Snabbt agerat av flera västmanländska kommuner

NYHET Publicerad

CORONAKRISEN Coronakrisen har på några få veckor förändrat framtidsutsikterna för många västmanländska företag. Verksamheter som i slutet av februari hade fullt i orderböckerna står idag helt utan jobb. Därför måste även kommunerna underlätta för företagen i denna svåra tid.

Kristin Lahed

"Det vi nu ser på bred front är att kommunerna förlänger betaltiden på sina fakturor eller ger företagen möjlighet att ansöka om förlängda betaltider", säger Kristin Lahed, Svenskt Näringsliv Västmanland.

Foto: STEFAN TELL

Många företag riskerar en snar konkurs och varslen om uppsägning har den senaste veckan skenat i höjden. 

Den 17 mars skickade Svenskt Näringsliv ut en lista med förslag på åtgärder som kommuner, regioner och länsstyrelser kan vidta för att mildra de negativa effekterna av coronakrisen på näringslivet och arbetstillfällen i kommunen. 

–  Gensvaret har varit stort. Det tog bara någon dag till dess att de första kommunerna i länet agerade. Vi uppskattar att i alla fall 200 kommuner runtom i landet vidtagit åtgärder, säger Svenskt Näringslivs regionchef Kristin Lahed. 

Förslagen på åtgärder var avsedda att stärka företagens likviditet och frigöra tid för företagarna.  

–  Det vi nu ser på bred front är att kommunerna förlänger betaltiden på sina fakturor eller ger företagen möjlighet att ansöka om förlängda betaltider. Det har till exempel Sala och Skinnskatteberg gjort. Vi ser också att flera kommuner, såsom Västerås, kortar ner sina betaltider till leverantörer vilket också stärker likviditeten, fortsätter Kristin Lahed. 

Listan avsåg att vara förslag på åtgärder. Varje kommun måste emellertid göra sin egen bedömning av vad som är genomförbart hos dem, givet de förutsättningar som kommunen har.  

Samtidigt har många kommuner även adderat ytterligare åtgärder som i många fall går längre än de förslag som Svenskt Näringsliv först lade fram. 

–  Flera av förslagen vi nu ser i kommunerna sänker företagens kostnader, minskar intäktsbortfallet och ökar möjligheten att överleva krisen. Många kommuner visar på en handlingskraft och stor förståelse för det akuta läge vi befinner oss i, menar Kristin Lahed. 

Exempel på sådana åtgärder är att vissa kommuner väljer att inte ta ut några avgifter för uteserveringar eller torghandel under 2020. Det förekommer också möjlighet till nedsatt hyra i det kommunala fastighetsbolaget. 

–  I Sala ämnar kommunledningen införa nolltaxa för torghandeln och tillåta uteserveringar omgående, vilket kan underlätta för de lokala företagen. Det är glädjande, säger Kristin Lahed. 

Listan på olika åtgärder som kommuner vidtagit blir allt längre. Den samlade kommunsektorn är kreativ med idéer och snabba med att implementera dessa.  

–  Jag vill verkligen råda alla kommuner att titta på sammanställningen av kommunernas åtgärder. Finns det något ytterligare som fungerar i er kommun? avslutar Kristin Lahed. 

Kommunala åtgärder för näringslivet – exempel utöver Svenskt Näringslivs förslag

Stärka likviditeten 

 • För evenemang som kommunen skjuter på framtiden på grund av pandemin förskottsbetalas redan bokade krögare, föreläsare etc. 
 • Uppskov av tomträttsavgälder och arrenden. 

Minska företagens intäktsbortfall 

 • Restaurangägare ges möjlighet att utöka sittplatserna i anslutning till uteservering. 
 • Planerat underhåll av offentliga lokaler tidigareläggs. 
 • Bygglovsavgifter för privatpersoner slopas, för att påskynda efterfrågan i byggbranschen. 
 • Butiksverksamheter ges möjlighet att flytta ut bord och varor på gatorna för att visa upp sig. 
 • Friskvårdtimmen kan växlas till ett friskvårdsbidrag, så att kommunanställda kan köpa presentkort eller aktiviteter. 
 • Anställda får årets julklapp i form av ett presentkort för att handla lokalt, med kort förfallodatum. 
 • Elever på stängda skolor får möjlighet att hämta lunch på restauranger som ingår överenskommelse med kommunen. 
 • Mat till kommunens äldreomsorg köps in och levereras från lokala restauranger om kommunens kök får kapacitetsbrist. 

Minska företagens kostnader 

 • Avgiftsbefrielse för uteserveringar och torghandel för säsongen 2020. 
 • Kommunen erbjuder avgiftsfria avbokningar vid kommunens anläggningar.  
 • Kommunala bostadsbolag efterskänker två månadshyror till företagare som är hårt drabbade. 
 • Kommunen avstår från hyreshöjningar i kommersiella fastigheter. 
 • Kommuner rekryterar restaurangpersonal till kommunala kök, så att restauranger kan bevilja omedelbar tjänstledighet och slippa hela lönekostnaden. Kan även gälla andra branscher. 
 • Ingen fakturering görs av medlemsavgift till gemensamma destinationsbolag med näringslivet. Kommunen täcker upp det gemensamma bolagets inkomstbortfall. 
 • Samverkansforum inrättas mellan kommun, handel, besöksnäring och fastighetsägare för att söka gemensamma lösningar kring hyreskostnader. 
 • Skyndsamt minska hämtningsintervallen för avfall efter inkommen förfrågan. 

Stärkt information och rådgivning (eller rådgivning under tid) 

 • Tillsynsenheterna fokuserar på rådgivning till företag som behöver ställa om verksamheten med anledning av läget. 
 • Kommunen utökar lotsfunktionen med stöd också i frågeställningar som rör de stödpaket som presenterats från stat och kommun.  
 • Hög tillgänglighet på telefon/mail/facebook/nyhetsbrev. 
 • På hemsidan samlas information som är aktuell och pedagogisk. 

Annat 

 • När leverantörer inte kan leverera på grund av corona förs i första hand en dialog med leverantören om en väg framåt, istället för att vidta viten. 
 • Samarbete med lokala livsmedelshandlare för att äldre ska kunna få dagligvaror hemkörda så att de kan fortsatt undvika sociala sammanhang. 
 • I kommande upphandlingar prövas behovet av årsomsättnings- och ratingkrav, då många leverantörer kommer ha svårigheter att nå dem under den kommande tiden. 
 • Budskap till medborgarna: stötta och främja näringslivet, fortsätt handla. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Surahammars kommun vill hjälpa företagen

KOMMUNER SOM GÖR Surahammars kommun har infört en rad åtgärder för att underlätta för företagen under Corona-krisen. Detta välkomnas av kommunens företagare som bland annat kan få anstånd med avgifter, framskjutna tillsynsbesök och lätt hitta rätt i kontakten med kommunen genom ”en väg in”.
NYHET Publicerad:

Snabbt agerat av flera västmanländska kommuner

CORONAKRISEN Coronakrisen har på några få veckor raserat framtidsutsikterna för många företag. Verksamheter som i slutet av februari hade fullt i orderböckerna står idag helt utan jobb. Nu har många kommuner agerat för att mildra effekterna på näringslivet. "Flera av förslagen vi nu ser i kommunerna sänker företagens kostnader, minskar intäktsbortfallet och ökar möjligheten att överleva krisen. Många kommuner visar på en handlingskraft och stor förståelse för det akuta läge vi befinner oss i", säger Kristin Lahed, Svenskt Näringsliv Västmanland.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

Slut upp bakom Västmanlands näringsliv!

KOMMENTAR Coronavirusets framfart påverkar oss alla. Vi tvingas lägga om våra vardagsrutiner, ställa in aktiviteter och begränsa våra sociala liv. Universitet och gymnasier har stängt och bedriver undervisningen på distans. Personalen inom vård och omsorg är hårt belastad och gör stora insatser för att rädda liv och hälsa. Som en följd av viruset, och åtgärderna i syfte att hämma smittspridningen, drabbas också näringslivet och dess medarbetare i Västmanland hårt.
NYHET Publicerad:

Företagen på Erikslund hjälper varandra i krisen

CORONAKRISEN Corona-krisen påverkar landets företag mycket hårt. Över 75 procent av de västmanländska företagen har redan upplevt nedgång i försäljning och i handeln märks effekterna tydligt. Därför går nu företagen på Erikslunds handelsområde i Västerås ihop för att hjälpa varandra genom krisen.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Sala stödjer företagen i krisen

CORONAKRISEN Sala kommun var snabba med att vidta åtgärder till stöd för de lokala företagen som drabbats hårt i Corona-krisens spår. Bland annat förlänger kommunens betalningstider, anpassar tillsynsarbetet och stärker informationen till företagen. Detta efter dialog med Svenskt Näringsliv och företagare i kommunen. "Vi ser hur näringslivet i vår kommun redan nu drabbas hårt av effekterna av viruset. Det är djupt oroande, och vi i Sala kommun vill göra vad vi kan för att mildra effekten, och åtminstone inte lägga sten på börda för hårt drabbade företagare", säger kommunstyrelsens ordförande, Anders Wigelsbo.
NYHET Publicerad:

Så här kan regionala åtgärder hjälpa länets företag i Coronatider

CORONA Vi lever verkligen i mycket annorlunda och ansträngda tider. Vi på Svenskt Näringsliv följer noggrant utvecklingen kring corona/covid-19 och vilka konsekvenser det får i företagen. Utöver de nationella åtgärder som nu görs, behövs även åtgärder i kommuner, regioner och länsstyrelser. Vi har listat ett antal förslag till åtgärder som kan genomföras för att mildra konsekvenserna i detta läge.
NYHET Publicerad:

Coronaviruset påverkar Västmanlands företag

KOMMENTAR Coronavirusets framfart påverkar oss alla. Hela samhället sluter nu upp i syfte att begränsa smittspridningen och att ge sjukvården bästa möjliga förutsättningar att ta hand om de som insjuknat. Dessa säkerhetsåtgärder är viktiga och bra, men skapar också negativa bieffekter för många företag. Företagen i Västmanland vittnar om fallande intäkter, problem i produktion och oro över möjligheten att behålla medarbetare.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Orättvisa förutsättningar för privat drivna verksamheter

VALFRIHET LOV-systemen i kommunerna och vårdvalet i regionerna bygger på att ökad konkurrens skapar högre kvalitet. Det skapar också en större valfrihet för fler människor. Om systemet ska fungera är det dock avgörande att privata och offentliga aktörer ges samma förutsättningar.
NYHET Publicerad:

Konkurrens på (o)lika villkor

OSUND KONKURRENS 23 procent av Västmanlandsföretagen upplever osund konkurrens från kommunal verksamhet. Men så måste det inte vara. Det finns en hel del som en kommun eller offentlig aktör kan göra för att arbeta för en sundare konkurrens med näringslivet, menar Stefan Sagebro, expert hos Svenskt Näringsliv. 
NYHET Publicerad:

Västmanland behöver fler företagsamma kvinnor

FÖRETAGSAMHETEN I Västmanland är 9,9 procent av befolkningen företagsamma, vilket är lägst andel i landet. Denna siffra måste bli högre, framför allt bland kvinnor där andelen bara är 6,0 procent. Detta kräver bättre förutsättningar att driva företag i de kvinnodominerade branscherna. "Jag tror och hoppas att fler kvinnor är villiga att ta steget att driva företag, alla vinner på det", säger Madelené Hjelm, ägare av IB Transport i Västerås.
NYHET Publicerad:

Korttidsarbete måste snabbt på plats

KOMMENTAR Regeringen lägger ett lagförslag om korttidsarbete. Vi välkomnar förslaget som Svenskt Näringsliv arbetat och drivit på länge. Förslaget stärker Sveriges konkurrenskraft och kan rädda många svenska jobb, men reformen behöver skyndsamt på plats. Företagen kan inte vänta och första augusti kan vara för sent.
NYHET Publicerad:

Elbrist oroar sågverken

ELFÖRSÖRJNING Bristande framtida elförsörjning hotar många företag i Västmanland. Inom den elintensiva sågverksbranschen, som skapar många jobb i bland annat Skinnskatteberg,  Fagersta och Köping, växer oron. Detta efter varningssignaler vad gäller både underskott i elproduktionen och flaskhalsar i eldistributionen.
NYHET Publicerad:

Så kan Sveriges kommuner stå pall

KOMMUNKRISEN Det är kris i kommunsverige. Ungefär en tredjedel av alla kommuner gick minus förra året. Stora nedskärningar och skattehöjningar väntas på många håll i landet. Tony Gunnarsson, Svenskt Näringsliv i Västmanland anser dock att det finns en rad saker som kommunerna kan göra för att förbättra situationen, framför allt att långsiktigt utveckla det lokala företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Unga beslutsfattare i fokus

NÄRINGSLIVSAKADEMIN Näringslivsakademins första termin har nu gått av stapeln och ett 20-tal personer tog chansen i denna första runda som riktade sig till verksamma i Västmanland, Södermanland och Örebro län. Syftet har varit att öka samsynen kring vad som krävs för att företag ska kunna växa och anställa fler och som i sin tur kan leda till en bättre långsiktighet i politiken.
NYHET Publicerad:

Ökade kostnader för små skogsnäringar

AVGIFTER Från årsskiftet krävs det en ansökan till Trafikverket och avgift om 2 900 kronor för att få göra ett virkesupplag vid allmän väg, oavsett storlek på virkesupplag. Detta blir en ytterligare börda för redan tyngda skogsbrukare. "Det vore mycket olyckligt både ur ett kostnads- och ett administrativt perspektiv om detta blev realiserat, säger Thomas Claesson, ordförande för Mellanskog i Västmanland.
NYHET Publicerad:

Kommer ni att åtgärda detta, Köpings majoritet?

KOMMUNKRISEN Dåligt företagsklimat, få företag och för få i arbete. Köpings kommuns utmaningar är stora.