NYHET26 september 2017

Kungsör är årets klättrare

Kungsör, Köping och Skinnskatteberg, går emot länstrenden och förbättrar sin rankingplacering i mätningen av kommunernas företagsklimat. Årets klättrare i Västmanland är Kungsör, som har inlett en rejäl satsning på företagsklimatet och tar sig upp 21 placeringar, något som gläder näringslivsutvecklare Ida-Maria Rydberg.

-Resultatet är en fin indikation på att vi gör rätt saker, som sporrar oss att fortsätta vårt arbete, säger näringslivsutvecklare Ida-Maria Rydberg.

- Jag ser det som ett resultat av åtgärder Kungsörs kommun gjort efter tidigare företagsklimat-mätningar. Det är en fin indikation på att vi gör rätt saker, som sporrar oss att fortsätta vårt arbete.

Kommunchef Claes-Urban Boström förklarar vad man från kommunens sida gjort för att försöka förbättra näringslivsklimatet:

- De förändringar som vi gjort är dels att vi förtydligat vår upphandlingspolicy för att möjliggöra för fler små och medelstora företag att medverka i de upphandlingar som vi genomför.

Vi har också startat ett omfattande samarbete inom KAK (Kungsör-Arboga-Köping) där vi tillsammans med näringslivet tittar på inom vilka områden vi kan öka samarbetet mellan kommunerna men också med näringslivet.

- Vi har också tillsatt en politiker som kontaktperson för näringslivet i Kungsör vilket inte funnits tidigare.

Claes-Urban Boström är glad över att kommunen förbättrar sig, men är långt ifrån nöjd. Han vill se Kungsörs kommun hamna betydligt högre upp på rankingen än nuvarande 265:e plats. För att nå målet om fortsatt förbättring kommer de använda sig av en bred palett av åtgärder.

- Vi har under året tagit fram ett fempunktsprogram tillsammans med företagarna i Kungsör om hur vi ska jobba för att öka servicen och möjligheterna för näringslivet i kommunen. Detta arbete hoppas vi ska få genomslag i resultaten och i företagarnas vardag. Att vi rekryterat en ny näringslivsutvecklare och att vi kommit igång med en rad stora upphandlingar tror jag kommer göra att företagen märker att vi är på tårna.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist