Slut upp bakom Västmanlands näringsliv!

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Coronavirusets framfart påverkar oss alla. Vi tvingas lägga om våra vardagsrutiner, ställa in aktiviteter och begränsa våra sociala liv. Universitet och gymnasier har stängt och bedriver undervisningen på distans. Personalen inom vård och omsorg är hårt belastad och gör stora insatser för att rädda liv och hälsa. Som en följd av viruset, och åtgärderna i syfte att hämma smittspridningen, drabbas också näringslivet och dess medarbetare i Västmanland hårt.

Tony Gunnarsson

Tony Gunnarsson

Foto: STEFAN TELL

Här i Västmanland har många företag extremt tuffa tider och står inför omfattande prövningar. Många företags intäkter har störtdykt eller helt försvunnit på bara några dagar. Stora driftsproblem förekommer som en följd av att många medarbetare är sjukfrånvarande eller vabar. Även svårigheter med leveranser till och från utlandet sätter stopp på produktionen på flera håll.

De plötsliga driftsproblemen och intäktsbortfallen är förödande för många företag som fortfarande behöver betala sina räkningar. De fasta kostnaderna såsom räntor och hyror försvinner inte i en handvändning. När vi i slutet av förra veckan frågade företagen här i Västmanland om hur de påverkas svarade 75 procent att de upplevt störningar i försäljning eller orderingång, varav 34 procent i hög utsträckning. Situationen blir snart mer och mer allvarlig. Fler varsel, permitteringar och konkurser är att vänta. Många duktiga medarbetare i företagen riskerar alltså att förlora jobbet.

Enmans- och småföretagare har ofta små marginaler och är mycket utsatta. De riskerar att se sina livsverk gå under. Besöksnäring, sällanvaruhandeln och transportsektorn har haft det omvittnat svårt. Men nu sprider sig problemen till nästan samtliga branscher. För vårt exportberoende län är inte minst påverkan på industrin oroande. 40 000 jobb i Västmanlands län, varav 15 000 i industrin, är beroende av utrikeshandel. Dessa jobb genererar cirka 8 miljarder i skatteintäkter. Branschorganisationen Teknikföretagen kallar utvecklingen för en tvärnit och menar att det andra kvartalet i år kommer att vara det värsta vi sett i modern tid vad gäller ekonomisk utveckling. Flera fabriker i länet stänger nu tillfälligt sina verksamheter.

Vägen framåt

Nu måste alla hjälpas åt. Självklart handlar detta om att minska smittspridning och skydda riskgrupperna, men också om att hålla Sverige igång. De många exemplen på företag som hjälper varandra i krisen är inspirerande, liksom de många företag som nu donerar lager till vården eller ställer om produktionen mot skyddsutrustning. Även civilsamhället visar sig från sin bästa sida. Folk hjälper grannar att handla och ställer upp med frivilligarbete där det behövs.

Från statligt håll har det presenterats en rad åtgärder i syfte att mildra effekterna på ekonomin. Däribland korttidspermitteringar, tillfälligt undantag från arbetsgivarnas sjuklöneansvar och möjlighet till anstånd med skatter. Större åtgärder är förhoppningsvis på väg; det är nödvändigt med tanke på utvecklingen.

Det handlar nämligen inte bara om enskilda företags överlevnad. Det handlar om vanliga människors jobb, försörjning och trygghet. Utan företag och människor i jobb finns inga skatteintäkter att fördela till vår gemensamma välfärd. Bara i Västmanland bidrar företagen med sina 81 000 anställda med närmare 18 miljarder kronor i skatteintäkter per år. Vi måste hålla företagen över vattenytan om vi ska ha arbetstillfällen kvar andra på sidan krisen.

Effekterna bestäms inte bara på global eller nationell nivå, utan vi kan göra mycket lokalt här i Västmanland. Vi som konsumenter kan fortsätta handla och stötta företagen. Men framför allt kan det offentliga Västmanland, med kommuner, region och länsstyrelse i spetsen, göra mycket för att tillfälligt sänka företagens kostnader och administrationsbörda. Det handlar om bland annat anstånd med betalningstider, revidering av tillstånds- och tillsynsprocesser samt översyn av lokalhyror. Runtom i Sverige tas nu fantastiska initiativ från tjänstemän och politiker i syfte att hjälpa företagen att klara krisen. Det drivet, den viljan och den kreativiteten måste till också här i länet. För just nu är goda råd dyra.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Integrationsskulden måste jobbas bort

KRÖNIKA Sverige har fört en misslyckad integrationspolitik. Detta tar sig bland annat uttryck i den dåliga etableringen av utrikesfödda på arbetsmarknaden. Situationen förvärras dessutom av coronakrisen. Därför krävs ett omedelbart omtag i integrationspolitiken och reformer på flera områden.
NYHET Publicerad:

"Ge unga vuxna större möjligheter att karriärväxla"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Hallå där, Johan Olsson, samordningsansvarig kompetensförsörjning på branschorganisationen Byggföretagen i Västerås. Ni arbetar bland annat med att bredda rekryteringsbasen till bygg- och anläggningsbranschen. Varför ska man söka sig till er bransch?
NYHET Publicerad:

Visioner för miljön och klimatets skull

SOMMARKRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete. Sverige behöver ta fasta på utvecklingen i näringslivet, den hållbara utvecklingen, som en motor för att skapa ett välfärdssamhälle." Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Elbrist oroar när Northvolt laddar för framtiden

ENERGIFÖRSÖRNING Det svenska industriföretaget Northvolt satsar stort på tillverkning av litiumjonbatterier för elbilar och lagring av energi. I Västerås har en stor anläggning för test- och utvecklingsverksamhet byggts upp och redan har många personer rekryterats. Ska Northvolt kunna fortsätta expandera behövs dock politiska satsningar på infrastrukturen, menar företaget.
NYHET Publicerad:

Var tredje företag i länet negativt påverkat av brottslighet

BROTTSLIGHET Problematiken med brottslighet ökar för företagen i Västmanland. 31 procent av företagen uppger nu att deras verksamhet påverkas negativt av brottslighet och otrygghet. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv med 937 svarande företag i Västmanland.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling för jobben

DEBATT Tusentals människor har avlidit i covid-19 och åter tusentals är på väg tillbaka efter svår sjukdom. Samtidigt befinner sig svensk ekonomi i djup kris. För många av Svenskt Näringslivs medlemsföretag har kunderna helt eller delvis försvunnit. Vi har träffat och pratat med många företagare som denna vår sett sina livsverk gå under. Sedan krisen inleddes har 13 115 personer i Västmanlands län antingen blivit arbetslösa eller korttidspermitterade.
NYHET Publicerad:

Vill att unga ska se företagande som ett naturligt yrkesval

SKOLNÄTVERK Välkommen Jennifer Österlund som kommer att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i vår region. "Jag vill att företagande ska ses som ett lika naturligt yrkesval för unga som vilket annat som helst, och därför är jag väldigt glad och tacksam över att få jobba för det".
NYHET Publicerad:

Vi ställer inte in, vi ställer om

KRÖNIKA "Med en hållbar ekonomi har vi också muskler att hantera miljöutmaningar, social utsatthet och andra aspekter av hållbarhetsfrågan. Satsningar på företagsamhet och företagsklimat är således en satsning för ett hållbarare samhälle." Det skriver Kristin Lahed i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Det är dags att återstarta länets ekonomi

DEBATT Det är de strukturella förutsättningarna för företagande, arbete, forskning, utveckling och investeringar som avgör hur snabbt Sverige och Västmanlands län kan komma tillbaka på fötter och blicka framåt. Det skriver Kristin Lahed och Tony Gunnarsson, Svenskt Näringsliv i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

TRR stöttar företag i omställning

OMSTÄLLNING Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Erica Sundberg, regionchef för TRR Region Mitt, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Så kompetenssäkrar du företaget under krisen

WEBBINAR Ett webbinarium om hur du som arbetsgivare kan använda tiden under corona till att behålla och stärka kompetensen i ditt företag, för att stå starkare när det vänder.
NYHET Publicerad:

Försiktig optimism hos västmanländskt företag

CORONAKRISEN Kadesjös i Västerås med cirka 60 anställda går likt många andra företag just nu en osäker framtid till mötes. Företaget har trots krisen haft full beläggning under hela våren och bland annat hjälpt vården i form av att tillverka bågar till de skyddsvisir som används. VD Birgitta Lindblad berättar dock att osäkerheten inför hösten är påtaglig och att det måste råda en försiktighet i planeringen inför framtiden.
NYHET Publicerad:

Kungsörsföretag hjälper vården

CORONAKRISEN Många företag landet över upplever just nu stora bekymmer där efterfrågan störtdykt men utgifter förblivit oförändrade. Västmanland är inget undantag, men det finns också företag där verkligheten är en annan. Ronny Berglund, vd på Packing Kungsör AB, har tack vare en snabb omstrukturering av verksamheten istället fått se en ökad omsättning.
NYHET Publicerad:

Varierade betyg på kommunernas företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT I drygt 20 år har Svenskt Näringsliv varje år genomfört en stor enkätundersökning för att mäta hur företagare upplever det lokala företagsklimatet i sin kommun. "De kommuner som presterar bäst i vår undersökning är kommuner som jobbat hårt och aktivt i flera år för att förbättra sitt lokala företagsklimat", säger Kristin Lahed.
NYHET Publicerad:

Recotech tuffar på trots Coronakrisen

CORONAKRISEN Recotech AB i Arboga kämpar likt många andra företag just nu mot en pandemi som både förändrat spelregler och möjigheter för våra svenska företag. Bo Martin Tell, VD, berättar att efter 1,5 års inbromsning hade trenden äntligen börjat vända och företaget fick allt fler ordrar. Då slog krisen till och skapade nya hinder.
NYHET Publicerad:

Tuff start för Fagersta Brukshotells nya ägare

CORONAKRISEN Besöksnäringen har drabbats extremt hårt av coronakrisen och för Jennifer Troëng Johansson som tillsammans med sin man Robert Troëng Johansson vid årsskiftet tog över Fagersta Brukshotell har starten varit minst sagt turbulent.
NYHET Publicerad:

Västmanlands företag spår en dyster framtid

KONJUNKTUR Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 64 procent av företagen i Västmanland har en lägre produktion och försäljningsvolym än för sex månader sedan. Framtiden ser dyster ut när företagen blickar framåt.
NYHET Publicerad:

Stärkt inre marknad i EU är vägen framåt

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Kristin Lahed, Svenskt Näringsliv Västmanland.