NYHET15 september 2020

”Nu måste vi stärka småföretagen” 

I mitten av september återvände våra folkvalda riksdagsledamöter till sitt arbete i riksdagen. Ett arbete som nu måste skifta fokus från kris till återstart, där hela näringslivet kommer igång och fungerar som motorn framåt. Svenskt Näringsliv har ställt frågan till länets riksdagsledamöter om vad de vill göra för att återstarta Sverige, först ut är Oscar Sjöstedt, Sverigedemokraterna.

Oscar Sjöstedt anser att det nu är viktigt att satsa på att stärka småföretagarna överlag, exempelvis genom lägre arbetsgivaravgifter och lindrade sjuklönekostnader.
Foto: Sveriges Riksdag

Coronakrisen har slagit brett mot näringslivet och jobben. Nedgången i ekonomin är djup och återhämtningen väntas ta flera år. Nu behövs en rad åtgärder för att stärka svenska företag och lösa de utmaningar som uppstått under krisen. Vilka reformer anser du kan påskynda återstarten och lägga grunden för ett mer konkurrenskraftigt och hållbart Sverige?

– Det är en rad åtgärder som måste till vilka vi kommer presentera samlat i anslutning till vår budgetmotion den 5e oktober. Stora satsningar på såväl privat som offentlig sektor, kommuner och regioner, som haft sjunkande skatteintäkter och ökade utgifter. Kommunsektorn behöver varaktigt starkare förutsättningar, man kan inte bara likt regeringen skjuta till pengar under ett enskilt krisår och sedan dra undan dom igen.

Hur kan du i din roll bidra till att återstarta och utveckla det lokala näringslivet i Västmanland?

– I min kommun finns i princip bara ett större privat företag. Att satsa på att stärka småföretagarna överlag, exempelvis genom lägre arbetsgivaravgifter och lindrade sjuklönekostnader, vore alltså mycket åtråvärt. Dessutom är många, direkt eller indirekt, sysselsatta inom skogsnäringen. Att sätta stopp för regeringens skogspolitik vore angeläget.

Idag arbetar färre än fyra av tio svenskar, den lägsta nivån på över 20 år. Vilka åtgärder är viktigast för att fler ska komma i arbete?

– På sikt, efter att corona har hanterats, är det angeläget att stärka drivkrafterna att arbeta, helst genom inkomstskattelättnader inom de lägre inkomstskikten. Samtidigt går det inte att bortse från den uppenbara kopplingen mellan arbetslöshet och hög invandring. Majoriteten av arbetslösheten består nu av utrikes födda och är alltså importerad. Vi behöver sätta stopp för fortsatt asyl- och anhöriginvandring samtidigt som vi har effektiva och vettiga regelverk för arbetskraftsinvandring.

En högaktuell fråga, som inte får riskera att bromsa återstarten hos företagen, är den om brottslighet och otrygghet. Enligt Svenskt Näringslivs undersökning kostar brottsligheten de svenska företagen drygt 100 miljarder per år samtidigt som det också minskar incitamenten att driva företag. Hur anser du att företagen bäst kan skyddas mot brott?

– Kriminalpolitiken kommer av mycket att döma att vara den kanske enskilt mest prioriterade frågan under återstoden av mandatperioden. Sverigedemokraterna har sedan länge legat långt före övriga partier vad gäller skarpa och konkreta förslag. Det finns inga omvägar: fler poliser, stärkt rättsväsende, hårdare straff och framförallt utvisning av utländska medborgare som begår brott.

Återstarta SverigeLokalt FöretagsklimatPolitik
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist