NYHET6 april 2021

Trubbigt och trögt i de annars positiva åtgärderna 

Korttidspermittering är en bra arbetsmarknadspolitisk åtgärd, omställningsstödet likaså men systemet är trögt och trubbigt och tar inte hänsyn till verkligheten. Det menar Mats Löfroth, hotellägare i Västernorrland. 

Hotellägaren Mats Löfroth har full förståelse för att bland annat Tillväxt- och Skatteverket har en tung arbetsbörda på sina axlar och att det lätt blir nybörjarfel. Men just därför behöver vi lyfta upp de fel och brister som finns i våra system och anpassa dem så snabbt det går, kommenterar han.  Foto: Carola Harnesk

Mats Löfroth driver sedan 15 år tillbaka Hotell Höga Kusten och sedan april 2019 också Björkuddens Hotell och Restaurang. Mats verklighet som företagare, liksom många andras, visar att regeringens goda intention inte alltid fungerar i praktiken. De arbetsmarknadspolitiska åtgärder som erbjuds besöksnäringen är inte anpassade efter korta anställningar, säsongsvariationer och nystartade bolag. 

– Förra våren korttidspermitterade vi personal på bägge hotellen vilket var en mycket bra åtgärd, annars hade vi varit tvungna att säga upp många av våra medarbetare eftersom kunderna helt slutade komma. Den 1 juni avbröt jag korttidspermitteringen för då såg vi att sommaren nog skulle fungera ändå, säger Mats Löfroth. 

Sommaren och hösten gick bra men som för resten av branschen så small det till i november och hela verksamheten stannade av.  

– På Björkudden behövde vi korttidspermittera igen, men det visade sig att av våra åtta anställda var det bara en som var möjlig att nyttja åtgärden för. Övriga hade arbetat för kort tid och fanns inte med under vår jämförelsemånad som var december 2019. 

Tillväxtverket tittar tre månader tillbaka från första stödansökan och ser då vilka medarbetare företaget betalat skatt och sociala avgifter för. Detta blir bolagets jämförelsemånad vid ansökan om korttidspermittering. Utmaningen är att i besöksnäringsbranschen som är säsongsberoende blir den typ av jämförelsemånad inte alls relevant.  

– Jag hade medarbetare som jobbat i nästan sex månader vilket i min bransch är ganska länge och mitt enda alternativ var att säga upp dem för korttidspermitteringens regelverk är för trubbigt, säger Mats Löfroth. 

Samma trubbighet upplever Mats kring det omställningsstöd som idag finns. När Svenskt Näringsliv intervjuade honom i april 2020 var detta precis vad Mats efterfrågade. Ett direktstöd för att täcka de fasta kostnader som företaget har i förhållande till intäktsbortfall. 

– Jag minns att jag sa det då och jag tycker att omställningsstödet är bra. Problemet för Björkudden är att vi bara ägt det sedan april 2019. När vi sökte omställningsstöd för januari-februari 2021 fick vi avslag eftersom jämförelsemånaderna är två år tillbaka och då hade jag ingen verksamhet. 

Mats har full förståelse för att Tillväxtverket, Skatteverket och andra myndigheter har en stor arbetsbörda på sina axlar och att det lätt blir nybörjarfel. Men just därför behöver vi lyfta upp de fel och brister som finns i våra system och anpassa dem så snabbt det går. 

– Det jag önskar är att vi aldrig ska glömma bort syftet med dessa stöd. De har kommit till för att rädda företag och arbetstillfällen. Då går det inte att stirra sig blind på paragrafer utan istället jobba för att vara flexibel, titta på möjligheter och hela tiden utveckla stödsystemet till att vara anpassat till de verksamheter som är i behov av stöd, säger Mats Löfroth. 

Corona och covid-19
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist