NYHET22 maj 2017

Spridda skurar när företagarna ger kommunerna betyg

Fler svenska kommuner än någonsin får riktigt höga betyg av företagen när Svenskt Näringsliv släpper svaren från sin stora enkätundersökning om företagsklimatet. I Västmanlands län sjunker dock betygen för sex av tio kommuners näringslivsklimat.

- Jag är orolig för att Västmanland halkar efter övriga Sverige, eftersom det finns tydliga statistiska samband mellan gott företagsklimat och tillväxt, säger Kristin Lahed, Svenskt Näringsliv Västmanland
Foto: STEFAN TELL

I länet är det Hallstahammars kommun som får högst betyg av de lokala företagen, samtidigt som Skinnskatteberg står för den största förbättringen.

907 företagare och 219 kommunpolitiker i Västmanlands län har betygsatt en rad områden som påverkar hur det är att driva företag i kommunen. Enkätsvaren ligger till grund för Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet som i år släpps den 26 september.

- Många andra regioner i Sverige förbättrar sig, men Västmanland backar återigen. Jag är orolig för att Västmanland halkar efter övriga Sverige, eftersom det finns tydliga statistiska samband mellan gott företagsklimat och tillväxt. Dessutom är framgångsrika företag en förutsättning för en god välfärd. Bara i Västmanland bidrar de privata företagen med 17 miljarder. Länets politiker måste börja ta detta på allvar, säger Kristin Lahed, regionchef för Svenskt Näringsliv Västmanland.

Ett bra första steg för kommuner som vill förbättra sitt företagsklimat är att se vilka kommuner som lyckas bäst på varje enskilt område och lära av dem.

En fråga som generellt får ett försämrat betyg i årets undersökning är tillgången på medarbetare med relevant kompetens. I hela 8 av 10 kommuner i Sverige ger företagen kompetensförsörjningen ett underkänt betyg. I Västmanlands län är det i Norberg det är svårast för företagen att hitta rätt kompetens.

– Nu krävs krafttag från politiken för att lösa problemen på arbetsmarknaden. Gör det enklare och billigare att anställa, sänk skatten på arbete och bygg ut gymnasieskolans yrkesprogram ytterligare, säger Kristin Lahed, Svenskt Näringslivs regionchef i Västmanland.

Peter Danielsson som driver Ica Maxi i Köping är en av alla företagare som hoppas på bättre kommunikation mellan företagare och kommun.

- Jag tycker att det är jätteviktigt med dialog mellan företagare och kommun. Ibland får man känslan av att politikerna är rädda för att öppna upp. Jag skulle vilja att politikerna tydligt visade att här stödjer vi företagandet. Med mer dialog och samarbete kan vi skapa en kommun som är attraktiv att bo och verka i, som kan vara en förebild i regionen.

Även Björn Carlsson, som driver bland annat iNTiMAN och Carlsson på kajen i Västerås, hoppas på en förändrad attityd från kommunens sida.

- Jag tycker att det är oerhört viktigt med ett bra företagsklimat. Gällande kommunen så tycker jag att det finns en hel del i övrigt att önska. Jag vill ha en dialog där kommunen ser som sin roll att hjälpa snarare än att stjälpa. Sedan tycker jag att det offentliga har ett ansvar att se till så att det blir konkurrens på lika villkor och funderar över vilka deras uppgifter bör vara. Idag är mina största konkurrenter beträffande den kulturella delen kommunen och landstinget samt annan skattefinansierad verksamhet såsom konserthuset, teatern, Växthuset och Culturen.

Fakta om undersökningen

  • Antal svar från företagare: 31 314 (50 % svarsfrekvens)
  • Antal svar från kommunpolitiker: 7 038 (57 % svarsfrekvens)
  • Undersökningsperiod: januari-april 2017
  • Metod: Webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer
  • Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv
  • Enkätsvaren ligger till grund för Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet som i år släpps den 26 september.
    Se alla kommuners resultat på www.foretagsklimat.se
Skriven avTony Gunnarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist