NYHET26 oktober 2022

Företag i Västmanland kräver en progressiv näringslivspolitik

Under torsdagen den 20/10 besökte Svenskt Näringslivs VD Jan-Olof Jacke Västmanlands län för att göra företagsbesök och prata med lokala företagare som opererar på en nationell- och internationell marknad om deras tillväxt, utmaningar och förutsättningar den kommande tiden.

Kungsörs långsiktiga förbättring i Svenskt Näringslivs företagsklimatsranking uppmärksammades när vd Jan-Olof Jacke besökte ett fullsatt frukostmöte. Näringslivschef Ida-Maria Rydberg fick ta emot gratulationer för kommunens enastående resultat gällande sitt företagsklimatarbete.Foto: Carl Kling

Under heldagen i Västmanland hann Jan-Olof Jacke med en företagarfrukost, ha ett runda bordet-samtal med en näringslivsgrupp bestående av företag från Kungsör, göra tre företagsbesök samt äta lunch med politiker, tjänstemän och företagare. I samtal med företagen så ventilerades möjligheter och fördelar med ett tätt samarbete med kommunen – men också nuvarande och stundande utmaningar och problem. Många av utmaningarna som lyftes går att arbeta bort med politiska beslut och förändringar i inställning till företagande; men mest alarmerande var två hinder som lyftes.

Strängbetongs fabrikschef Daniel Stenvi berättade för Jan-Olov Jacke, vd Svenskt Näringsliv, hur regelverk står i vägen för företagets tillväxt.
Foto: Carl Kling

Förlegat regelverk hindrar tillväxt

Det erfarna men nytänkande företaget Strängbetong, som grundades 1939, har de senaste åren byggt både Friends Arena och Mall of Scandinavia. Företaget är i en försiktigt expansiv fas där digitalisering, grön teknik och lägre koldioxidutsläpp står i fokus, samtidigt som omvärlden med dess utmaningar hämmar delar av verksamheten.

– En central utmaning för Strängbetong är inte bara de utmaningar som påverkas av omvärlden, utan även regelverk som står i vägen för fortsatt tillväxt, säger fabrikschef Daniel Stenvi.

I dagsläget har Strängbetong möjlighet att sysselsätta delar av personalen dygnet runt, eller producera 7 dagar i veckan, men lagar och regler sätter hinder. Med hänvisning till lagboken tillåts inte Strängbetong att lägga i en ytterligare växel och hålla produktionen i gång dygnet runt.

– Svensk och internationell politik måste ge företag förutsättningar att växa på egna villkor, menar Stenvi.

En stark kompetensförsörjning kräver lokala initiativ

Kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring diskuterades under Jan-Olof Jackes besök på Northvolt i Västerås. Företaget rekryterar hundratals personer från utlandet för att få rätt kompetens på plats, och nu oroas man över regeringens förändringar i regelverket.

Anläggningschef Emma Nehrenheim efterlyser smidiga och snabba kommunala processer samt insikt om hur viktigt det är för kommuner att jobba på sin attraktionskraft.

– Våra experter kan få jobb i vilket land som helst, varför skulle de egentligen välja Västerås framför Silicon Valley?

Här handlar det om att på kommunal och regional nivå vara progressiva och lyssna till företagen och dess medarbetare för att få en grundlig förståelse i vad som konkret behöver förändras för att skapa en attraktivitet, som i sin tur skapar ekonomisk tillväxt för både företag och den gemensamma kassan i välfärden.

Lokalt Företagsklimat
Skriven avCarl Kling
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist