NYHET16 december 2020

Ett turbulent år går mot sitt slut

Året då coronaviruset drog in över Sverige och Västmanlands län har inte lämnat någon oberörd. Oro och ovisshet har varit den röda tråden. Oro för människor, verksamheter, företag, jobb och ekonomi. Och en total ovisshet om framtiden. Restriktioner gavs som resulterade i att flera verksamheter som hotell, restauranger, events och konferenser i det närmaste fick näringsförbud. Andra branscher som industri, sällanköpshandel och persontransporter drabbades också hårt. Omsättning och lönsamhet försvann i ett nafs. 

För många företagare i länet har 2020 inneburit stor ovisshet om framtiden och krävt förmåga att ställa om och tänka nytt för att överleva.

Sällan har det varit svårare att planera och att fatta beslut. Från första stund har Svenskt Näringsliv stått på barrikaderna med en mängd förslag till åtgärder för att rädda jobben och företagen. Många av dem har vi fått gehör för i regeringens krisåtgärder. Även här i Västmanlands län har vi fått gehör i form av att samtliga kommuner och även regionen genomfört lättnader för företagen. För att skapa förståelse för vad pandemin betytt för företagen har vi i våra egna kanaler och via media lyft många exempel på blödande företag. Men precis som pandemin slår olika hårt mot olika individer, yngre klarar sig bättre än äldre och sköra, slår pandemin också olika hårt mot företagen. En del av näringslivet har klarat sig riktigt bra och några företag går faktiskt bättre än någonsin i pandemin. Det ska vi vara glada för.

Fler behöver få upp ögonen för vad företag betyder för vår välfärd och varför företag behöver bra villkor för att kunna växa och anställa. Inte bara för sitt eget bästa utan för allas bästa. Pandemin har fått fler att förstå det.

Men även om Coronakrisens effekter har stått högst upp på agendan har Svenskt Näringsliv Västmanland också fortsatt att driva på i andra avgörande frågor för våra medlemmar. Brottslighet och otrygghet är ett växande problem på många håll här i Västmanland som vi för samtal med kommunerna och berörda myndigheter om. Västmanland är ett kluster för elektrifiering, varför en tryggad elförsörjning står högt upp på vår agenda. Att förbättra tillgången till utbildningar som efterfrågas av företagen är lika aktuellt som alltid, både för att säkra företagens kompetensförsörjning och för att minska den höga arbetslösheten i krisens spår.

Högsta prioritet under krisen har självklart varit att skydda människors liv och hälsa. Viktigt att komma ihåg är att det är möjligt för att det finns företag och människor som anställts i de företagen som betalar skatt. De skatterna bekostar den livsnödvändiga vården och omsorgen. I Västmanlands län är skattesumman imponerande 21 miljarder kronor. Det är därför Svenskt Näringsliv kallar företagen för välfärdsskaparna: för att få alla att förstå sambandet mellan företagande och välfärd. Hoppas att du påminner om det sambandet i dina samtal med din personal, med beslutsfattare, vänner och bekanta. Fler behöver få upp ögonen för vad företag betyder för vår välfärd och varför företag behöver bra villkor för att kunna växa och anställa. Inte bara för sitt eget bästa utan för allas bästa. Pandemin har fått fler att förstå det.

coronakrisenÅret 2020krönikaKristin LahedSvenskt Näringsliv
Skriven avKristin Lahed
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist