Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET12 mars 2021

Uppåt för Callans i pandemitider

Callans Trä i Erikslund noterar ökad försäljning och fortsätter investera i sågverket. Men oro finns kring äganderätt, transporter och kompetensförsörjning.

SIDA VID SIDA MOT NYA MÅL: Gustaf och Arvid Callans säljer trävaror som aldrig förr.Foto: Anders Lövgren

Det dundrar och går som aldrig förr på exportstarka Callans sågverk i Erikslund, trots pandemin.

– Världen efterfrågar råvaror, däribland virke, och 2020 var ett av våra bästa år genom tiderna, säger Arvid Callans.

Svenskt Näringsliv intervjuar honom och sonen Gustaf Callans över en Teams-länk. De är efter att Gustaf Callans för fem år sedan återvände till hemorten, företagets självklara ledningsteam. För närvarande har de också flera glädjeämnen att koncentrera sig på.

– Min pappa lade 2010 en plan för investering och utveckling i företaget. Den har vi följt och med hjälp av stark konjunktur så nådde vi målet 2020 i stället för 2025 som det var tänkt, säger Gustaf Callans.

Callans som vid det senaste bokslutet (2019) omsatte 270 miljoner kronor har investerat 170 miljoner kronor sedan den nämnda planen inleddes. Det har gjort att företaget är väl rustat att klara ökad efterfrågan, som till viss del förklaras av den välkända pandemieffekten, allt fler har haft tid att fundera över renovering av hem och fritidshus.

– Många har byggt nya altaner och annat, men det är långt ifrån den viktigaste förklaringen till ökad försäljning, säger Arvid Callans.

– 2020 har också påverkats av en stor strejk på finska sågverk och att ryska kollegor drabbades hårt av sanktioner. Dessutom åt och förstörde granbarksborren mycket skog i Tjeckien och Tyskland. Men framförallt ökar byggnationen i världen och trä vinner oftare framgång före betong och stål, säger Arvid Callans vidare när han förklarar den starka försäljningen..

Andra viktiga faktorer som spelat in för Callans är enligt dem långsiktigheten. De beskriver sin kundstock som stabil och att de gemensamt med dessa under lång tid hanterat globala ekonomiska och politiska kriser.

– Våra kunder vet att vi är långsiktiga och värdesätter det, speciellt när det blåser. På samma sätt arbetar vi med skogsägarna, träden tar uppemot 100 år att växa klart och då krävs det verkligen långsiktighet, kvalitet och konkurrenskraft i vått och torrt, poängterar Gustaf Callans som bedömer att den starka efterfrågan som råder fortsätter även 2021.

2020 anställde företaget fem nya medarbetare och har nu 48 anställda. Inräknat entreprenörer som Callans anlitar så sysselsätter de cirka 150 personer. Under 2021 investerar företaget ytterligare 15 miljoner i sågverket. Helt klart råder framtidstro. Därför finns det också starka förhoppningar på att statens satsningar på landsbygd och infrastruktur ska hålla något så när samma takt.

– Vi expanderar men det gör tyvärr inte Ånge som helhet. Vi kan bara fokusera på oss själva, men visst kan vi önska att utvecklingen skulle gå åt ett annat håll. Här gör Svenskt Näringsliv och närmast oss regionchefen Anna Hedensjö Johansson, ett viktigt jobb för att påverka och förbättra för företagen, säger Arvid Callans.

Frågor som bekymrar

De fyra punkter som främst bekymrar bolaget är äganderätten, frånvaron av godsjärnväg, frånvaron av vägar som klarar 74 tons transporter och en ny modell för utbildning.

Vad gäller äganderätten ser Callans med oro på hur skogsägare fråntas rätten att bruka sin skog utan att få någon ersättning.

– Alla verksamheter vill ha tydliga och långsiktiga spelregler, det har alltid varit en av de viktigaste punkterna för framtidssatsningar i näringslivet. I dagsläget finns det mer att önska, till exempel en ökad tydlighet kring äganderätten, säkra transportförutsättningar och framtida landsbygdsutveckling, säger Gustaf Callans.

Att få se satsningar på transport, en återstart av godstrafik på järnväg samt betydligt fler så kallade BK4-vägar som klarar de tyngsta transporterna skulle vara mycket välkommet. Dessutom skickar far och son Callans gärna in en brinnande fackla i debatten om kompetensförsörjning.

– Det är dags att lyfta skolorna i glesbygd, något som skulle lyfta hela regioner. En satsning på ett språkgymnasium i Ånge skulle vara mycket betydelsefullt för alla de exportföretag som finns här, säger Arvid Callans.

Skriven avAnders Lövgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist