NYHET6 mars 2023

Näringslivet behöver smidiga tillståndsprocesser – ”för företagens bästa”

Myndighetsutövning är en central pusselbit i ett starkt och attraktivt företagsklimat. Parametrar såsom handläggningstider, bemötande, råd och vägledning är hörnstenarna i en serviceinriktad myndighetsutövning. Både kommuner och länsstyrelser spelar här en viktig roll då båda parter har med tillstånd och tillsyn att göra. För att förenkla för företagare så behöver det bli enklare att nå samsyn och hitta möjliga lösningar i tillståndsprocesser, menar företagaren Felix Fuchs.

”Vi är ett snabbfotat företag och har möjlighet att operera på korta intervaller, men det kräver naturligtvis att en motsvarande snabbfothet finns i de myndighetskontakter som vi har”, säger Felix Fuchs när Jens Hedberg nyligen besökte Steam Hotel.Foto: Carl Kling

Företagsledaren Felix Fuchs är VD på The Steam Hotel i centrala Västerås. Hotellet är i grund och botten ett K-märkt ångkraftverk som företaget har gett nytt liv. I och med verksamhetens natur, men också att verksamheten både ligger i anslutning till vatten och ligger i en K-märkt byggnad så har Felix varit med om många olika tillståndsprocesser.

– Vi upplever att dialogen med både kommun och länsstyrelse med breda penseldrag har varit god. Det har funnits en vilja att lyssna och en vilja att förstå vår verksamhet – men processerna blir ofta väldigt utdragna.

I Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i landets kommuner så är just snabbare handläggning en prioriterad åtgärd för företagarna, vilket också gäller i Västerås. Näst på tur för Felix står att öka synergierna mellan hotellverksamheten och actionbadet, där en utbyggnad av verksamheten är en av pusselbitarna.

– Vi har sedan ett drygt år tillbaka en ansökan hos Länsstyrelsen om att få bygga ut den åttonde våningen för att ge våra besökare från hela Sverige en ännu bättre upplevelse, konjunktursäkra vår verksamhet, och i förlängningen en förhöjd bild av staden. Vi är ett snabbfotat företag och har möjlighet att operera på korta intervaller, men det kräver naturligtvis att en motsvarande snabbfothet finns i de myndighetskontakter som vi har.

Svenskt Näringslivs chef för Region och Marknad, Jens Hedström, besökte nyligen verksamheten för att prata om just myndigheternas arbete med serviceinriktad myndighetsutövning. Det finns mycket att vinna på att snabba på och förenkla tillståndsprocesserna, menar Jens.

– Det är tydligt att företag kan göra stor skillnad för en stad när rätt förutsättningar finns. Av det skälet är det viktigt att allt från tillståndsprocesser och bemötande till handläggningstider och samordning sköts effektivt och i dialog med företagaren. Allt detta är faktorer som påverkar företagares upplevelse av myndighetsutövning, och i förlängningen attraktiviteten att driva företag i området. Det är för företagens bästa som inte minst enklare och smidigare tillståndsprocesser behöver prioriteras.

Till syvende och sist handlar tillståndsfrågorna om hur politiker och myndigheter väljer att se på näringslivet. Är beslutsfattare och myndigheterna beredda att göra vad som krävs för att förenkla och snabba på de interna processerna som påverkar näringslivet så gynnar det stadens, regionens och landets tillväxt och attraktivitet.

Lokalt FöretagsklimatTillstånd
Skriven avCarl Kling
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist