NYHET2 juli 2021

Behövs närmare dialog med näringslivet

Svenskt Näringsliv uppmärksammar under sommaren det växande utanförskapet, med fokus på hur fler kan komma i jobb. Ett av de företag i länet som länge varit engagerat i frågan är Systemair i Skinnskatteberg. Sofia Rask, vd för Systemair Sverige sedan 2020, berättar nedan om bolagets engagemang.

”Vi vill vara med och väcka nyfikenhet kring det kommande arbetslivet” säger Sofia Rask, System Air Sverige. menar att det ofta behövs en närmare dialog med näringslivet för att kunna förstå behoven som företagen har.Foto: Systemair Sverige

Berätta om hur ni på Systemair jobbar med att slussa in fler unga från närområdet i företaget?
Systemair är involverade i Tekniksprånget som är en satsning där privat och offentlig sektor, regering och arbetsgivarorganisationer samarbetar för att stärka Sveriges framtida kompetensförsörjning. Projektet drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) på uppdrag av Skolverket. Systemair har även stöttat Navigatorcentrum som är en stödorganisation för ungdomar som inte riktigt har hittat sin plats i skolan eller i arbetslivet. Sedan hösten 2009 har vi tagit emot 57 navigatorelever och 15 av dem har fått fast anställning.

Hur jobbar ni för att öka intresset för branschen?
– Vi blir ofta tillfrågade om att stötta nya KY-utbildningar och att sitta med i deras ledningsgrupper. Vi deltar aktivt i Svensk Ventilations Styrgrupp Utbildning för att kunna påverka de KY-utbildningar som finns så att de blir relevanta för branschen och utvecklingen på marknaden. Till hösten kommer vi också tillsammans med skolan i Skinnskatteberg, bli en mer aktiv partner i högstadieelevernas läroplan. Tillsammans med lärarna vill vi vara med och väcka nyfikenhet kring det kommande arbetslivet och varva teori med praktik. 

Många rekryteringsförsök misslyckas samtidigt som många står utan jobb. Hur tycker du att matchningen kan förbättras?
– Vi inser att samhället kraftsamlar på utbildning som företagen och arbetsmarknaden efterfrågar och detta kräver en lång tidshorisont som, i dagens snabba förändringstakt, kan vara svår att nå. I vissa fall kan digitaliseringen hjälpa om det är avstånden och placeringsort som är avgörande. I andra fall kan det behövas en närmare dialog med näringslivet för att kunna förstå behoven som företagen har.

Skriven avTony Gunnarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist