Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET10 mars 2021

Förhandsdebiterade livsmedelskontroller snart ett minne blott

I förra veckan beslutade regeringen om en proposition som anpassar svensk livsmedelskontroll till EU:s nya bestämmelser i den nya kontrollförordningen. I propositionen finns också förändringar av avgiftshanteringen inom livsmedelskontrollen.

Foto: Mostphoto

Dessa innebär bland annat att avgifterna snart kommer att debiteras efter genomförda kontrollbesök i stället för som nu i början av varje kalenderår. Idag betalar många företag stora summor i förskott för kontroller som aldrig utförs, men år 2022 blir det obligatoriskt för kommunerna med efterhandsdebitering.

Förskottsdebitering är något Svenskt Näringsliv länge försökt få bort och har under flera år fört samtal med kommuner om att debitera efter utförda kontroller. Beslutet är därför mycket välkommet och kommer för de företag som berörs av kommunal livsmedelskontroll att göra kopplingen mycket tydligare mellan utförd kontroll och betalning. Svenskt Näringsliv menar också att en efterhandsdebitering ökar tilltron till kontrollen och bidrar till ökad legitimitet för avgifterna och gör att kontrollen upplevs som mer likvärdig.

Livsmedelsverket som tidigare gjort en hemställan till regeringen om att efterhandsdebitering borde införas påtalade just i sin hemställan att ”efterdebitering skulle öka tilltron till kontrollen och bidra till ökad legitimitet för avgifterna”.

Beskedet är en viktig signal till de kommuner som känt sig osäkra om nuvarande lagstiftning ger stöd åt att efterdebitera, menar Kristin Lahed.
Foto: Ernst Henry Photography AB

– Beskedet om införande av efterhandsdebitering är mycket glädjande och en viktig signal till de kommuner som känt sig osäkra om nuvarande lagstiftning ger stöd åt att efterdebitera. Vi hade gärna sett att ikraftträdandet skett snabbare, men är ändå nöjda med att alla kommuner inom en snar framtid ska ha infört detta. Men det är redan nu möjligt för de kommuner som inte sedan tidigare infört detta att vara lite extra företagarvänliga och agera redan nu, säger Kristin Lahed, regionchef Svenskt Näringsliv i Västmanland.

När träder det i kraft?

Efterhandsdebitering blir obligatorisk tidigast från år 2022. För att kommunerna ska hinna fatta nödvändiga taxebeslut och ställa om sin verksamhet kommer det att vara möjligt att tillämpa nuvarande bestämmelser om årlig avgift till och med december 2023.

RegelförbättringLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist