger mig kraft och energi i mitt arbete", skriver Anna Hedensjö Johansson.
NYHET Publicerad:

Bättre inköpskontroll kan rädda kommunalt underskott

UPPHANDLING När Svenskt Näringsliv, Sveriges Byggindustrier, Installatörsföretagen och Maskinentreprenörerna bjöd in till Samhällsbyggardagen med fokus på offentliga upphandlingar så var intresset stort och 75 personer från en mängd olika branscher och verksamheter deltog.
NYHET Publicerad:

Ingen ljusning att vänta i konjunkturen

KONJUNKTUR "Världsekonomin mattas av och läget för svensk ekonomi är oroande. Ett problem är den snabba befolkningsökningen och ett alldeles för svagt bostadsbyggande". Det sa nationalekonomen Göran Grahn från Svenskt Näringsliv när han besökte Sundsvall för ett lunchmöte med tema konjunktur.
NYHET Publicerad:

Framtidens yrkesmöjligheter under lupp

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetsmarknaden är i ständig förändring och för studie- och yrkesvägledarna är det en utmaning att på bästa sätt guida skoleleverna i studie- och yrkesval. Som ett led i att minska glappet mellan utbildning och jobb bjöd Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationer in till en SYV-dag där ett 50-tal SYV:are från hela länet deltog.
NYHET Publicerad:

Krav på heltid oroar omsorgsföretag

UPPHANDLING I handlingsplanen till Sundsvalls kommuns kritiserade inköpsstrategi slås fast att företag inom vård och omsorg ska erbjuda sin personal heltidstjänster. "En ekonomisk katastrof för oss", säger Anne-Lie Ströberg, vd på ES Hemservice i Stöde.
NYHET Publicerad:

Höga Kusten Teknikresurs gasellvinnare 2019

ENTREPRENÖRSKAP Det snabbast växande företaget i Västernorrland är Höga Kusten Teknikresurs i Kramfors, nu utsett till länets gasellvinnare med en tillväxt på 311 procent 2015 - 2018. "Den stora skillnaden för oss kom när vi själva började tillverka maskiner i stället för att endast vara konsult", säger vd:n och ägaren Stefan Andersson.
NYHET Publicerad:

Spelar företagsklimatet någon roll?

FÖRETAGSKLIMAT Sedan vi på Svenskt Näringsliv presenterade årets ranking av företagsklimatet i länets alla kommuner har ledarskribenter och kommunpolitiker skickat med både ris och ros utifrån betydelsen av enkäten och rankingen.
NYHET Publicerad:

Tvärnit för industrin ger inget utrymme i avtalsrörelsen

KONKURRENSKRAFT Avtalsrörelsen 2020 närmar sig och kan bli en rysare för svensk industri. Per Hidesten, vd, Industriarbetsgivarna, Anna Hedensjö Johansson, Svenskt Näringslivs regionchef i Västernorrland och Per Braconier, projektledare, Svenskt Näringsliv, bjöd tillsammans in till ett lunchseminarium om avtalsrörelsen 2020.
NYHET Publicerad:

Spelet mellan politiker och företagare allt mer komplext och rörligt

ARBETSGIVARDAG Arbetsgivardagen i Sundsvall 2019 kryddades med en inspirerad föreläsning av Svenska Dagbladets politiska chefredaktör Tove Lifvendahl. Företagarna på plats fick höra hennes tankar om spelet mellan politiker, företagare och väljare. "Det är ett spel som blir allt mer komplext och rörligt. Var beredda på att många vill använda er för sina syften och se till att reflektera över er egen roll", var två av hennes råd.
NYHET Publicerad:

Kritiserat krav på heltid tonas ned

UPPHANDLING Sundsvalls kommuns kritiserade inköpsstrategi tonas ned betydligt. Enligt den tillhörande handlingsplanen är det bara företag inom vård och omsorg som måste erbjuda heltider – och endast vid större upphandlingar. "Kravet ska också bara användas då det är rimligt att en leverantör kan bemanna med heltidstjänster", säger kommunens nya inköpschef Nils-Göran Johansson.
NYHET Publicerad:

Konkurrens på (o)lika villkor

FÖRETAGKLIMAT En osund konkurrens mellan näringsidkare och kommuner drabbar ofta små lokala företagare. "Det finns en hel del som en kommun eller offentlig aktör kan göra för att arbeta för en sundare konkurrens med näringslivet", menar Stefan Sagebro, expert hos Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Trots den nya tobakslagen – låga avgifter och mindre krångel

FÖRETAGSKLIMAT Det går att förenkla för företagare efter införandet av nya tobakslagen. Krokom och Sollefteå är kommuner som aktivt arbetat för att näringsidkare varken ska få oskäligt höga avgifter eller för mycket administration.