NYHET29 juni 2022

Kompetensbristen hindrar PrimeComp att växa

Kompetensbristen är ett fortsatt stort problem i Västmanland, där hälften av alla rekryteringsförsök misslyckas helt. Detta påverkar inte bara företagen, utan hämmar tillväxten och skadar hela samhällsekonomin. Donesito Gonzalez, HR-ansvarig på PrimeComp, ser behov av förbättringar gällande både utbildningssektorn och arbetskraftsinvandringen.

Donesito Gonzalez och Rabie Hadad menar att det krävs bättre anpassningar av utbildningarna för att täcka näringslivets behov och att det ska bli lättare att rekrytera från utlandet.Foto: Ingela Roos

PrimeComp erbjuder konsulttjänster inom flera teknikområden, främst ingenjörstjänster inom elektronik. Sedan starten 2017 har de nu vuxit till 11 anställda och verkar i första hand i Västerås men har även uppdrag på andra orter runt Mälaren.

– Vi vill gärna fortsätta växa men vårt stora dilemma är att hitta och rekrytera personer med rätt utbildning och kunskaper, säger Donesito Gonzalez och efterlyser fler nätverk för ingenjörer som skulle kunna underlätta för företaget att nå rätt kompetens.

I Västmanland är behovet av ingenjörer nästa dubbelt så stort som i övriga landet, visar ny undersökning från Teknikföretagen. Efterfrågan på kompetenser motsvarar långt ifrån utbudet av tillgängliga kandidater, varken på kort eller på lång sikt. Gonzalez håller med om att konkurrensen om arbetskraften är hård och menar att det är oroväckande få som idag väljer ingenjörsutbildning och dessvärre ännu färre som avslutar den. Endast 20 procent går ut efter fem år, för majoriteten tar utbildningen längre tid.

– Dels ser vi att genomströmningen i högskola och universitet inte går tillräckligt fort men framför allt måste vi få fler unga att välja ingenjörsyrket. Många har kanske bilden av att ingenjörer mest löser matematiska problem, men det handlar om så mycket mer. Branschen och skolan måste bli bättre på att visa vilken skillnad tekniska lösningar kan göra i praktiken, i samhället och för människor – ingenjörsyrket är mer kreativt än många tror, säger Donesito Gonzalez.

Avgörande är också att utbildningarna anpassas efter näringslivets behov, menar Gonzalez, något som han anser kräver bättre samordning mellan näringsliv och lärosätena.

Rabie Hadad som är rekryterande chef på företaget berättar att de ofta tvingas vända sig utomlands för att hitta den kompetens de söker.

– Tyvärr gör krånglig byråkrati och långa handläggningstider det svårt att anställa utländsk arbetskraft, säger Rabie Hadad och menar att det borde vara en självklarhet att det ska vara lätt för människor med rätt kvalifikationer, som vill komma hit och jobba, också ska kunna göra det.

Donne och Rabie saknar även stöd från kommunen vid rekryteringen av utländsk personal och efterlyser både bättre information och kontaktvägar.

– Det borde finnas en kontaktperson på kommunen som kunde hjälpa till med bostäder, skolor och allt som behövs för att underlätta för de som väljer att flytta till Västerås kommun. Idag vet man inte vem man ska prata med på kommunen, det är olika personer som ansvarar för de olika områdena så det är väldigt tidskrävande att försöka få svar på sina frågor, säger Rabie Hadad.

KompetensbristKompetensförsörjning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist