LogoLogo
LogoLogo
NYHET23 september 2020

”Alltför svagt företagsklimat i flera kommuner i Västmanland”

Mikael Damsgaard (M) är en av länets riksdagsledamöter som i mitten av september återvände till sitt arbete i riksdagen. Ett arbete som nu måste skifta fokus från kris till återstart, där hela näringslivet kommer igång och är motorn framåt. Hur tycker Mikael Damsgaard att vi bäst återstartar Sverige?

Mikael Damsgaard (M) riksdagsledamot
”Vi behöver också så snart som möjligt komma tillbaka till arbetslinjen.”, säger riksdagsledamot Mikael Damsgaard (M).Foto: Sveriges Riksdag

Coronakrisen har slagit brett mot näringslivet och jobben. Nedgången i ekonomin är djup och återhämtningen väntas ta flera år. Nu behövs en rad åtgärder för att stärka svenska företag och lösa de utmaningar som uppstått under krisen.
Vilka reformer anser du kan påskynda återstarten och lägga grunden för ett mer konkurrenskraftigt och hållbart Sverige?
– Under krisens mest akuta skeden behövs många krisåtgärder. Men krisåtgärder ska vara tillfälliga och i längden behöver företag konkurrera på egna villkor. Vi behöver också så snart som möjligt komma tillbaka till arbetslinjen. Det är därför fel att förlänga den höjda A-kassan och ett bidragstak bör införas för att det alltid ska vara mer lönsamt att arbeta än att leva på bidrag. Långvarigt höjda offentliga utgifter riskerar att förr eller senare leda till höjda skatter på arbete och företagande. Anställningsskyddet behöver anpassas till ett modernt arbetsliv. Att utöka möjligheten att undanta personer från turordningen och att begränsa möjligheten att ogiltigförklara uppsägningar är två exempel på nödvändiga förändringar.

Hur kan du i din roll bidra till att återstarta och utveckla det lokala näringslivet i Västmanland?
Vi moderater driver på regeringen och lokala styren på alla nivåer med konkreta förslag. Som riksdagsledamot har jag också möjlighet att fånga upp synpunkter från länets näringsliv.

Idag arbetar färre än fyra av tio svenskar, den lägsta nivån på över 20 år. Vilka åtgärder är viktigast för att fler ska komma i arbete?
– Ett allvarligt problem är att arbetslösheten i hög grad är koncentrerad till utrikes födda. Sveriges integrationsskuld är enorm och kommer ta lång tid att återställa. Invandringen behöver därför minska jämfört med dagens nivåer. Det är också viktigt att arbetslinjen förstärks. Företagsklimatet behöver förbättras genom bland annat regelförändringar såväl lokalt som nationellt. Det lokala företagsklimatet är alltför svagt i flera västmanländska kommuner.

Företagsklimatet behöver förbättras genom bland annat regelförändringar såväl lokalt som nationellt

En högaktuell fråga, som inte får riskera att bromsa återstarten hos företagen, är den om brottslighet och otrygghet. Enligt Svenskt Näringslivs undersökning kostar brottsligheten de svenska företagen drygt 100 miljarder per år samtidigt som det också minskar incitamenten att driva företag. Hur anser du att företagen bäst kan skyddas mot brott?
– Det måste finnas en närvarande polis i hela länet. Vi ser tyvärr hur polistätheten i vissa lokalpolisområden har försämrats. Den grova organiserade brottsligheten är ett hot mot hela samhället så också mot näringslivet. Det krävs därför en mängd mönsterbrytande åtgärder för att trycka tillbaka en alltmer systemhotande brottslighet. För att komma åt utländska stöldligor behöver Tullverket ges ökade befogenheter att stoppa och kvarhålla stöldgods vid gränsen.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist