NYHET16 september 2020

Konkurrenskraft genom kompetensutveckling och innovation

Åsa Eriksson (S) är en av länets riksdagsledamöter som nyligen återvände till sitt arbete i riksdagen. Ett arbete som nu måste skifta fokus från kris till återstart, där hela näringslivet kommer igång och är motorn framåt. Vad vill då våra folkvalda göra för att återstarta Sverige?

För Åsa Eriksson är dialog med företag, myndigheter och branschorganisationer i Västmanland viktigt i det fortsatta politikutvecklingsarbetet. Foto: Amanda Lindblad

Coronakrisen har slagit brett mot näringslivet och jobben. Nedgången i ekonomin är djup och återhämtningen väntas ta flera år. Nu behövs en rad åtgärder för att stärka svenska företag och lösa de utmaningar som uppstått under krisen.

Vilka reformer anser du kan påskynda återstarten och lägga grunden för ett mer konkurrenskraftigt och hållbart Sverige?
– Vi måste satsa på kompetensutveckling och -skifte under permitteringstiden så att vi står väl rustade för framtidens arbetsmarknad. Nu har vi också chansen att snabba på den gröna omställningen, både för att bidra till minskade utsläpp men också för att det skapar jobb och ökar vår konkurrenskraft. Det är även viktigt att vi skyndar på och där så är möjligt tidigarelägger investeringar i byggande och infrastruktur för att skapa jobb och förbättra möjligheterna till framtida konkurrenskraft. Och så behöver vi satsa ännu mer på forskning och innovation så att vi alltid ligger i framkant. Vi ska konkurrera med kunskap och spetskompetens, inte med låga löner! 

Hur kan du i din roll bidra till att återstarta och utveckla det lokala näringslivet i Västmanland?
– Jag hoppas företag, myndigheter och branschorganisationer fortsätter att höra av sig till mig med idéer och förslag, att de berättar om sin verklighet så att jag kan ta med det i vårt fortsatta politikutvecklingsarbete. Bjud gärna in mig, till digitala eller fysiska besök! 

Idag arbetar färre än fyra av tio svenskar, den lägsta nivån på över 20 år. Vilka åtgärder är viktigast för att fler ska komma i arbete?
– Utbildning, utbildning och utbildning så att de arbetslösa kan ta de jobb som finns. Vi behöver gör investeringar som skapar fler jobb inom olika sektorer. Det är också avgörande att vi tillsammans fortsätter att följa de rekommendationer som myndigheterna kommer med för att hålla nere smittspridningen. Att människor känner framtidstro och att de vågar göra saker, satsa och investera är det allra viktigaste för att få hjulen att snurra igen.

En högaktuell fråga, som inte får riskera att bromsa återstarten hos företagen, är den om brottslighet och otrygghet. Enligt Svenskt Näringslivs undersökning kostar brottsligheten de svenska företagen drygt 100 miljarder per år samtidigt som det också minskar incitamenten att driva företag.

Hur anser du att företagen bäst kan skyddas mot brott?
– Genom att vi stoppar de redan kriminella direkt (vilket regeringens 34-punktsprogram ska bidra till) och genom att vi förebygger tidigt, t ex genom en mer likvärdig skola, så att alla unga får chans att komma ut i arbete.

PolitikLokalt FöretagsklimatÅsa Eriksson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist