NYHET2 juli 2020

Var tredje företag i länet negativt påverkat av brottslighet

Problematiken med brottslighet ökar för företagen i Västmanland. 31 procent av företagen uppger nu att deras verksamhet påverkas negativt av brottslighet och otrygghet. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv med 937 svarande företag i Västmanland.

Företagens direkta kostnader för brottslighet beräknades under 2018 till 55 miljarder kronor, enligt HUI Research.Foto: PONTUS LUNDAHL / TT
"I undersökningen uppger många företagare att stölder, inbrott, skadegörelse och bedrägerier är stora problem för deras verksamheter", säger Kristin Lahed.
Foto: Ernst Henry Photography AB

– Det är ett allvarligt, men dessvärre inte förvånande, resultat. Trygghetsfrågorna har för många företag blivit allt viktigare de senaste åren. Från att tidigare främst ha påverkat företag inom enskilda sektorer ser vi nu större påverkan i alla branscher, säger Kristin Lahed, regionchef för Svenskt Näringsliv i Västmanland.

Det är Svenskt Näringslivs årliga undersökning om det lokala företagsklimatet i landets alla kommuner som ligger till grund för resultatet. Totalt har cirka 33 000 företag från hela Sverige svarat i undersökningen, varav 937 i Västmanlands län.

– I undersökningen uppger många företagare att stölder, inbrott, skadegörelse och bedrägerier är stora problem för deras verksamheter. Även otrygghet på stan till följd av gängbildningar, narkotika och hot uppger många företag som ett växande problem. Samtidigt är många företagare uppgivna och slutar polisanmäla då de inte upplever att anmälningarna leder till något. Detta gör att brottsstatistiken inte helt fångar den allvarliga utvecklingen de senaste åren, säger Kristin Lahed.

Hårt drabbade branscher är bland annat transport, jord- och skogsbruk samt handel, men problemen har de senaste åren vuxit till att påverka hela näringslivet. Detta återspeglas i företagens önskemål om politiska åtgärder.

– När vi frågar företagen om vad kommunerna borde prioritera för att förbättra företagsklimatet kommer trygghetssatsningar högst. I Västerås stad svarar exempelvis 61 procent av företagen att minskad brottslighet och ökad trygghet bör prioriteras främst, berättar Kristin Lahed.

Brottslighet och otrygghet hämmar företagens tillväxt- och utvecklingsmöjligheter. Deras direkta kostnader för ren brottslighet beräknades under 2018 till 55 miljarder kronor, enligt HUI Research. Till det kommer även indirekta kostnader för säkerhetsåtgärder (exempelvis larm, kameror och väktare) och utebliven tillväxt. 55 miljarder är alltså sannolikt en rejäl underskattning.

Brottslighet samt den oro och otrygghet som tillkommer är dock svår att räkna på. Den effekten går inte fullt ut att mäta i kronor, men den påverkar hur både företag och människor agerar.

– När coronakrisen väl är över är det tydligt att trygghetsfrågan måste vara ett område som kommunerna, polisen och företagen tillsammans sätter ökat fokus på. Ingen har råd med att låta frågorna fortsätta påverka redan hårt utsatta företag i den här utsträckningen, avslutar Kristin Lahed.

Svenskt Näringsliv kommer att återkomma med förslag på hur kommunerna kan arbeta med trygghetsfrågan och kommer att genomföra dialoger med länets kommuner.

Fakta

Andelen företag i kommunen som anser att de påverkas i mycket eller ganska hög grad av brottslighet eller otrygghet:

Köping51%
Skinnskatteberg35%
Fagersta34%
Västerås32%
Norberg32%
Arboga30%
Surahammar29%
Sala23%
Kungsör21%
Hallstahammar20%
Sverigesnitt26%

När SKR och MSB i sin trygghetsundersökning jämförde statistik för bland annat personskador, anmälda stölder och våldsbrott placerade sig alla västmanländska kommuner förutom Kungsör, Arboga och Skinnskatteberg bland den otryggaste fjärdedelen av kommunerna.

BrottslighetSäkerhet
Skriven avTony Gunnarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist