NYHET23 maj 2023

Tydliga skillnader när företag tycker till om kommunernas företagsklimat

I dag presenterades årets enkätsvar om det lokala företagsklimatet i länets alla kommuner. 898 företagare i länet har, via IPSOS på uppdrag av Svenskt Näringsliv, svarat på hur de ser på företagsklimatet i kommunen där de verkar. Betygen sätts efter en skala från 1 till 6 där 4 motsvarar bra och 3 godtagbart. I Västmanlands län gav företagen företagsklimatet betyget 3,3, vilket är en ökning från föregående år, men fortsatt något under Sverigesnittet.

Så här betygsätter företagen företagsklimat i Västmanlands kommuner.

I enkäten visar det sig att det finns tydliga skillnader på företagsklimatet i länets kommuner. Högst sammanfattande omdöme får återigen Kungsör som stärker sin position till betyget 4,4 efter att ha gjort en stark resa de senaste sju åren. Årets betyg betyder att Kungsörs sammanfattande omdöme är det sjunde bästa i hela Sverige. En annan klättrare i länet är Surahammar som gör den näst största ökningen i landet och får betyget 3,7 från att föregående år fått betyget 3,1.

”De kommuner som aktivt har arbetat, tillsammans med företagen, för att stärka företagsklimatet är de som också får de allra starkaste ökningarna i årets mätning”, konstaterar Kristin Lahed.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Hallstahammar och Arboga får betyget godtagbart men minskar något från föregående år. Västerås och Sala ökar marginellt och ligger kvar på ett godtagbart betyg. Fagersta hamnar strax under gränsen för ett godtagbart företagsklimat, men ökar något från tidigare år. Värre är det för Köping, Skinnskatteberg och Norberg som alla hamnar i listan av de 10 kommuner i Sverige med lägst sammanfattande omdöme.

Svenskt Näringslivs regionchef Kristin Lahed menar att det är ihärdigt arbete med företagsklimatet som belönas i enkätsvaren hos de kommuner som ligger i topp.

– I årets enkätsvar blir det tydligt att trenden där kommuner som aktivt har inlett ett arbete med att tillsammans med företagen stärka företagsklimatet också är de som också får de allra starkaste ökningarna. Inte minst Kungsör, Surahammar och även Hallstahammar har visat företagen att man menar allvar med att hitta fler möjligheter för dialog och förbättringsarbete, vilket också avspeglar sig i deras resultat. Det är dock ingenting som skett över en natt eller efter ett möte med näringslivet, utan det är ihärdigt arbete som givit dessa resultat.

Surahammar är den kommunen i Sverige som gör den näst största ökningen mot föregående år, vilket är ett tydligt bevis på ett stort engagemang från kommunen under en längre tid.

– Det momentum som Surahammar har byggt upp visar sig tydligt i enkätsvaren. Surahammar har löpande bjudit in till dialog med näringslivet, samtidigt som politiken har varit kraftigt involverade i utvecklingsarbetet. Det är tydligt att företagen känner av synergierna när tjänstepersoner och politiken är helt överens om att företagsklimatet är en prioriterad fråga.

Högt upp på de västmanländska företagens önskelista står bättre dialog mellan kommunen och företagen tillsammans med minskad brottslighet och ökad trygghet.

I Västmanland menar 23% av de svarande företagen att de i mycket eller ganska hög utsträckning påverkas negativt av brottslighet, vilket är högre än snittet i Sverige. Särskilt företag inom transportsektorn tillsammans med jordbruk och handel upplever den ökade brottsligheten som ett särskilt stort problem.

– Brottslighet och otrygghet är problem som ökat kraftigt i omfattning och som har en stor påverkan på företagen. Detta ansvar faller på myndigheter på flera nivåer, och med start vid halvårsskiftet så träder lagen om kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet i kraft. Här är det av stor vikt att kommunerna involverar det lokala näringslivet i arbetet för att få med allas perspektiv.

Årets ranking av det lokala företagsklimatet som baseras på enkätsvar och statistik från SCB presenteras den 20 september.

Undersökning av det lokala företagsklimatetLokalt Företagsklimat
Skriven avCarl Kling
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist