Snabbt agerat av flera västmanländska kommuner

NYHET Publicerad

CORONAKRISEN Coronakrisen har på några få veckor förändrat framtidsutsikterna för många västmanländska företag. Verksamheter som i slutet av februari hade fullt i orderböckerna står idag helt utan jobb. Därför måste även kommunerna underlätta för företagen i denna svåra tid.

Kristin Lahed

"Det vi nu ser på bred front är att kommunerna förlänger betaltiden på sina fakturor eller ger företagen möjlighet att ansöka om förlängda betaltider", säger Kristin Lahed, Svenskt Näringsliv Västmanland.

Foto: STEFAN TELL

Många företag riskerar en snar konkurs och varslen om uppsägning har den senaste veckan skenat i höjden. 

Den 17 mars skickade Svenskt Näringsliv ut en lista med förslag på åtgärder som kommuner, regioner och länsstyrelser kan vidta för att mildra de negativa effekterna av coronakrisen på näringslivet och arbetstillfällen i kommunen. 

–  Gensvaret har varit stort. Det tog bara någon dag till dess att de första kommunerna i länet agerade. Vi uppskattar att i alla fall 200 kommuner runtom i landet vidtagit åtgärder, säger Svenskt Näringslivs regionchef Kristin Lahed. 

Förslagen på åtgärder var avsedda att stärka företagens likviditet och frigöra tid för företagarna.  

–  Det vi nu ser på bred front är att kommunerna förlänger betaltiden på sina fakturor eller ger företagen möjlighet att ansöka om förlängda betaltider. Det har till exempel Sala och Skinnskatteberg gjort. Vi ser också att flera kommuner, såsom Västerås, kortar ner sina betaltider till leverantörer vilket också stärker likviditeten, fortsätter Kristin Lahed. 

Listan avsåg att vara förslag på åtgärder. Varje kommun måste emellertid göra sin egen bedömning av vad som är genomförbart hos dem, givet de förutsättningar som kommunen har.  

Samtidigt har många kommuner även adderat ytterligare åtgärder som i många fall går längre än de förslag som Svenskt Näringsliv först lade fram. 

–  Flera av förslagen vi nu ser i kommunerna sänker företagens kostnader, minskar intäktsbortfallet och ökar möjligheten att överleva krisen. Många kommuner visar på en handlingskraft och stor förståelse för det akuta läge vi befinner oss i, menar Kristin Lahed. 

Exempel på sådana åtgärder är att vissa kommuner väljer att inte ta ut några avgifter för uteserveringar eller torghandel under 2020. Det förekommer också möjlighet till nedsatt hyra i det kommunala fastighetsbolaget. 

–  I Sala ämnar kommunledningen införa nolltaxa för torghandeln och tillåta uteserveringar omgående, vilket kan underlätta för de lokala företagen. Det är glädjande, säger Kristin Lahed. 

Listan på olika åtgärder som kommuner vidtagit blir allt längre. Den samlade kommunsektorn är kreativ med idéer och snabba med att implementera dessa.  

–  Jag vill verkligen råda alla kommuner att titta på sammanställningen av kommunernas åtgärder. Finns det något ytterligare som fungerar i er kommun? avslutar Kristin Lahed. 

Kommunala åtgärder för näringslivet – exempel utöver Svenskt Näringslivs förslag

Stärka likviditeten 

 • För evenemang som kommunen skjuter på framtiden på grund av pandemin förskottsbetalas redan bokade krögare, föreläsare etc. 
 • Uppskov av tomträttsavgälder och arrenden. 

Minska företagens intäktsbortfall 

 • Restaurangägare ges möjlighet att utöka sittplatserna i anslutning till uteservering. 
 • Planerat underhåll av offentliga lokaler tidigareläggs. 
 • Bygglovsavgifter för privatpersoner slopas, för att påskynda efterfrågan i byggbranschen. 
 • Butiksverksamheter ges möjlighet att flytta ut bord och varor på gatorna för att visa upp sig. 
 • Friskvårdtimmen kan växlas till ett friskvårdsbidrag, så att kommunanställda kan köpa presentkort eller aktiviteter. 
 • Anställda får årets julklapp i form av ett presentkort för att handla lokalt, med kort förfallodatum. 
 • Elever på stängda skolor får möjlighet att hämta lunch på restauranger som ingår överenskommelse med kommunen. 
 • Mat till kommunens äldreomsorg köps in och levereras från lokala restauranger om kommunens kök får kapacitetsbrist. 

Minska företagens kostnader 

 • Avgiftsbefrielse för uteserveringar och torghandel för säsongen 2020. 
 • Kommunen erbjuder avgiftsfria avbokningar vid kommunens anläggningar.  
 • Kommunala bostadsbolag efterskänker två månadshyror till företagare som är hårt drabbade. 
 • Kommunen avstår från hyreshöjningar i kommersiella fastigheter. 
 • Kommuner rekryterar restaurangpersonal till kommunala kök, så att restauranger kan bevilja omedelbar tjänstledighet och slippa hela lönekostnaden. Kan även gälla andra branscher. 
 • Ingen fakturering görs av medlemsavgift till gemensamma destinationsbolag med näringslivet. Kommunen täcker upp det gemensamma bolagets inkomstbortfall. 
 • Samverkansforum inrättas mellan kommun, handel, besöksnäring och fastighetsägare för att söka gemensamma lösningar kring hyreskostnader. 
 • Skyndsamt minska hämtningsintervallen för avfall efter inkommen förfrågan. 

Stärkt information och rådgivning (eller rådgivning under tid) 

 • Tillsynsenheterna fokuserar på rådgivning till företag som behöver ställa om verksamheten med anledning av läget. 
 • Kommunen utökar lotsfunktionen med stöd också i frågeställningar som rör de stödpaket som presenterats från stat och kommun.  
 • Hög tillgänglighet på telefon/mail/facebook/nyhetsbrev. 
 • På hemsidan samlas information som är aktuell och pedagogisk. 

Annat 

 • När leverantörer inte kan leverera på grund av corona förs i första hand en dialog med leverantören om en väg framåt, istället för att vidta viten. 
 • Samarbete med lokala livsmedelshandlare för att äldre ska kunna få dagligvaror hemkörda så att de kan fortsatt undvika sociala sammanhang. 
 • I kommande upphandlingar prövas behovet av årsomsättnings- och ratingkrav, då många leverantörer kommer ha svårigheter att nå dem under den kommande tiden. 
 • Budskap till medborgarna: stötta och främja näringslivet, fortsätt handla. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Integrationsskulden måste jobbas bort

KRÖNIKA Sverige har fört en misslyckad integrationspolitik. Detta tar sig bland annat uttryck i den dåliga etableringen av utrikesfödda på arbetsmarknaden. Situationen förvärras dessutom av coronakrisen. Därför krävs ett omedelbart omtag i integrationspolitiken och reformer på flera områden.
NYHET Publicerad:

"Ge unga vuxna större möjligheter att karriärväxla"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Hallå där, Johan Olsson, samordningsansvarig kompetensförsörjning på branschorganisationen Byggföretagen i Västerås. Ni arbetar bland annat med att bredda rekryteringsbasen till bygg- och anläggningsbranschen. Varför ska man söka sig till er bransch?
NYHET Publicerad:

Visioner för miljön och klimatets skull

SOMMARKRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete. Sverige behöver ta fasta på utvecklingen i näringslivet, den hållbara utvecklingen, som en motor för att skapa ett välfärdssamhälle." Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Elbrist oroar när Northvolt laddar för framtiden

ENERGIFÖRSÖRNING Det svenska industriföretaget Northvolt satsar stort på tillverkning av litiumjonbatterier för elbilar och lagring av energi. I Västerås har en stor anläggning för test- och utvecklingsverksamhet byggts upp och redan har många personer rekryterats. Ska Northvolt kunna fortsätta expandera behövs dock politiska satsningar på infrastrukturen, menar företaget.
NYHET Publicerad:

Var tredje företag i länet negativt påverkat av brottslighet

BROTTSLIGHET Problematiken med brottslighet ökar för företagen i Västmanland. 31 procent av företagen uppger nu att deras verksamhet påverkas negativt av brottslighet och otrygghet. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv med 937 svarande företag i Västmanland.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling för jobben

DEBATT Tusentals människor har avlidit i covid-19 och åter tusentals är på väg tillbaka efter svår sjukdom. Samtidigt befinner sig svensk ekonomi i djup kris. För många av Svenskt Näringslivs medlemsföretag har kunderna helt eller delvis försvunnit. Vi har träffat och pratat med många företagare som denna vår sett sina livsverk gå under. Sedan krisen inleddes har 13 115 personer i Västmanlands län antingen blivit arbetslösa eller korttidspermitterade.
NYHET Publicerad:

Vill att unga ska se företagande som ett naturligt yrkesval

SKOLNÄTVERK Välkommen Jennifer Österlund som kommer att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i vår region. "Jag vill att företagande ska ses som ett lika naturligt yrkesval för unga som vilket annat som helst, och därför är jag väldigt glad och tacksam över att få jobba för det".
NYHET Publicerad:

Vi ställer inte in, vi ställer om

KRÖNIKA "Med en hållbar ekonomi har vi också muskler att hantera miljöutmaningar, social utsatthet och andra aspekter av hållbarhetsfrågan. Satsningar på företagsamhet och företagsklimat är således en satsning för ett hållbarare samhälle." Det skriver Kristin Lahed i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Det är dags att återstarta länets ekonomi

DEBATT Det är de strukturella förutsättningarna för företagande, arbete, forskning, utveckling och investeringar som avgör hur snabbt Sverige och Västmanlands län kan komma tillbaka på fötter och blicka framåt. Det skriver Kristin Lahed och Tony Gunnarsson, Svenskt Näringsliv i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

TRR stöttar företag i omställning

OMSTÄLLNING Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Erica Sundberg, regionchef för TRR Region Mitt, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Så kompetenssäkrar du företaget under krisen

WEBBINAR Ett webbinarium om hur du som arbetsgivare kan använda tiden under corona till att behålla och stärka kompetensen i ditt företag, för att stå starkare när det vänder.
NYHET Publicerad:

Försiktig optimism hos västmanländskt företag

CORONAKRISEN Kadesjös i Västerås med cirka 60 anställda går likt många andra företag just nu en osäker framtid till mötes. Företaget har trots krisen haft full beläggning under hela våren och bland annat hjälpt vården i form av att tillverka bågar till de skyddsvisir som används. VD Birgitta Lindblad berättar dock att osäkerheten inför hösten är påtaglig och att det måste råda en försiktighet i planeringen inför framtiden.
NYHET Publicerad:

Kungsörsföretag hjälper vården

CORONAKRISEN Många företag landet över upplever just nu stora bekymmer där efterfrågan störtdykt men utgifter förblivit oförändrade. Västmanland är inget undantag, men det finns också företag där verkligheten är en annan. Ronny Berglund, vd på Packing Kungsör AB, har tack vare en snabb omstrukturering av verksamheten istället fått se en ökad omsättning.
NYHET Publicerad:

Varierade betyg på kommunernas företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT I drygt 20 år har Svenskt Näringsliv varje år genomfört en stor enkätundersökning för att mäta hur företagare upplever det lokala företagsklimatet i sin kommun. "De kommuner som presterar bäst i vår undersökning är kommuner som jobbat hårt och aktivt i flera år för att förbättra sitt lokala företagsklimat", säger Kristin Lahed.
NYHET Publicerad:

Recotech tuffar på trots Coronakrisen

CORONAKRISEN Recotech AB i Arboga kämpar likt många andra företag just nu mot en pandemi som både förändrat spelregler och möjigheter för våra svenska företag. Bo Martin Tell, VD, berättar att efter 1,5 års inbromsning hade trenden äntligen börjat vända och företaget fick allt fler ordrar. Då slog krisen till och skapade nya hinder.
NYHET Publicerad:

Tuff start för Fagersta Brukshotells nya ägare

CORONAKRISEN Besöksnäringen har drabbats extremt hårt av coronakrisen och för Jennifer Troëng Johansson som tillsammans med sin man Robert Troëng Johansson vid årsskiftet tog över Fagersta Brukshotell har starten varit minst sagt turbulent.
NYHET Publicerad:

Västmanlands företag spår en dyster framtid

KONJUNKTUR Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 64 procent av företagen i Västmanland har en lägre produktion och försäljningsvolym än för sex månader sedan. Framtiden ser dyster ut när företagen blickar framåt.
NYHET Publicerad:

Stärkt inre marknad i EU är vägen framåt

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Kristin Lahed, Svenskt Näringsliv Västmanland.