NYHET8 augusti 2023

Näringslivet är samhällsmotorn

En vanligt förekommande beskrivning jag får från många entreprenörer som bedriver verksamhet på mindre orter är att de ofta möts av ”bruksmentaliteten” och en förstärkt ”Jantelag”. Många företagare vittnar alltså om att det på orten finns en syn på företagande som någonting negativt, snarare än samhällsmotorn som dem faktiskt är.

Carl Kling, näringspolitisk rådgivare Svenskt Näringsliv Västmanland.Foto: Stefan Tell

Att likt vittnesmålen se företagande som någonting dåligt är naturligtvis helt felaktigt – men synen tenderar, paradoxalt nog, vara avsevärt mer utbredd på mindre orter. Faktum är att många av de mindre orternas själva existens står och faller på ett fåtal företagare som fortfarande, för sin kärlek till orten och entreprenörskapet, driver sin verksamhet med passion än idag. I de norra länsdelarna av Västmanland så finns det fortfarande flera exempel på kommuner där uppemot 40% av dagbefolkningen jobbar på ett och samma aktiebolag, som i sin tur har en handfull organisationsnummer som underleverantörer. Att som förr i tiden jobba på verket med monotona arbetsuppgifter och följa sina förfäders fotspår är idag inte sällan en karriärmässig språngbräda med avancerade, varierande och meriterande arbetsuppgifter.

I Västmanland som helhet sysselsätter företagen närmare 80,000 personer som motsvarar skatteintäkter på drygt 23 miljarder kronor. I Fagersta kommun sysselsätter företagen över 3800 personer som motsvarar skatteintäkter på över 1 miljard kronor. I Skinnskatteberg sysselsätter företagen 1100 personer som motsvarar drygt 300 miljoner kronor i skatteintäkter. Som referens motsvarar det 2300 respektive 680 undersköterskor i hemtjänsten.

Det finns dock flera goda exempel där man kan se ett tydligt skifte. I många kommuner hyllas nu företagare av kommunen på tillställningar och får uppmärksamhet av både tjänstepersoner och beslutsfattare för att i samarbete med det lokala näringslivet ta kliv för en förändring. Inte minst på mindre orter förtjänar dessa initiativ att hyllas.

Grunden till en ort och en stads framtida utveckling startar på det lokala caféet, i tjänstebilen fylld med skruvar och muttrar och på det småskitiga industrigolvet.

Tack vare både små och stora lokala entreprenörers riskvilja och driv så finns resurserna för vård, skola och omsorg. Grunden till en ort och en stads framtida utveckling startar på det lokala caféet, i tjänstebilen fylld med skruvar och muttrar och på det småskitiga industrigolvet.

Så, till alla företagare: sträck på er. Det ni driver är inte bara er passion, dröm och vision. Faktum är att ni även driver orten, staden och samhället framåt.

Lokalt Företagsklimat
Skriven avCarl Kling
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist