LogoLogo
LogoLogo
NYHET11 december 2020

”Hela elektrifieringen äventyras om inte elnäten byggs ut snabbare”

Den 1:a januari 2020 utnämndes Jenny Larsson till Sverige-vd i det nya bolaget Hitachi ABB Power Grids, som bildats i ett joint venture mellan Hitachi och ABB. Företaget är en av världens ledande leverantörer av kraft- och automationsprodukter och har 4 000 anställda i Sverige. För Jenny Larsson är satsningar på kompetensförsörjning, elinfrastruktur och förbättrade godstransporter avgörande för en fortsatt stark svensk industri

Jenny Larsson, Sverige-vd i det nya bolaget Hitachi ABB Power Grids brinner för energifrågor och menar att det nu krävs stora investeringarna i stamnätet och lokala och regionala elnät.

Förutom att tidigare ha varit marknadschef på ABB Power Grids har Jenny Larsson en 20-årig karriär på Vattenfall bakom sig, varför energifrågor ligger henne varmt om hjärtat.

– Jag brinner verkligen för energifrågor och drivs av det som känns viktigt och inspirerande. När jag som 28-åring fick en chefsroll insåg jag att det var roligt att leda medarbetare också. Det finns något tilltalande att med små medel kunna utveckla en organisation och att få kollegor att prestera sitt bästa. Med tiden har ansvaret vuxit och rollerna blivit bredare. Då har även affärsdelen kommit in och jag har kunnat se hur det går att skapa positiv samhällsförändring genom bra affärer.

I rollen som arbetsgivare tycker hon generellt att Sverige är ett bra land att verka i, men menar att kompetensförsörjningen är en stor utmaning för företag inom tekniksektorn.

Elnäten måste byggas ut snabbare och mer, ingen tvekan om saken

– Vi kommer att behöva rekrytera framöver och vi behöver hitta rätt personer med specialiserad kompetens. Vi samarbetar med många universitet, men fortsatt fokus från staten på utmaningsdriven forskning inom energiområdet blir viktigt för att upprätthålla nödvändigt intresse samt att öka kompetens och expertis inom sektorn för att lösa elsystemets utveckling och bidra till klimatomställningen, säger Jenny Larsson.

Hon ser även andra områden som behöver reformeras för att förbättra det svenska företagsklimatet för inte minst industrin. En sådan är ökade möjligheter för tyngre godstransport på tåg och båt, något som är avgörande för Hitachi ABB Power Grids framtida utveckling. Vidare anser Jenny Larsson att ett tydligare fokus på funktionsupphandlingar och tydligare uppföljningar av genomförda upphandlingar skulle stärka svensk konkurrenskraft.

– Innovation, kvalitet, genomförande samt hållbarhet (gällande hälsa, säkerhet och miljö) behöver bättre premieras i offentliga upphandlingar. Det sker i nästan alla andra europeiska länder och riskerar annars att negativt påverka inte bara vår verksamhet utan även det svenska elsystemet. Resultatet av nuvarande system är att aktörer som inte kan hålla tidslinjen eller kvaliteten eller bidra till ökad hållbarhet i högre grad vinner upphandlingarna, men sedan försenar och fördyrar hela projekten och därmed äventyrar hela samhällets elektrifiering.

När det kommer till elförsörjningsfrågan så anser Jenny Larsson att Sverige länge har haft ett robust elsystem med god tillgänglighet, låg kostnad och låga koldioxidutsläpp. Att fler branscher går över till att använda el och att den tunga industrin i Sverige just nu storsatsar på elektrifiering är en stor vinst för klimatet, men det ställer samtidigt stor press på politikerna att göra satsningar som möjliggör omställningen.

– Elnäten måste byggas ut snabbare och mer, ingen tvekan om saken. Det är roten till att delar av Sverige har högre priser än andra. Med ett bättre utbyggt elnät stimuleras även rätt ny elproduktion vid rätt plats. Hela elektrifieringen av samhället äventyras om inte elnäten byggs ut snabbare. Investeringarna i stamnätet och lokala och regionala elnät måste alla öka markant, konstaterar Jenny Larsson.

ElsystemetElförsörjningHitachi ABB Power Grids
Skriven avTony Gunnarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist